expert-mika-vuorio

Mika Vuorio

ITS Director

Affecto-integraation myötä CGI:n paikkatieto-osaaminen kasvoi merkittävästi ja CGI:n paikkatiedon osaamiskeskus on Suomen suurimpia n.130 paikkatietoammattilaisella.

Opiskelijat Water Hackathonissa

Vaikka jalansijamme vahvistui huimasti Karttakeskuksen liittyessä CGI-perheeseen, tarvetta uusille kyvykkyyksille ja näkemyksille löytyy aina. Niinpä kutsuimme joukon innokkaita opiskelijoita Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja CGI:n järjestämään Water hackathoniin tammikuun lopulla.

Water hackathonissa opiskelijat kehittivät Suomen vesivarantoihin liittyviä ratkaisuja poikkitieteellisissä tiimeissä yhdessä paikkatietoasiantuntijoidemme kanssa. Tarkoituksena oli myös löytää uusia osaajia tiimeihin ja näyttää, millaista työskentely CGI:n paikkatietotiimissä voisi olla. Mukana oli opiskelijoita Aallon vesi- ja ympäristötekniikan, geoinformatiikan ja tietotekniikan osastoilta.

Hackathonissa ratkottiin tosielämän ongelmia, jotka liittyvät niin sisävesiin, pohjavesiin kuin merialueeseen sisältäen niiden tilan, seurannan, suojelun sekä vesien kestävän käyttöön. Aloittaakseen suunnittelun opiskelijat saivat tietoa vesialan tieto- ja sovellustarpeista Suomen ympäristökeskukselta. Tarpeet olivat määritelty suuntaa antavasti ja tiimeillä oli luonnollisesti mahdollisuus keksiä myös itse hackathonissa työstettävä idea vesialan kentästä.

Hackathon oli Aalto yliopiston kurssi, josta opiskelijoiden oli mahdollista saada opintopisteitä.

 

Puhdas vesi on rajallinnen luonnonvara

Oli hienoa nähdä kuinka eri alojen opiskelijat toivat oman osaamisen tiimiin ja yhdessä poikkitieteellinen ryhmä pyrki ratkomaan vesitalouden haasteita. Yksi hackathonin keskeisistä tavoitteista oli Aallon eri alojen opiskelijoiden yhteen saattaminen.

Riikka Nousiainen kertoo paikkatiedosta

Hackathon alkoi orientaatioluennolla Aallon Urban Millissä 19.1.2018, tilaisuuden avasi professori Henrik Haggrén. Luennolla Suomen ympäristökeskus esitteli lyhyesti heidän tavoitteitaan sekä saatavilla olevia avoimia datoja, sekä CGI:n paikkatietoasiantuntijat pitivät pikakurssin paikkatiedon keskeisistä asioista. Johdannon jälkeen tiimit jakaantuivat ryhmiin, joissa kaikissa oli jäseniä eri koulutusohjelmista ja tiimit lähtivät työstämään ideaansa.

Opiskelijat työssä

Itse hackathon järjestettiin 27.-28.1.2018 CGI:n pääkonttorilla Pitäjänmäellä. Tiimit lähtivät työstämään ratkaisujaan Aallon, SYKE:n ja CGI:n mentoreiden avustuksella. Hackathonin perinteitä noudattaen pitchaus-harjoittelu ja esityksen työstäminen rytmittivät viikonlopun kulkua unohtamatta hyvää ruokaa ja hauskaa yhdessä oloa.

Lopputyön esittely

Ratkaisut esiteltiin ja palkittiin Suomen ympäristökeskuksen tiloissa perjantaina 2.2.2018. Työssä syntyi neljä erilaista sovellusta:

  • ByPass Visualizer on ratkaisu, jolla voidaan simuloida jäteveden leviämistä ja kulkua joessa. Ratkaisu esitti myös jäteveden konsentraation ajan funktiona.

  • Floodwatch:in avulla parannetaan tulvien ennustamista ja niistä tiedottamista.

  • YourDayOut-ratkaisulla parannetaan ulkoiluaktiviteettien käyttäjäkokemusta paremmalla informaatiolla hyödyntäen karttapohjaista ratkaisua: leväkukintojen tasot uimarannoilla, lämpötilat ja turvallisen pilkkimisen tukeminen

  • HydroMap-ratkaisu visualisoi veden korkeustasoja.

 

Opiskelijat hackathonin jälkeen

Opiskelijat kiittelivät mielenkiintoista tapahtumaa ja sen hyviä järjestelyjä:

”Hackathon antoi hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Hackathon antoi mahdollisuuden kokeilla uutta koodarina ja samalla tuli tutustutti myös itselle täysin uuteen substanssiin, koska aihe oli vesi. Hienoa oli myös huomata miten paljon avointa dataa SYKE tarjoaa.” -Jani Koivisto, Aalto

Mahtavaa työtä kaikilta tiimeiltä. Iso kiitos mukana olleille opiskelijoille ja yhteistyökumppaneillemme!

 

CGI paikkatietokumppanina

CGI:llä syvä paikkatieto-osaaminen yhdistyy saumattomasti moderneihin teknologiakyvykyyksiin. Autamme asiakkaitamme jalostamaan sijaintitiedon konkreettisiksi tuloksiksi. Meillä CGI:ssä paikkatietoratkaisut ovatkin enemmän kuin palloja kartalla. Yhdistämme bisnesdataasi muihin aineistoihin, analysoimme sitä ja visualisoimme lopputuloksen oikeaan aikaan, oikeassa paikassa – niin mobiilissa, sovelluksessa kuin selaimessakin.

Käytännössä tämä tarkoittaa maantieteelliseen sijaintiin liittyvän tiedon hyödyntämistä mm. päätöksenteossa, palveluiden kehittämisessä ja toiminnan tehostamisessa nykyaikaisten tietojärjestelmien avulla. Lue lisää CGI:n paikkatietopalveluista täältä.

Kirjoittajasta

expert-mika-vuorio

Mika Vuorio

ITS Director

Olen Mika Vuorio ja toimin CGI:llä älyliikenteen asiantuntijana. Olen yksi suositun julkisen liikenteen Reittioppaan isistä ja pitkäaikaisista kehittäjistä. Vuonna 2011 minut palkittiin Pohjoismaisten pääkaupunkien myöntämällä InformNorden IT -palkinnolla työstäni julkisen liikenteen edistämiseksi.