expert-rami-kujanpaa

Rami Kujanpää

Johtaja

Sote-palveluiden kehittämistavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että data liikkuu ja hajallaan olevia tietolähteitä voidaan hyödyntää. Tätä tulevaisuutta rakennetaan nyt Suomessa. Olimme rakentamassa vastaavaa myös Iso-Britanniassa. Mitä oppeja on ammennettavissa brittien hankkeesta?

Meillä on Suomessa kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuiset tietovarannot. Historian peruina se on vain hajautunut lukuisiin eri järjestelmiin ympäri Suomea. Jotta tieto saadaan tuottamaan hyvinvointia ja säästöjä, tarvitaan yhteistyötä – niin palveluntuottajien ja -järjestäjien kuin järjestelmien tasolla.

Teknologian näkökulmasta yhteistyö ei edellytä sen ihmeempää kuin tiedon liikkumisen ja turvallisen jakamisen mahdollistavan alustan rakentamista kansallisen Potilastiedon arkiston (KanTa) tueksi. Tämä johtopäätös oli Suomessa keskeinen katalyytti kansalliselle UNA-hankkeelle.

Iso-Britanniassa vastaava ratkaisu tunnetaan nimellä Clinical Portal. Se yhdistää useiden palvelutuottajien asiakas- ja potilastiedot kaikkien niitä tarvitsevien ammattilaisten käyttöön. Alustaa käyttävät useine sairaaloineen muun muassa London North West Healthcare NHS ja University College London Hospitals. Kaikkiaan portaali palvelee kuuden miljoonan kansalaisen terveyspalvelujen tuotantoa ja ohjausta.

UK:n hanke osoitti erityisesti kaksi asiaa:

  1. Massiivisia tietovirtoja käsittelevän alustan rakentaminen ei edellytä tähtitieteellisiä investointeja, jos avointa teknologiaa hyödynnetään fiksusti. 
  2. Kustannustolkun rinnalla on huolehdittava siitä, ettei alustan skaalautuvuutta vaaranneta lyhyen tähtäimen optimoinnilla.
     

Mitä näillä tarkoitan?

Avoimilla teknologioilla tarkoitan sekä avoimen lähdekoodin että avointen, standardeja noudattavien rajapintojen hyödyntämistä. Niiden fiksulla hyödyntämisellä tarkoitan sitä, että toteutuksessa nojataan myös valmiiseen alustaan, josta kehittämisen oppirahat on jo maksettu, ja kumppaniin, joka tuntee alustan ja sen käyttöympäristön perinpohjaisesti.

´UK:n UNAssa´ arkkitehtuuri ja tietomallit ovat suunniteltu siten, ettei niitä tarvitse laittaa uusiksi isompienkaan kehitysharppausten yhteydessä. Eivätkä kustannukset karkaa käsistä, vaikka tietovirtojen määrä kasvaisi miten suureksi tahansa.

Iso-Britanniassa ´sikäläisen UNAn´ toteutuksessa päädyttiin CGI:n toimittamaan e-CareLogic-alustaan. Se on kehitetty yleisesti käytettyjen rajapintastandardien varaan ja sallii koko ekosysteemin osallistumisen kehittämiseen. Avoimuutensa ansiosta e-CareLogic ehkäisee toimittajaloukun riskiä ja varmistaa, että erilaiset järjestelmät saadaan kytkettyä yhteiseen tietojenvaihdon alustaan nopeasti ja edullisesti. Lisäksi CGI toimittajana pystyy takaamaan alustan luotettavuuden ja turvallisuuden.

Toinen tärkeä oppi Iso-Britannian hankkeesta oli se, miten tärkeää on tulevaisuuden skaalautuvuuden turvaaminen heti alkumetreistä lähtien. Clinical Portalia ja sen taustalla olevaa e-CareLogic-alustaa on kehitetty vaiheittain kasvattaen ja jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Koko ajan on kuitenkin pidetty huolta siitä, että alusta täyttää yhä suurempien volyymien ja uusien tietosisältöjen vaatimukset myös tulevaisuudessa – tietomalliltaan, suorituskyvyltään ja taloudellisesti.

Esimerkiksi arkkitehtuuri ja tietomallit ovat ´UK:n UNAssa´ suunniteltu siten, ettei niitä tarvitse laittaa uusiksi isompienkaan kehitysharppausten yhteydessä. Eivätkä kustannukset karkaa käsistä, vaikka tietovirtojen määrä kasvaisi miten suureksi tahansa. Tuotantokäytössä on jatkuvasti optimaalinen sote-tiedon voimalaitos, jonka luukkuja ja turbiineja availlaan sen mukaan, mitä tuottajaverkostot, tietovirrat ja käyttäjämäärät kulloinkin vaativat. Pilvipohjaisuus turvaa sen, että palvelujen tuottajat ja järjestäjätaho maksavat alustan hyödyntämisestä ainoastaan sen verran kuin sille on kulloinkin käyttöä.

Suomessa tavoiteltujen sote-säästöjen saavuttaminen, jopa ylittäminen, on mahdollista. Mutta vain, jos terveys- ja hyvinvointitietojamme päästään hyödyntämään nykyistä paremmin. Siksi väitän, että UNA on tällä hetkellä Suomen tärkein IT-hanke. Ja siksi vilpittömästi toivon, että Suomessa hyödynnetään kuvaamiani oppeja fiksusta avoimuudesta ja skaalautuvuuden turvaamisesta.

Kirjoittaja on CGI:n kansainvälisen sote-IT-verkoston sekä maakunnille suunnattujen palvelujen vastaava johtaja Suomessa. Ramin tavoitat osoitteesta rami.kujanpaa@cgi.com.

Tutustu myös