CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Sanotaan, että rakennustyömaa on vastaavan mestarinsa näköinen, niin hyvässä kuin pahassa. Vastaava työnjohtaja taas on riippuvainen niistä työkaluista ja resursseista, joita hankkeen toteuttava yritys hänelle tarjoaa. Työkaluilla voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, miltä työmaa näyttää ja kuinka sujuvasti hanke etenee.

Niin suurten kuin pientenkin rakennusyritysten kenttätoiminta on täynnä tehdyn työn todentamista ja jälkiseurantaa sekä laadunvalvonnan vaatimaa dokumentointia. Turhien kustannusten lähteitä riittää: piiloon jäävä tyhjäkäynti ja odottelu, saman tiedon syöttäminen eri järjestelmiin, kommunikaation puutteesta johtuvat virheet, materiaalihukat, ja niin edelleen.

Nykyaikaisten työvälineiden avulla voitaisiin säästää vaivaa ja kustannuksia. Ja päästä parempaan, virheettömämpään lopputulokseen.

Asenne digitalisaatioon on muuttunut

Rakennusalalla tietotekniikkaa ei ole perinteisesti nähty toiminnan helpottajana. Se on ollut pikemminkin uusi tapa tehdä sama työ kuin aiemminkin. Siinä vaiheessa kun rakennuksilla on ruvettu töihin, on tietokoneet nostettu tieltä sivuun.

Vastarinta on ollut voimakkainta ratkaisevalla tasolla: työmailla. Siksi laaja-alaisten järjestelmien kehitykseen on liittynyt liikaa riskejä – sekä yritysten itsensä että järjestelmätoimittajien mielestä.

Tunnelin päässä näkyy kuitenkin valoa. Digitalisaation megatrendi alkaa herättää mielenkiintoa rakentamisen ammattilaisissa, myös kentällä ja sitä kautta järjestelmätoimittajissa. Rakentamisen digipalveluita tarjoavia startup-yrityksiä nousee kuin sieniä sateella ja osa niiden tarjoamista ratkaisuista on jo erinomaisia.

Pirstaleisen tiedon limbosta kokonaistehokkuuteen

Vaikka tarjontaa ja vaihtoehtoja nykyisin on, järjestelmät ovat pirstaloituneet ja niiden avulla voidaan hoitaa vain osia kokonaisuudesta.

Jotta kokonaistehokkuus ja käyttäjäystävällisyys paranisi, järjestelmien täytyy toimia saumattomasti yhteen käyttäen olemassa olevaa tietoa hyödykseen. Tällöin kokonaisuus näyttäytyy käyttäjälle yhtenäisenä ja järjestelmien rajat häviävät ainakin käyttäjätasolla.

Kun järjestelmät on integroitu ja tieto niiden välillä kulkee, dokumentit ja raportit syntyvät sivutuotteena ja työmaamestarit voivat keskittyvät “oikeaan” työhönsä, työmaan johtamiseen. Loppupeleissä mestarit haluavat rakentaa taloja, eivät täyttää raportteja siitä, miten talo olisi pitänyt rakentaa.

Loppupeleissä mestarit haluavat rakentaa taloja, eivät täyttää raportteja siitä, miten talo olisi pitänyt rakentaa.

Miten mestari hyötyy teknologiasta?

Entäpä vastaava työnjohtajamme ja hänen työmaansa? Nykyaikaisten järjestelmien avulla hän voi saada tukea työmaansa johtamiseen aina perustamisesta kohteen luovutukseen saakka.

Rakennusvaiheen aikana järjestelmillä voidaan tukea esimerkiksi henkilöstöhallintaa, hankintoja ja urakoiden johtamista, logistiikkaa, työturvallisuutta ja laadun varmistusta. Lähitulevaisuudessa myös virtuaalisuunnittelu ja -rakentaminen, olosuhteiden sensoriseuranta sekä tekoälyn valjastaminen mahdollistavat tehokkaamman yhteistoiminnan, korkeamman laatutason sekä mm. oikea-aikaiset muutossuunnittelu- ja hankintatoimenpiteet.

Parhaat järjestelmät mahdollistavat näkyvyyden läpi hankkeen, jolloin kaikki käyttäjiä myöten pysyvät kartalla etenemisestä ja voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Miltä teidän työmaanne näyttää?

Rakennusalalla maailma on nyt avoin. Tapoja toiminnan kehittämiseen on tarjolla runsaasti. Hienot sanat kuten digitalisaatio, virtuaalisuus ja BIM kätkevät taakseen ratkaisuja, joiden avulla muun muassa suunnitelmakansiot, laatu- ja TR-mittauspöytäkirjat voidaan korvata älypuhelimen applikaatioilla.

Rakentajilla itsellään on vihdoin riittävä tahto kehittää omaa toimintaansa ja sama koskee palvelutoimittajia. Nyt mietitään, mitä asiakkaat oikeasti tarvitsevat, eikä toimiteta vain sitä, joka osataan jo vanhastaan tehdä. Parhaat ratkaisut löytyvät, kun osapuolet ja sidosryhmät haastetaan kehittämään toimintaa.

Tällä hetkellä rakennusalalla erotellaan jyviä akanoista. Kehity, niin voit kasvaa ja tuottaa arvoa omistajille, työntekijöille ja asiakkaille. Pysy paikallasi, niin jäät vahvempien jalkoihin tai päädyt osaksi toista kokonaisuutta. Miltä teidän työmaanne näyttää?

Tutustu myös

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.