Suunnitelmien mukaan vuonna 2019 Suomessa sähkön vähittäismarkkinoilla toimii keskitetty tietovarasto eli datahub. Se tehostaa sähkömarkkinoita ja vahvistaa kuluttajan roolia.

Kun kuluttaja tänä päivänä vaihtaa sähköyhtiötä, on seurauksena monipolvinen prosessi. Kuluttajan otettua yhteyttä uuteen sähkön myyjään tämä ilmoittaa myyntisopimuksesta jakeluverkkoyhtiölle. Jakeluverkkoyhtiö kertoo uudesta sähkön myyjästä nykyiselle myyjälle, joka merkitsee oman sopimuksensa päättyväksi. Lopuksi jakeluverkkoyhtiö vahvistaa sopimuksen uudelle myyjälle ja toimittaa lukematiedot niin uudelle kuin vanhalle myyjälle.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj lupaa prosessiin perusteellista muutosta. Jo neljän vuoden kuluttua kaikki tarvittava tieto voi siirtyä sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän kautta.

– Datahubista tulee sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietovarasto. Osapuolet eivät enää vaihda tietoja keskenään, vaan kommunikoivat datahubin kanssa, kertoo datahub-projektin projektipäällikkö Pasi Aho Fingridistä.

Datahub selkeyttää merkittävästi sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaa. Ja kun sähkön vähittäismarkkinoiden muutoksissa tarvittava perustieto sijaitsee yhdessä paikassa, kaikki osapuolet saavat sen yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti.

Datahubista tulee sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietovarasto. Osapuolet eivät enää vaihda tietoja keskenään, vaan kommunikoivat datahubin kanssa.

– Pasi Aho, Fingrid

Mahdollistaja ja voimaannuttuja

Datahubia voi kutsua myös mahdollistajaksi. Se tarjoaa teknisen rajapinnan, jota hyödyntämällä palveluntuottajat voivat kehittää uusia kuluttajaa palvelevia sovelluksia.

Taustalta löytyy kuluttajien roolin aktivoituminen sähkömarkkinoilla.

– Jo nyt kuluttajat voivat myydä verkkoon tuottamaansa aurinkosähköä. Aurinkopaneeleiden ja akkujen teknisen kehityksen ja halpenemisen myötä kuluttajien vaihtoehdot ja vaikutustavat lisääntyvät, sanoo Fingridin johtava asiantuntija Risto Lindroos.

Sähköjärjestelmän ja markkinoiden pitää tarjota kuluttajille myös mahdollisuus hyödyntää kysyntäjoustoa.
Kysyntäjoustossa kuluttaja voi siirtää tai muuttaa hetkellisesti sähkönkäyttöään korkean kulutuksen kalliilta tunneilta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjouston toteuttaminen vaatii erilaisia palvelualustoja – yhtenä niistä datahub.

Askel kohti yhteispohjoismaisia markkinoita

Datahubin pyörittäminen on verrattavissa monopolitoimintaan ja edellyttää sekä riippumattomuutta että puolueettomuutta. Siksi teollisuus- ja elinkeinoministeriö piti Suomen kantaverkossa sähkönsiirrosta ja sähkösiirron ulkomaanyhteyksistä vastaavaa Fingridiä parhaimpana hallinnoimaan datahubia.

Samanlaiseen hallintoratkaisuun on päädytty muun muassa Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, joka ottaa käyttöön Elhub-järjestelmän vuonna 2017.

– Datahub tulee Suomen vähittäismarkkinoille ja siinä on otettava huomioon kansallisia näkökohtia. Silti teemme tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Merkitseehän datahub yhtä askelta kohti yhteispohjoismaisia sähkön vähittäismarkkinoita, Lindroos arvioi.

Parhaillaan datahub-projektissa on käynnissä markkinaprosessien määritteleminen yhteistyössä energiatoimialan kanssa. On kuvattava kaikki merkittävimmät tiedonvaihtoa sisältävät prosessit yhdenmukaisesti ja pohdittava niiden suhdetta teknisiin ratkaisuihin. Vasta sen jälkeen seuraa tietojärjestelmän tarkempi määrittelyvaihe.
Hankintaprosessin Fingrid suunnittelee käynnistävänsä ensi keväänä. Järjestelmätoimittajan valinnan jälkeen valmista pitäisi olla vuoden 2019 alkupuolella.

– Koska aikataulu on kireä, meidän pitää alusta alkaen tehdä laadukasta työtä, Aho toteaa.

Kirjoittajasta

Riku Rokala

Riku Rokala

Johtaja, Liiketoiminnan kehitys

Riku Rokala vastaa CGI:llä liiketoiminnan kehittämisestä energia – ja telekommunikaatiotoimialoilla. Yli 20 vuotisen IT-uran aikana hän ollut useissa avaintehtävissä auttamassa asiakkaidemme liiketoimintaa mm. mobiili- ja toimialaratkaisujen avulla.