Kirkko tähtää 7 miljoonan euron vuosisäästöihin

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietojärjestelmien uudistushankkeen polttopisteessä ovat Kipa- ja Kirjuri-hankkeet, jotka terästävät seurakuntien talous- ja henkilöstöhallintoa sekä harmonisoivat niiden jäsentietojärjestelmiä.

Hankkeet toteutettiin hyvin tiiviissä yhteistyössä kirkon omien asiantuntijoiden kanssa – toimintamallien suunnittelusta teknisen toteutuksen kautta jäsenpalveluiden tuotantoon.

Palvelukeskukset lisäävät tuottavuutta ja luotettavuutta

Keskittämällä yli 300 seurakunnan talouspalvelut uuteen palvelukeskukseen (Kipa) kirkko tähtää seitsemän miljoonan euron vuosisäästöihin.

– Seurakuntien taloushallinnon eläköityminen sekä niiden omien talousjärjestelmien ylläpidon haasteellisuus puolsivat toimintojen keskittämistä. Keskittämällä saamme aikaan parhaan tuloksen. Tietojärjestelmien kehittyminen on tehnyt tämän mahdolliseksi, sanoo palvelukeskuksen asiakaspalvelupäällikkö Anne Saloniemi.

Saloniemen mukaan osaamisen keskittäminen helpottaa ylläpitoa ja vähentää samalla työmäärää. Palvelukeskuksessa kaikki hoidetaan sähköisesti ja käytännössä huomattavasti aiempaa sujuvammin.

– Kokemuksemme palvelukeskusten ja niitä tukevien tietoteknisten ratkaisujen toimittamisesta on osoittanut, että asiantuntijakeskittyminä toimivat palvelukeskukset pienentävät palvelutuotannon haavoittuvuutta ja parantavat palvelun laatua, tiivistää johtaja Jukka Kotro CGI:ltä palvelukeskusten hyödyt.

Kirkko kilpailutti neuvottelumenettelyllä useita suuria toimittajaehdokkaita, joista CGI vakuutti osaamisellaan parhaiten.

– Päätöksentekokriteerimme olivat erittäin tarkat ja yksityiskohtaiset, sisältäen kolme suurta osa-aluetta eli hinnan, toteutuksen ja ratkaisun. CGI sai kaikissa osa-alueissa eniten pisteitä, joka johti täyteen sadan pisteen yhteismäärään, taustoittaa Saloniemi kumppanivalintaa.

Lisää kustannussäästöjä yhteisestä jäsentietojärjestelmästä

Toinen suuri kokonaisuudistus, Kirjuri-hanke, koski jäsentietojen kokoamista yhteen yhteiseen järjestelmään ja tämän järjestelmän integroimista laajasti useisiin muihin järjestelmiin, kuten väestötietojärjestelmään.

Uuden jäsentietojärjestelmän etuina ovat etenkin seurakuntatyön paremmasta tukemisesta seuraavat henkilötyö- ja kustannussäästöt. Nyt seurakunnat pystyvät esimerkiksi siirtämään tehtäviä nopeasti ja helposti seurakunnasta toiseen, jos yhden seurakunnan työjonot kasvavat pitkiksi ja toisella on resursseja käytettävissä.

Palvelusta hyötyvät myös kirkon asiakkaat.

– Kirjuriin tulee nykyisten jäsentietojen lisäksi vanhojen kirkonkirjojen sekä perhelehtien digitoidut aineistot. Tämä lupaa entistä parempaa palvelua esimerkiksi sukuselvityksiä tarvitseville ja tulevaisuudessa myös sukututkimusta tekeville seurakuntalaisille, sanoo Kirkkohallituksen rekisteripäällikkö Inkeri Kranttila.

Lue myös juttu jäsentietojärjestelmän uudistamisesta Ratkaisu-lehdestä 3/2012