Yhtenäinen ja nykyaikainen toiminnanohjaus nopeuttaa prosesseja

HSL on ottanut käyttöön Microsoft Dynamics AX –teknologiaan perustuvan toiminnanohjausjärjestelmän. Kaksivuotinen hanke päättyi aikataulussaan huhtikuussa 2013.

Järjestelmä kattaa keskeiset HSL:n toiminnot kuten palkka- ja henkilöstöhallinnon, taloushallinnon sekä hankintojen ja projektien hallinnan.

Ratkaisumme ja hyöty asiakkaalle

Hankkeessa korvattiin vaikeasti ylläpidettävä, eri aikoina hankituista erillisistä ohjelmista muodostuvat ja organisaation tarpeisiin nähden tehoton kokonaisuus yhtenäisellä ja nykyaikaisella toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmällä.

Uuden järjestelmän myötä HSL:ssä päästiin monessa tehtävässä eroon manuaalisesta tietojen syöttämisestä. Esimerkiksi henkilöstöpalveluissa ja monissa taloushallinnon toiminnoissa voidaan nyt keskittyä automaattisesti siirtyvien tietojen tarkistamiseen ja kirjaamiseen, mikä säästää huomattavasti aikaa verrattuna aikaisempaan tietojen manuaaliseen syöttämiseen.

Samalla kun otettiin käyttöön uusia järjestelmiä, kehitettiin useita prosesseja. Esimerkiksi HR:ssä tai projektien ja hankintojen hallinnassa ei ollut aiemmin käytössä minkäänlaista järjestelmää. Kun ne saatiin käyttöön, myös prosesseja uudistettiin.

Hankkeessa korvattiin elinkaarensa päähän tulleet palkka- ja taloushallinnon järjestelmät sekä rakennettiin täysin uudet järjestelmät HR:ään, hankintoihin ja projektien hallintaan.

HSL-kuntayhtymä perustettiin kesäkuussa 2009 ja siihen siirtyi Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) toimintoja.

Lisätietoja
Jani Lehtinen, johtaja, p. 050 4471044