Selvitetään yhdessä mahdollisuudet digitaalisen transformaation vauhdittamiseen kanavoimalla palveluiden ylläpidosta vapautettavissa olevia varoja toiminnan kehittämiseen ja palveluiden uudistamiseen

Hyvinvointialueiden aloittamisen myötä kuntien IT-toiminnot kokevat merkittäviä muutoksia, kun merkittävä osuus IT-palvelukokonaisuudesta siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Suurten muutosten keskellä jokaiselle kunnalle on ajankohtaista arvioida IT-palvelujensa kustannustehokkuus, IT-palvelutuottamisen strategia sekä strategiset IT-kumppanuudet.

Toimimalla nopeasti ja ottamalla nykyistä kokonaisvaltaisemman lähestymistavan digitaalisen transformation kiihdyttämiseen, kunnat voivat säästää huomattavia summia ja kanavoida näitä varoja digitaalisten palvelujen kehittämishankkeisiin.

Smart City IT Benchmark -selvityksessä CGI:n asiantuntijat vertailevat kunnan IT-toimintojen ja digitaalisen maturiteetin tasoa, IT-kustannusten tasoa ja jakautumista suhteessa toimialan verrokkeihin, sekä antavat arvion palvelutuottamisen tuotantomalleista sekä parhaista käytännöistä ja niiden soveltamisten hyödyistä.

Selvitystemme mukaan kuntien IT-menoista jopa
85 % voi kohdistua nykyisten ympäristöjen ja ratkaisujen ylläpitoon, jolloin vain
15 % kohdistuu kehitystyöhön. Tämä on merkki siitä, että nykyinen IT-ympäristö, mukaan lukien sovellukset, eivät toimi optimaalisesti, ja budjetit käytetään kehittämisen sijasta olemassa olevan palvelurakenteen ylläpitoon.

Nykytilan kartoitus todentaa tehostamisen paikat ja tuo esille kustannussäästöpotentiaalin

Smart City IT Benchmark -kartoituksessa tarkennamme ja käymme lävitse palveluiden sisällön, kustannustason, ja arvioimme yhdessä digitransformaation avulla saavutettavissa olevat toiminalliset hyödyt sekä kustannussäästöt sovitettuna kunnan nykytilanteeseen.

Kartoitus toteutetaan haastatteluin, tapaamisten ja työpajojen muodossa. Näiden avulla selvitetään nykyinen kustannustaso, analysoidaan palveluportfolio ja arvioidaan tuottavuuden parantaminen.

Lisäksi tehdään suunnitelma nykyisten palveluiden kehittämisestä kunnan digitaalisen transformation kiihdyttämiseksi.

Lopputuloksena asiakkaamme saa selkeän yhteenvedon kunnan IT-toimintojen kokonaistilanteesta sekä kunnan tilanteeseen sovitetut ja yhdessä eri vaihtoehdoista kootut kehittämiskohteet. Lisäksi tuotamme hyötylaskelman kehitystoimenpiteillä saavutettavissa olevista säästöistä.

Smart City IT Benchmark -selvitys on sitoumukseton askel tilannekuvan muodostamiseen ja tulevaisuuden tiekarttaan. Selvityksen lopputuotoksen pohjalta kunta saa konkreettisen ehdotuksen jatkotoimenpiteistä sekä toimenpide-ehdotukset strategisen digikumppanuuden matkalle, jossa IT:n ulkoistusta tarkastellaan osana laajempaa kokonaisuutta.

Keskeiset hyödyt

  • Ketterä tapa selvittää kunnan IT-toimintojen kokonaistilanne
  • Selkeä etenemissuunnitelma oikeille kehittämiskohteille
  • Hyötylaskelma saavutettavissa olevista säästöistä

”IT Benchmark selvitys antoi konkreettisen näkymän erityisesti jatkuvien palveluidemme nykytilaan ja kustannustasoomme niin toimialallamme kuin myös verrattuna kansainvälisiin mittaristoihin. Selvityksen lopputulosten perusteella saimme vahvistusta päätöksenteollemme sekä suuntaviivoja IT-strategiamme päivittämiselle” – Keskisuuren suomalaisen kaupungin tietohallintojohtaja.

  

Ota rohkeasti yhteyttä!