Vaikka yrityksillä on enemmän dataa henkilöstöstään kuin koskaan aiemmin, henkilöstötiedolla ei vielä johdeta niin systemaattisesti ja kattavasti kuin olisi mahdollista. Liiketoimintaa ei voida enää johtaa kilpailukykyisesti pelkästään talouden tai liiketoiminnan lukujen varassa, vaan kestävän kilpailuedun lähteeksi nousee tietoon pohjautuva työntekijäymmärrys ja henkilöstötiedon strateginen hyödyntäminen. Henkilöstöanalytiikka tarjoaa työkaluja molempiin.

Webinaarissa tarkastelemme aihetta sekä yleisellä henkilöstötiedolla johtamisen näkökulmasta että analytiikkatyökaluun tutustuen. Aihepiirin meidät johdattaa aiheen sanansaattaja ja myös aiheesta kirjan kirjoittanut Jaana Saramies.

Lisäksi webinaarissa tutustutaan CGI:n PeopleAnalytics-raportointi- ja -analytiikkatuotteeseen. PeopleAnalytics-tuote on kehitetty henkilöstöjohtamisen tueksi, jotta työelämästä tulisi inhimillisempää ja tuottavampaa. Raportointipalvelu tuottaa seuranta- ja kehittämistietoa henkilöstöhallinnon ja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi hyödyntäen asiakkaan CGI HR-, ajanhallinta- ja palkkavalmisohjelmistoista saatavia tietoja.

Ohjelma

Laura Tinkanen, CGI: Tervetuloa linjoille ja tilaisuuden fasilitointi

Jaana Saramies: Henkilöstöanalytiikalla johtamisella parempiin tuloksiin

Kaisa Kilponen, CGI: Tutustuminen PeopleAnalytics-raportointi- ja -analytiikkatuotteeseen