Taysin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uusi johtaja Tarmo Martikainen ei suostu alistumaan lääkäripulan ja väestön vanhenemisen edessä. Digitalisaatio ja uudet teknologiat viitoittavat tietä tulevaisuuden terveydenhuollolle.

Lokakuussa Taysin ja PSHP:n ruoriin tarttunut Tarmo Martikainen on aloittanut työt uudessa työpaikassaan haikean innostuneesti. Haikeus selittyy kymmenen vuoden rupeamalla OECD-maiden vertailussa erinomaisesti menestyneen Tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtajana.

”Maailman parhaimpiin lukeutuvan erikoisyksikön jättäminen on haikeaa, mutta uudet haasteet innostavat. Terveydenhuolto elää tällä hetkellä erittäin mielenkiintoista vaihetta, missä yhdistyvät digitaalisuus, uudet teknologiat ja uudet hoitomuodot”, hehkuttaa Martikainen.

Diplomi-insinöörin sukellus entistä syvemmälle terveydenhuoltoon kumpuaa osin uteliaisuudesta, osin halusta vaikuttaa jokaista suomalaista koskettavaan asiaan. Martikaisen mielestä terveydenhuollossa on kuljettu pitkään laput silmillä. Edessä olevat haasteet ovat kuitenkin niin suuria, että monen asian on muututtava. 

”Seuraavan kymmenen vuoden aikana 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu ja erikoislääkäreistä puolet eläköityy. Tässä yhtälössä riittää paljon mietittävää”, Martikainen täsmentää.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana erikoislääkäreistä puolet eläköityy.

- Tarmo Martikainen, johtaja, Tays ja PSHP

Asialistan ykkösenä on terveydenhuollon vaikuttavuus, jossa onnistuminen edellyttää helposti käytettävää ja nopeasti saatavilla olevaa tietoa. Terveysdatan arvo ei korostu pelkästään päivittäisessä terveydenhuollossa. Sen avulla on mahdollista kehittää kokonaan uusia hoitoja, lääkkeitä ja ennustemalleja.

Tarmo Martikainen

Taysin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uusi johtaja Tarmo Martikainen haluaa kehittää terveydenhuollon vaikuttavuutta. Siinä auttavat terveysdata ja toimivat IT-järjestelmät.

 

Tietoaltaat luovat uutta terveydenhuollon infrastruktuuria

Hyvät IT-järjestelmät ovat välttämättömiä terveydenhuollon toimivuudelle ja sitä kautta koko hoidon vaikuttavuudelle. Niiden päälle on mahdollista rakentaa lisäarvoa tuottavia, terveydenhuollon perusprosesseihin ja -järjestelmiin integroitavia digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat hoitohenkilökunnan ja potilaiden arkea. Kaiken perustana on data, jonka hallinnointi on toteutettavissa keskitetysti ja kustannustehokkaasti tietoaltaiden avulla. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarpeiden palvelemisen lisäksi tietoaltaiden dataa analysoimalla päästään perehtymään yksittäisiin potilassegmentteihin. Tämä antaa entistä tarkemman kuvan hoidon vaikuttavuudesta.

”Terveydenhuollossa on käynnissä useita maakunnallisia ja kaupunkikohtaisia tietoallashankkeita. Alueellisella tekemisellä päästään nopeasti liikkeelle, mutta pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla yksi kansallisella tasolla toimiva kokonaisuus. Olemme Suomessa siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että terveydenhuollossa on jo paljon dataa. Mutta se on liian sirpaleisessa muodossa. Data pitää saada tehokkaampaan käyttöön”, pohtii Martikainen.

Tays ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat olleet aktiivisesti mukana valtakunnallisessa UNA-hankeessa, jonka tarkoituksena on uudistaa sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä. Samaan aikaan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon palveluntuotannon yhteistyöhön tähtäävä Tähtisairaala-hanke etenee oman kehitysyhtiönsä kautta.

”Molemmissa hankkeissa mukanaolijoilla on erilaisia tarpeita ja prioriteetteja. Sekä UNA että Tähtisairaala kuitenkin etenevät koko ajan, mikä on mielestäni kansallisesti merkittävä asia”, vakuuttaa Martikainen.

3 x Terveydenhuollon vaikuttavuutta parannetaan...

1 ...hyödyntämällä terveysdataa
2 ...kehittämällä IT-järjestelmiä
3 ...edistämällä monitasoista yhteistyötä.

  

Disruptiivisia kokeiluja kaivataan

Martikaisen mielestä terveydenhuollon digitalisaatiossa on kyse jatkuvasta, toiminnan tuottavuutta parantavasta prosessista, joka edellyttää oikeita teknologisia ratkaisuja ja henkilöstön johtamista. Koko organisaation on sitouduttava muutoksen suuntaan ja ymmärrettävä sen tarjoamat mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Digitalisaatiolla saavutetulla tuottavuuden paranemisella on mahdollista vastata kasvavan potilasmäärän ja vähenevien resurssien tuomiin haasteisiin.

”Olemme parhaillaan tekemässä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omaa datastrategiaa, joka tulee määrittämään digitaalisen kehityksen tarpeet, marssijärjestyksen ja rahoitusvaihtoehdot. Mietimme myös digitaaliseen kehitystoimintaan sopivia vaihtoehtoja omasta tekemisestä erilaisiin kumppanuuksiin ja open platformeihin”, kertoo Martikainen.

Vaikka terveydenhuollon tulevaisuus edellyttää pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista digikehitystä, toivottaa Martikainen tervetulleeksi myös rohkeat ja disruptoivat kokeilut, jotka muun muassa kannustaisivat ihmisiä huolehtimaan paremmin omasta terveydestään. 

 

Sote-IT:n kehityskumppanina CGI

CGI on PSHP:n ja laajalti koko Pirkanmaan alueen pitkäaikainen IT-toimittaja. Sairaanhoitopiirin sydämessä sykkii potilastietojärjestelmä, jonka vaiheittainen uudistuminen OMNI360-sukupolven avoimeksi ja modulaariseksi palvelualustaksi on hyvässä vauhdissa.

”Pirkanmaa on yksi alueista, jonka kanssa olemme tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä sen eteen, että ammattilaisilla olisi käytössään parhaat mahdolliset työvälineet. Hyvällä yhteistyöllä haluamme varmistaa, että uudet ratkaisut palvelevat parhaiten juuri suomalaisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun tarpeita”, kiittelee uuden sukupolven järjestelmien kehityksestä vastaava johtaja Juha Sorri CGI:ltä.

Sote-tuotannon integroimisestakin on jo kerätty käytännön kokemusta, kun Hatanpään sairaala siirtyi osaksi Taysia. Koko hanke vedettiin läpi vain 11 kuukaudessa, ja se kattoi sekä toimintaprosessit että tietojärjestelmät.

Teksti Ari Rytsy Kuvat Shutterstock ja Laura Vesa

  

Mihin sote-alalla panostetaan digitaalisessa transformaatiossa? Lataa Client Global Insights -tutkimusraportti, johon haastattelimme asiakasyrityksiemme IT- ja liiketoimintajohtoa. 

Tutustu myös: