”Junaliikenteessä tehdään noin 82 miljoonaa matkaa vuodessa, joten viestinnän kohderyhmä ja siinä onnistumisen vaikutukset ovat erittäin laajat. Perinteiset viestintäkeinot eivät enää pysty palvelemaan tiukkaan trimmattua koneistoa eikä tarkkaan synkronoitua junaliikennettä”, summaa taustoja häiriöviestinhallinnan projektia VR:llä vetänyt Martti Uusinarkaus.

Tarvitaan reaaliaikainen visuaalinen yleiskuva kokonaistilanteesta ja häiriöistä koko junaverkon alueella ja tarvittaessa mahdollisuus porautua nopeasti yksityiskohtiin. Uuden järjestelmän toivotaan myös automatisoivan häiriöviestien muokkausta ja perusviestien välitystä ja tukevan häiriöviestien kohdentamista oikeille kohderyhmille.

VR Liito – Häiriöviestinhallinta

 

Nopeaa ja täsmällistä viestintää häiriötilanteista

Häiriöt on mahdollista hoitaa niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta asiakkaiden matkaan ja että mahdollisimman iso osa ongelmista on ratkaistu jo ennen kuin asiakas astuu junaan.

VR:lle toteutettu häiriöviestinhallintaratkaisu perustuu selainpohjaisiin seuranta-, hallinta- ja tilannenäkymiin sekä visuaaliseen karttakäyttöliittymään, jota käytetään mobiilisovelluksen avulla. Sovellus on kuljettajille ja konduktööreille ensisijainen kanava reaaliaikaisten häiriöviestien vastaanottamiseen ja sieltä näkyvät kaikki tilanteeseen liittyvät viestit.
Järjestelmään on kytketty keskeiset tietoa välittävät taustajärjestelmät, kuten VR:n lipunmyynti ja junien paikka- ja kulkutietojärjestelmä sekä työvuorojärjestelmä.

Ratkaisu toteutettiin asiakaskohtaisena Java-sovelluksena Amazon-pilveen. Toteutuksessa hyödynnettiin ketteriä Agile -projektimenetelmiä ja käytettiin DevOps -ympäristöä ja sen tarjoamia palveluita.

Matkustajat, henkilökunta ja yhteistyökumppanit ajan tasalla

Liikennetietojärjestelmä pitää matkustajat, henkilökunnan sekä yhteistyökumppanit ajan tasalla aiempaa paremmin ja nopeammin.

Järjestelmä tuottaa häiriötilanteissa valmiita perusviestejä, joita hyödyntämällä VR:n Liikennetiedotus voi muokata vastaanottajakohtaisesti versiot esimerkiksi konduktööreille ja matkustajille. Häiriötiedotteita jaetaan useisiin kanaviin, kuten VR:n internetsivuille ja sosiaaliseen mediaan.

Tehokkaampi tiedottaminen junan henkilökunnalle mahdollistaa paremmat kuulutukset junissa. Asiakkaat saavat epätietoisuuteensa vastauksia nopeammin.

– Martti Uusinarkaus, liikennetiedotuksen päällikkö, VR

Uusi viestijärjestelmä helpottaa tiedonkulkua koko Liikenneviraston hallinnoiman rataverkon alueella. Järjestelmään on kytketty muun muassa lipunmyynti ja junien paikka- ja kulkutietojärjestelmä.

CGI valikoitui järjestelmätoimittajaksi EU-kilpailutuksen kautta. Valintaan vaikuttivat hyvin mietitty ratkaisu ja projektisuunnitelma, asiantunteva henkilöstö sekä pitkäaikainen kokemus VR:n yhteistyökumppanina.