OP-ryhmässä IT:tä ylläpidetään perinteisillä korkean laadun menetelmillä ja kehitetään ketterällä SAFe-mallilla.

– Lähes kaikki normaali liiketoiminnan kehittäminen on tänä päivänä ketterää, koska markkina muuttuu niin nopeasti. Joissakin projekteissa perinteisempi tapa on järkevämpi, mutta ne ovat vähenemään päin ja ne tehdään hallitusti siinä rinnalla, sanoo OP:n Turo Mäki.

Mäki vastaa OP:lla vahinkovakuutuksen, varallisuudenhoidon ja yhteisten palvelujen sovellusten ylläpidosta ja kehityksestä.

Ketterä toimintatapa on hänen mukaansa paras valinta silloin, kun hankkeen liiketoiminnalliset tavoitteet ovat selvät mutta keinot eivät.

Tutkimusyhtiö Gartner on lanseerannut termin Bimodal IT kuvaamaan IT:n tekemistä rinnakkain sekä perinteisillä että ketterillä menetelmillä.

 

Ratkaisevaa on se, miten toimittaja reagoi kun ensimmäiset haasteet tulevat eteen. Olemme löytäneet hyvän tasapainon, joka palvelee molempia osapuolia. Meillä on luottamuksellinen suhde.

Turo Mäki, OP

OP:lla on ylläpidettäviä vanhoja järjestelmiä sekä viranomaissäädöksiin perustuvia hankkeita, joissa vesiputousmalli toimii yhä hyvin. Toisessa ääripäässä on nopeaa time-to-market-kykyä vaativia liiketoiminnan kehityshankkeita ja kokeiluluontoisia projekteja, joissa edetään hyvin ketterästi.

– Suurin osa hankkeistamme on ketteriä, ja niissä koko ajan säädetään toimintaa tavoitteiden ja palautteen mukaan. Suurimassa osassa näitä hankkeita on käytössä hyvät tiukatkin käytännöt, joilla varmistetaan laatu-, suorituskyky-, tietoturva- ja muut vaatimukset. Mutta meillä on oltava kyky tehdä erilaisia asioita erilaisiin tarpeisiin. Siksi rinnalla tarvitaan välillä perinteisempää etenemistä ja välillä vieläkin ketterämpiä, normaaleista käytännöistä poikkeavia kokeiluja.

SAFe-tekemistä ei Mäen mukaan johdeta niinkään sopimuksilla, vaan vahvalla luottamuksella ja vilpittömällä intohimolla saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet.

– Ratkaisevaa on se, miten toimittaja reagoi kun ensimmäiset haasteet tulevat eteen. Olemme löytäneet hyvän tasapainon, joka palvelee molempia osapuolia. Meillä on luottamuksellinen suhde.

Vanhasta uuteen

Pari vuotta sitten OP ulkoisti vahinko- ja henkivakuuttamisen sekä hallinnollisten järjestelmäpalvelujen IT-toimintonsa CGI:lle.

Ulkoistamisen rinnalla OP käynnisti omaa ketteröittämisprosessiaan ja päätti viedä paitsi korvausjärjestelmäuudistuksen myös muun vahinkovakuutuksen kehittämissalkkunsa – kymmeniä erilaisia ja -kokoisia järjestelmäprojekteja – kokonaan ketterään ja skaalautuvaan SAFe-malliin.

– Asiat etenevät suunnitelmien mukaan ja positiivisessa hengessä. Seuraamme strategisia tavoitteitamme yhteisen hallintamallin avulla: skaalautumiskyvyn, kokonaiskustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamista sekä laadun, hyvän asiakasmaineen ja luottamuksen säilyttämistä, Mäki sanoo.

Hänen mielestään suurin ketteröittämisen tuoma mullistus on ajattelutavassa.

– Perinteisen järjestelmäkehityksen asemesta mietimmekin, minkälaista asiakasarvoa haluamme tuottaa ja mikä liiketoiminnan tavoite on. Meillä volyymi on kasvanut, mutta projektihallintoon kuluu nyt suhteessa vähemmän aikaa.

Innostus, innovaatio, investointi

Antti Huhtala vastaa OP Vahinkovakuutuksen korvauspalvelusta.  Hänen mielestään IT:n ulkoistaminen on tuonut OP:lle hyötyjä erityisesti isoissa ketterissä hankkeissa.

– Kehittämistoiminnassamme ketju liiketoiminnan ja IT-toimittajan välillä on lyhyt, dialogi avointa ja luottamusta on. Niiden varaan pystytään rakentamaan makeita juttuja. CGI:n tapa tuottaa palvelut toimii. Pure Indian playereiden kanssa kokemuksemme olivat hyvin toisenlaisia, Huhtala sanoo.

Korvauspalvelusta rakennetaan aitoa kilpailutekijää koko OP-ryhmälle. Vuositasolla investointi on melkein 10 miljoonan euron luokkaa.

– Ohjaamme kuuden viikon sykleissä sitä, mitä teemme seuraavaksi. Ei etukäteen kovin pitkälle määritellä yksin liiketoiminnan näkökulmasta mitä me haluamme, vaan dialogia käydään koko ajan.

Innovatiiviset ratkaisut eivät onnistu kontrollin kautta, vaan luottamuksen ja vapauden. Tavoitteena on tuottaa kymmeniä ulostuloja vuodessa.

– Annetaan ihmisille vapautta toteuttaa itseään. Vaikka välillä mentäisiinkin metsään, opitaan koko ajan ja saadaan isoja asioita aikaan. Luottamuksen, innovatiivisuuden, yrittämisen ja epäonnistumisen pitää olla sallittua.

 

Kun IT ja liiketoiminta hengittävät samaa ilmaa ja luottamus on koko ajan keskeinen tekijä, tuottavuus kasvaa huikeasti.

Antti Huhtala, OP

Huhtalan mielestä ketterät menetelmät sopivat lakisääteisiin vakuutuksiinkin.

– Vaikka jokin on laissa määriteltyä, pykälistä ei pystytä algoritmia suoraan vääntämään. Siinäkin tarvitaan liiketoiminnan asiantuntemusta.

Vahinkovakuutus on OP:n liiketoiminta-alueista ketteröittämisessä pisimmällä. Pankkitoiminnassa ja varallisuudenhoidossa ollaan vasta alkumetreillä.

– Kun IT ja liiketoiminta hengittävät samaa ilmaa ja luottamus on koko ajan keskeinen tekijä, tuottavuus kasvaa huikeasti. Koko ajan ollaan menossa ketteriin menetelmiin, mutta meidän kokoisemme organisaatio ei kautta linjan sellaista kovin nopeasti toteuta, Huhtala summaa.