Kari Matinmikko

Kari Matinmikko

ratkaisuarkkitehti

Rakentamisen toimialalla, jos missä tehdään sopimuksia monesta eri asiasta. Toimialalle on luonteenomaista ekosysteemiajattelu, jossa ”hajauta ja hallitse” -johtaminen on tyypillistä.  Pääurakoitsija pilkkoo rakennushankkeen pienemmiksi aliurakoiksi, joihin valitaan kilpailutuksen kautta tekijät. Tämä tarkoittaa sitä, että eri toimijoita on kymmeniä – isossa hankkeessa jopa satoja. Avainasemassa on luottamus osapuolten kesken samoin kuin sopimusten oikeellisuus ja historiallinen muuttumattomuus. 

Miten rakentamisesta saadaan ekosysteemi, jossa toimijoiden kesken vallitsee luottamus?

Lohkoketjuteknologiat sekä yhteinen tahtotila ja toimintamalli eri toimijoiden välillä ovat keskiössä.  Lohkoketjujen avulla prosessit voidaan digitalisoida ja jäljittää. Lohkoketjuteknologialla siis hallitaan hajautettuja tietokantoja. 

Kun yhteiseksi tavoitteeksi vielä asetetaan läpinäkyvä asioiden muutoshallintaprosessi, osapuolet ovat aina tietoisia asioiden kulusta ja tilasta. Rakennuttaja luottaa siihen, että rakennus vastaa sille asetetut vaatimukset. Pääurakoitsija luottaa siihen, että aliurakoitsija täyttää laadulliset ja ajalliset vaatimukset. Aliurakoitsija luottaa siihen, että materiaalitoimittaja toimittaa materiaalit sovitulla hinnalla sovittuun aikaan. 

Sopimusprosessin lopputuloksena syntyy tietoa, joka on välttämätöntä rakennuksen elinkaarenhallinnassa. Kun rakennusaikainen tieto on luotettavaa ja helposti saatavilla, se edesauttaa kiinteistön omistajaa ylläpitämään ja huoltamaan rakennusta kustannustehokkaasti.

 Lohkoketjuteknologia mahdollistaa yritysrajat ylittävän digitaalisen asioiden hoitamisen.

Rakennuksen tietomalli ja lohkoketjut ovat rakennushankkeen digitalisoinnin kulmakivet

Lohkoketjujen hyödyntäminen on osa rakennushankkeen digitalisointia. Siihen kuuluvat oleellisesti Rakennuksen tietomalli (BIM), johon on kuvattu visuaalisesti rakennusosat ja niiden ominaisuudet sekä toiminnanohjausjärjestelmä, jossa määritellään miten tietoa käsitellään ja jaetaan rakennusprojektin aikana. BIM tuottaa tarvittavat lähtötiedot ja ERP käsittelee ja välittää tiedot lohkoketjujen hallintaan, joka puolestaan jakaa tiedot organisaatioiden kesken.

 Lohkoketjuteknologia mahdollistaa yritysrajat ylittävän digitaalisen asioiden hoitamisen. Kun asioista pidetään yhdessä kirjaa, osapuolet saavat kopion tapahtumista ja sovittuihin asioihin voidaan luottaa. Jokainen sopimus allekirjoitetaan sähköisesti ja asetetaan valittujen toimijoiden saataville. Kun sopimusprosessi on läpinäkyvä ja tehokas toimijoiden kesken, lopputuloksena syntyy toimialalle luottamusta herättävä ekosysteemi, joka palvelee kaikkia ekosysteemin osapuolia.

Kirjoittaja on ollut kehittämässä vaativia valmistavan teollisuuden ja rakennusteollisuuden toimintaprosesseja, ja hänen kehittämiä toimintamalleja hyödynnetään teollisuudessa päivittäin. 

Tutustu myös CGI:n palveluihin rakentamisen toimialalle sekä CGI Profio360 -toiminnanohjausratkaisuun.

Kirjoittajasta

Kari Matinmikko

Kari Matinmikko

ratkaisuarkkitehti

Olen Kari Matinmikko ja toimin ratkaisuarkkitehtinä CGI:n teollisuuden ja kaupan alan palveluihin erikoistuneessa yksikössä. Olen toiminut vaativissa valmistavan teollisuuden ja rakennusteollisuuden toimintaprosessien kehityshankkeissa. Kehittämiäni toimintamalleja hyödynnetään teollisuudessa päivittäin. Rakennusteollisuuden saralla olen työskennellyt muun muassa rakennustuotteiden toimitusprosesseihin ja rakennusprojektien hankintajärjestelmiin liittyvien digitalisaatiohankkeiden ...