Kuva Jaakko Aaltosesta

Jaakko Aaltonen

Kehitysjohtaja

Hoitopolut potilaskeskeisiksi! Sairaalajaksot lyhyemmiksi! Parempaa palvelua halvemmalla!

Nämä ovat tuttuja vaatimuksia Suomen sote-uudistukselle, mutta myös Iso-Britannian sote-sektorille. Tulevaisuudessa Suomessa sote-palvelut järjestää maakunnat. Iso-Britanniassa niiden vastineita ovat alueelliset NHS:t (National Health Servicet).

Molemmissa maissa käytännön sote-palveluja tuottavat lukuisat julkiset ja yksityiset organisaatiot. Molemmissa maissa asiakas- ja potilastieto on perinteisesti ollut hajallaan pitkin valtakuntaa – palveluntuottajien erilaisissa järjestelmissä. Molemmissa maissa päädyttiin samaan johtopäätökseen: taloudelliset ja vaikuttavuustavoitteet voidaan saavuttaa vain parantamalla tiedon liikkuvuutta ja hyödynnettävyyttä yli organisaatiorajojen.

Suomessa tähän tähtäävä kriittisen tärkeä hanke tunnetaan nimellä UNA. Iso-Britanniassa sen vastine kantaa nimeä Clinical Portal.

Suomessa kyse on, KanTaa lukuun ottamatta, monin osin vielä tulevaisuuden lupauksesta. Iso-Britanniassa kyse on jokapäiväisestä arjesta ensimmäisten NHS:ien alueilla, joita ovat mm. Isle of Wight ja London North West.

Mitä UK:ssa käytännössä tehtiin?

Tietojärjestelmien osalta UK:ssa, kuten Suomessa UNA-yhteisössä, on ymmärretty, ettei jättimäisen, koko valtakunnan tai edes puoli valtakuntaa kattavan monoliittijärjestelmän hankinta ole järkevää eikä nykypäivää.

Siksi lähestymistavaksi otettiin integraatioalustan rakentaminen, jotta kukin yksikkö voi jatkaa omien järjestelmiensä käyttöä, kehittämistä ja uudistamista omien prioriteettiensa ja investointikykynsä mukaan. Lisäksi valtavan kertakäyttöönoton sijaan kokonaisuutta voidaan kehittää vaiheittain edeten, mikä on paitsi monoliittistrategiaa turvallisempaa myös huomattavasti ketterämpää ja edullisempaa.

Iso-Britanniassa edelläkävijä-NHS:t päätyivät kehittämään sote-alustan yhdessä CGI:n kanssa, koska mikään toinen taho ei pystynyt tuottamaan vastaavaa kokonaisuutta:

valmis integraatioratkaisu (e-CareLogic) avoimine rajapintoineen eri tuottajajärjestelmiin, 
harmonisoitu ja laajennettava tietomalli varmistamaan tiedon hyödynnettävyys, 
skaalautuminen palvelukirjon ja -tuottajaekosysteemin laajentuessa
omat käyttöliittymät niin ammattilaisille kuin kansalaisille 
sekä, kirsikkana kakussa, 
edullisin hinta, paitsi käyttöönotossa myös pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Miten UK liittyy UNAan?

Suomessa UNAn ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan ydintietojen harmonisointiin ja liikuttamiseen (ilman loppukäyttäjien käyttöliittymiä). Paine saada valmista aikaan on kova varsinkin sitten, kun sote-malli on Arkadianmäellä lukittu ja katseet kääntyvä politiikasta päätösten realisointiin.

Toisaalta, UNAn tyyppinen kehittämispaine ei loppupeleissä edes ole sidonnainen nykymuotoisen sote-uudistuksen onnistumisen tai kariutumisen kanssa. Tämän tyyppisiä ratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessa joka tapauksessa. Oli soten hallinnollinen toteuttamisrakenne millainen tahansa, kansalaiset pitää saada keskiöön ja tieto liikkumaan.

Clinical Portalin tapaan UNA tulee kohtaamaan useita eri teknologioin toteutettuja perusjärjestelmiä, joiden tietomallit eivät (KanTa-arkistoitavien tietojen ulkopuolella) kaikilta osin vastaa toisiaan. Nämä perusjärjestelmät on integroitava ratkaisuun, joka pystyy harmonisoimaan eri tietomallit ja tarjoamaan tietoa eteenpäin käyttäjille. Tämä harmonisointi on avain, joka mahdollistaa paremman näkymän asiakkaan kokonaistilanteeseen, palveluiden paremman kohdentamisen ja haettujen säästöjen toteutumisen.

Oli soten hallinnollinen toteuttamisrakenne millainen tahansa, kansalaiset pitää saada keskiöön ja tieto liikkumaan.
 

Maallikolle UNAn ydin saattaa näyttäytyä vain yhtenä integraatioalustana, mutta edellä kuvatusta johtuen väitän, että tämä alusta ja ydintoteutus on tärkein ja vaikuttavin yksittäinen IT-hanke, mitä Suomen terveydenhuollossa on viime vuosina käynnistetty tai on lähivuosien suunnitelmissa. Mikään toinen hanke ei määrittele yhtä pitkälle tulevaisuuteen, miten sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa onnistutaan.

Ytimen on pystyttävä huomioimaan maakuntien heterogeeninen perusjärjestelmäympäristö, mahdollistettava avoin monitoimittajakehittäminen sekä turvattava sote-ekosysteemin kasvu tulevaisuudessa ilman tähtitieteellisiksi räjähtäviä työmääriä tai lisenssikustannuksia.

Siksi UNA-toteutuksen tulee olla paitsi nopea, laadukas ja kustannustehokas myös fiksusti skaalautuva. Alusta lähtien.

Jaakko työskentelee liiketoiminnan kehitysjohtajana auttamassa yrityksiä mukautumaan digitalisaation aikaan. Jaakon tavoitat osoitteesta jaakko.aaltonen@cgi.com.

Tutustu myös

Kirjoittajasta

Kuva Jaakko Aaltosesta

Jaakko Aaltonen

Kehitysjohtaja

Hei! Olen Jaakko ja erityisosaamistani ovat mm. ulkoistukset, kokonaisarkkitehtuuri, sovellushallintapalvelut, ICT-infrastruktuuri, tietoturva, pilvipalvelut, liiketoiminnan jatkuvuus sekä IT-palveluhallinta. Kysy rohkeasti lisää!