Leena-Mari Lähteenmaa on CGI:n toimitusjohtaja

Leena-Mari Lähteenmaa

Toimitusjohtaja, CGI Suomi

Vallitseva tilanne on ajanut meidät omaksumaan uudenlaisia ajattelu- ja työskentelytapoja. Monet yritykset ja julkisen sektorin toimijat ovat tänä vuonna vauhdittaneet digitaalisia strategioitaan voidakseen vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä optimoidakseen toimintaa. Digistrategioiden hyötyjen täydellinen ulosmittaaminen näyttäytyy kuitenkin monella organisaatiolla kaukana horisontissa.

Muutokset, joiden toimeenpano vei aiemmin kuukausia tai vuosia, tapahtuvat nyt merkittävästi lyhyemmässä ajassa.

 Organisaatioita, jotka ovat saavuttaneet tuloksia digitaalisilla strategioillaan, yhdistää tietyt piirteet

Teemme vuosittain haastattelututkimuksen, jossa kartoitamme 1 400 johtajan näkemyksiä eri toimialojen trendeistä ja prioriteeteista. Osana tätä CGI Client Global Insights -tutkimusta analysoimme mm. kehityksen kärjessä olevien yritysten tuloksellisia digitalisaatiostrategioita.

Tutkimuksemme mukaan vain 12 % organisaatiosta kokee saavuttaneensa tuloksia digitaalisilla strategioillaan. Organisaatioita, jotka ovat saavuttaneet tuloksia digitaalisilla strategioillaan, yhdistää tietyt piirteet:

  • 16 % näistä yrityksistä hyödyntää IT-ulkoistuspalveluja,
  • 27 % näistä yrityksistä on ottanut merkittävässä määrin käyttöön edistynyttä analytiikkaa ja
  • 29 %:lla näistä yrityksistä on käytössään erittäin ketterät liiketoimintamallit.

  

Liiketoiminnan ketteryys ja liiketoimintatulosten saavuttaminen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa

Johdon keskuudessa toiminnan ketteryyden edistäminen on tänä vuonna yksi top3-prioriteeteista. Kuitenkin vasta 18 % heistä ilmoittaa toimintamalliensa olevan erittäin ketteriä. Tutkimusmateriaalia analysoidessa selviää, että näillä organisaatioilla liikevaihto ja kannattavuuden kasvu ovat jopa kaksi-kolme kertaa suurempia. Ero on siis huomattava.

Organisaatiot, jotka olivat erittäin ketteriä jo ennen pandemiaa, vastasivat sen vaikutuksiin ripeästi. Näiden johtajien kokemukset osoittavat, että ketterillä organisaatioilla on paremmat mahdollisuudet selviytyä niin merkittävistä taloudellisista epävarmuustekijöistä kuin markkinoita ja liiketoimintaakin ravistelevista muutoksista.

Onko sinun tiimisi, yksikkösi tai koko organisaatiosi toteuttanut jo muutosohjelmia – ottanut käyttöön ketterien menetelmien työkaluja, prosesseja ja toimintamalleja? Jos ei, olisiko aika? Liiketoiminta on ainaisessa kehityksessä, ja muutostarpeisiin vastaamiseen ja kilpailukyvyn säilymiseen on erinomaisia työkaluja – niihin tulee tarttua, sitoutua ja näin kääntää muutos mahdollisuudeksi, eikä uhaksi.

Haluatko jatkaa keskustelua toimialasi digitalisaatiosta henkilökohtaisesti? Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa. 

Kirjoittajasta

Leena-Mari Lähteenmaa on CGI:n toimitusjohtaja

Leena-Mari Lähteenmaa

Toimitusjohtaja, CGI Suomi

Leena-Mari Lähteenmaa johtaa Suomen, Puolan ja Baltian yksikköämme. Leena-Marilla on laaja IT-alan kokemus sekä Suomessa että Pohjoismaissa. CGI:n sekä sen edeltäjän johtotehtävissä hän on toiminut vuodesta 2008 alkaen. Viimeksi hän on vastannut konsernin pohjoismaisesta infrastruktuuripalvelujen liiketoiminnasta.