SAFe-pilotissa syntyvät ketterät käytänteet voidaan jatkossa skaalata koko yritykseen.

Sonera pilotoi Scaled Agile Frameworkin, tuttavallisemmin SAFe-viitekehyksen, laajempaa käyttöönottoa Sisu-ohjelmansa yhteydessä. Sisu on Soneran muutosohjelma, joka tähtää tuotevalikoimien ja järjestelmien yksinkertaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

”Sisu-pilotissa on tarkoitus kuvata kaikki käytänteet: miten toimitaan tiimi-, hanke- ja salkkutasoilla, miten perustetaan junia ja miten ympäröivät yksiköt tukevat ketterää toimintaa. Kun pilotissa kuvaamme uuden toimintamallin, voimme skaalata sen myös muualle yritykseemme”, sanoo Enterprise Architect Anne Rahkonen Sonerasta.

CGI auttaa Soneraa SAFe-käytäntöjen kuntoon laittamisessa ja uusien SAFe-toimitusjunien perustamisessa sekä tarjoaa räätälöityä SAFe-koulutusta hankkeessa työskenteleville.

 

Eihän viitekehys sellaisenaan voi toimia, vaan jokaisen pitää soveltaa se itselleen sopivaksi. SAFen avulla luomme meille uuden ketterämmän tavan toimia.

Anne Rahkonen, Enterprise Architect, Sonera

”SAFe on vähän erilainen tapa tehdä töitä kuin mihin meillä on totuttu. Meillä projekteja on tehty paljon vesiputousmallilla, eikä toimintaympäristömme ihan suoraan tue ketterää tekemistä. Niinpä meillä alettiin tutkia toimintamallin muuttamista niin, että se tukisi SAFen kaltaista, ketterämpää työmallia.”

Sisu-ohjelmassa SAFea alettiin rakentaa tiimitasolta. Harjoittelun jälkeen pystytettiin salkkutaso ja kolmantena vaiheena valmistellaan hanketasoa.

”Pyrimme pilotin kautta tuomaan SAFea meille hallitusti, jotta saamme myös ihmiset mukaan. On todella tärkeää, että oma henkilöstömme sekä yhteistyö- kumppanimme oppivat uuden yhteisen tavan toimia.”

Koulutusta on järjestetty paljon sisäisesti ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Rahkonen kiittelee yhtiönsä johdon sitoutumista ketteröittämiseen. Hänen mukaansa myös palaute on ollut erittäin positiivista, vaikka uuden toimintatavan omaksuminen vaatiikin aina aikaa.

”Ei uuteen toimintatapaan vain hypätä. Kyllä se vaatii sen, että ihmiset ymmärtävät ja lähtevät siihen mukaan. Ne, jotka ovat alkaneet ketteryyttä työstää, näkevät jo selvästi, että tämä on se tie, jota meidän pitää lähteä kulkemaan. SAFe on oiva väline esimerkiksi liiketoimintalähtöisiin IT- tai teknologia-alueen hankkeisiin. Liiketoimintayksiköt asettuvat ajurin paikalle ja asioita tehdään yhdessä.

Rahkosen mielestä SAFe-viitekehys on hyvä, koska asiat voidaan laittaa yhteiseen kontekstiin ja puhutaan samaa kieltä.

”Eihän viitekehys sellaisenaan voi toimia, vaan jokaisen pitää soveltaa se itselleen sopivaksi. Sitä työtä me tässä pilotissa juuri teemme, sovellamme sitä meidän maailmaamme. SAFen avulla luomme meille uuden ketterämmän tavan toimia.”