Kuinka vaikeaa on saada ihmisiä ymmärtämään ohjeistuksia ja saada heidät lisäksi noudattamaan niitä?

 Toimintaympäristömme äkillinen muutos sen todisti – kyseessä on todella haastava tehtävä. Vaikka osa ihmisistä noudattaa kuuliaisesti ohjeita, osa viis veisaa niistä. 

”Ihminen on tietoturvan heikoin lenkki”, on usein kuultu väite. On väitteelle toki perustelujakin. Useiden tutkimusten mukaan yli 90 % tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvistä ongelmista johtuu inhimillisestä virheestä. Siitä, että ihminen tahallaan tai tahattomasti aiheuttaa omilla toimillaan tilanteen, joka johtaa tietoturvaan liittyvään ongelmaan.

Sosiaalipsykologian syyt sille, miksi jotkut ihmiset eivät esimerkiksi noudata suosituksia ja rajoituksia pätevät myös tietoturvatietoisuuden kehittämisen vaikeuteen organisaatioissa.

Yli 90 % tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvistä ongelmista johtuu inhimillisestä virheestä

Näin ihmiset tyypillisesti suhtautuvat tietoturva-asioihin: 

 • ”Kyberuhat eivät koske minua.” – Mitä kauempana uhka on omasta arjesta, sitä vaikeampaa sitä on omaksua.
 • ”Tietoturva ei ole minun vastuullani.” – Jos tietoturva on kaikkien vastuulla tai IT:n vastuulla, niin onko se lopulta kenenkään vastuulla?
 • ”Jos se ei ole kielletty, on se sallittu. – Suomalaiset ovat tottuneita siihen, että kaikkeen on politiikka tai ohje. 
 • ”Minä päätän omista asioistani.” – Kiellot ärsyttävät etenkin, jos niitä ei perustella tai viestitä selkeästi.
 • ”Ei muutkaan noudata ohjeita.” – Ihmiset ovat laumaeläimiä. Harva haluaa olla ainoa joka noudattaa tai ei noudata ohjeita.

Miksi ihmiset ajattelevat näin? Juurisyy on se, että he harvoin ymmärtävät omaa rooliaan, vastuutaan tai toimiensa seurauksia tietoturvassa. Jos heille ei ole perusteltu riittävän hyvin, että miksi asia olisi tärkeä ymmärtää, tai tuotu esiin riskejä oman työn tai roolin näkökulmasta (miten tämä liittyy minuun ja minun tekemisiin), tai esitetty ohjeistuksia ymmärrettävällä tavalla, jää oppi suurella todennäköisyydellä saamatta ja ohjeet noudattamatta. Fakta on se, että työntekijät eivät ole kovinkaan motivoituneita oppimaan perinteisin keinoin. Tyypillisillä tietoturvaohjeistuksilla ja koulutuksilla on vain pieni vaikutus tietoturvatietoisuuden lisäämiseen tai tietoturvakulttuurin kehittymiseen organisaatiossa.

Mikä sitten avuksi? Kuinka ihmiset saadaan ymmärtämään heidän roolinsa tietoturvassa ja ottamaan vastuu? Tässä kaksi simppeliä ohjenuoraa:

1.    Vaikuta ihmisten asenteeseen 

 • Tuo tietoturva positiiviseen valoon
 • Viesti säännöllisesti ja muista ajankohtaisuus
 • Innosta ja palkitse – älä rankaise 
 • Oppikaa yhdessä virheistä.

2.   Lisää ihmisten tietoa ja taitoja 

 • Perustele aina ensin, että miksi. Sitten vasta, että miten.
 • Viesti selkeällä kielellä ja yksinkertaisilla ohjeilla
 • Sopeuta koulutukset omaan organisaatioosi ja eri rooleille sopiviksi – yleiskoulutukset harvoin toimivat
 • Tarjoa tukea, apua ja ymmärrystä matalalla kynnyksellä.

Näiden ohjenuorien avulla johdatat henkilöstösi hyviin tietoturvatekoihin. Riskien parempaan ymmärrykseen, kiinnostukseen asiaa kohtaan ja ohjeistusten noudattamiseen. Ennen kaikkea siihen, että kun tulee äkillinen tilanne eteen, niin ihmiset osaavat toimia oikein. Pitkällä tähtäimellä ohjenuorat auttavat sinua kehittämään aitoa tietoturvakulttuuria organisaatiossasi. Sitä, että tietoturva on osa arkea ja yrityskulttuuria.

Palataanpa vielä hetkeksi ajatukseen tietoturvan heikoimmista lenkeistä. Itse haluan ajatella asian näin: yli 90 % tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvistä ongelmista voitaisiin välttää sillä, että ihminen osaisi toimia oikein. Eiköhän ole aika tehdä ihmisistä se tietoturvan vahvin lenkki. Sinä voit mahdollistaa sen omassa työpaikassasi.

Kirjoittajasta

CGI:n asiantuntija

CGI:n asiantuntija

CGI on globaali ICT-palveluyritys.  Suomessa noin 3 700 asiantuntijaamme konsultoi asiakkaitamme liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Olemme myös luotettu ulkoistuskumppani.