CGI HR -kokonaisratkaisulla työsuhteen elinkaaren hallinta on helppoa ja kaikki työsuhteen tiedot ovat käytettävissä rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen kertakirjauksella:

  1. Rekrytointi 
  2. Henkilön perustaminen
  3. Työsopimus 
  4. Perehdytys
  5. Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen
  6. Henkilötietojen muutokset 
  7. Lomat ja poissaolot
  8. Työsuhteen päättäminen
  9. Työtodistus

 

Työsuhteen elinkaari ja uuden työntekijän polku alkaa rekrytoinnista. Automatisoidut toiminnot rekrytoinnista henkilön perustamiseen ja työsopimuksen luomiseen tehostavat työtä ja vähentävät virheitä. 

Onnistunut rekrytointi ei vielä takaa onnistunutta työsuhdetta. Työpaikkaan sopeutuminen on uuden työntekijän ensimmäisiä haasteita. Hyvin suunniteltu ja mallinnettu perehdytys nopeuttaa tuottavaan työhön siirtymisessä. 

Työsuhteen ajalle kuuluu uuden oppimista, osaamisen kehittymistä, tehtävien vaihtumista, uusien työkalujen ja toimintatapojen omaksumista. Sekä työn tuloksellisuuden, että hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeää on tuntea työhön kohdistuvat odotukset ja saada vaikuttaa työn sisältöön, tavoiteasetantaan ja omaan kehittämiseen.

Lisäksi on huolehdittava henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista pitkällä tähtäimellä. Myös henkilöstön ikärakenteeseen on kiinnitettävä huomiota, jotta vältytään turhilta riskeiltä esimerkiksi osaamisen puuttumiseen eläkkeelle lähtemisen myötä. HR-tietojenjatkuva analysointi ja raportointi on tärkeää.

Sujuva tiedonkulku tehostaa toimintaa arjen rutiineissa. Kun työntekijä tekee ilmoituksen esimerkiksi poissaolosta HR työpöytänsä tai mobiilisovelluksen avulla, järjestelmä lähettää hyväksyntäpyynnön esimiehelle. Esimies voi hyväksyä poissaolon omalla työpöydällään tai mobiililaitteella. Kun poissaolo on hyväksytty tiedot siirtyvät automaattisesti palkkajärjestelmään ja HR Master-tietoihin. 

Työsuhde voi päättyä aikanaan irtisanoutumiseen, irtisanomiseen tai eläköitymiseen. Töiden uudelleen järjestelyjen lomassa esimiehen on hyvä muistaa, että myös poislähtevä työntekijä on yrityksen sanansaattaja. Hyvin toteutetut digitaaliset prosessit tukevat tasapuolista esimiestyötä ja luovat perustan työntekijäkokemuksen johtamiselle.