Primary tabs

Pandemia romautti talouskasvun ja luottotappiot kasvoivat, mutta vain jonkin verran. Joustot ja tukitoimet ovat purreet, eikä konkurssiaaltoa ole nähty. Silti joidenkin yritysten ja jopa toimialojen kannattavuus on rapautunut ja toiminnan lopettaminen on vain ajan kysymys. Se vaikuttaa pankkien luottoriskeihin. Talouden toimintakaan tuskin palaa sellaiseksi kuin se oli ennen pandemiaa, joten luottoriskeissä on tapahtunut pysyvä muutos, johon pankkien tulisi reagoida.

CGI:n vuotuisessa yritysten tilannetta kartoittavassa tutkimuksessa pandemian vaikutukset näkyivät selvästi. Pankkien investoinnit digitaaliseen infrastruktuuriin ovat kasvussa. Toimintaa siirretään pilvipalveluihin, ja digitaalisen asioinnin välineitä halutaan kehittää.

Myös Suomessa monikanavaisuuden kehittäminen ja avoin pankkitoiminta ovat tulosten perusteella ajankohtaisia. Lisäksi Suomen finanssitoimijoiden keskuudessa korostuu vanhojen järjestelmien uudistaminen.

Oheisella videolla havainnollistetaan CGI Client Global Insights -tutkimuksen tuloksia. Blogi jatkuu videon jälkeen.

Luottoriskien reaaliaikainen tarkastelu edellyttää vanhojen järjestelmien uudistamista

Vanhojen järjestelmien uudistamista puoltaa muun muassa se, että perinteinen luottoriskien mallintaminen vanhoilla järjestelmillä ei tarjoa riittävää kuvaa yritysten nopeasti muuttuvista tilanteista. Uudet lähestymistavat ovat tarpeen.

Otetaan esimerkiksi tapahtuma-ala. Tapahtumatarjoajan luottoriskiä on hyvin haastavaa analysoida perinteisillä arviointimenetelmillä.  Perinteisesti luottoriskiä arvioidaan taloudellisten lukujen, kuten kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden avulla. Kuinka tapahtuma-alan yrityksen nopeasti muuttuvaa tilannetta pystyy arvioimaan talousraportoinnin pohjalta? Ei todennäköisesti mitenkään. 

Ajantasaisempi näkemys syntyisi käyttämällä muita analyysimenetelmiä. Tapahtumajärjestäjän tiedotteista saadaan selville, onko yritys siirtynyt etätapahtumien järjestämiseen vai ovatko kaikki tapahtumat edelleen peruuntuneet. Jos tapahtumia ei ole, ei ole todennäköisesti liikevaihtoa, ja luottojen takaisinmaksu on mahdollisesti vaarantumassa. 

Yhdistämällä luottotilanteeseen julkisesti saatavilla olevaa tietoa on mahdollista muodostaa analyysi luottojen takaisinmaksuun liittyvistä riskeistä perinteistä lähestymistapaa nopeammin. 

Edistynyt analytiikka tarjoaa mahdollisuudet luottoriskimallien kehittämiseen 

Perinteistä talouden raportointia nopeammin yritysten ja toimialojen luottoriskistä on saatavissa tietoja hyödyntämällä laajasti dataa yhteiskunnan eri osa-alueilta.  Dataa on saatavissa mahdollisesti, yritysten luvalla, jopa yritysten omista talouden hallinnan järjestelmistä. 

Kehittyneillä analytiikkavälineillä ja tietoja yhdistelemällä voidaan muodostaa nopeasti luottoriskiin liittyviä näkemyksiä ja myös perinteisiin luottoluokituksiin verrattavia tuloksia. On myös mahdollista rakentaa kokonaisuus, jossa analyysi kehittyy jatkuvasti omasta toiminnastaan oppien.

Pandemia vaikuttaa finanssitoimialan osa-alueilla eri tavoin

Kriisistä toipuminen tapahtunee eri aikataululla pankkitoiminnan eri osa-alueilla. Yrityspankkitoiminnan osalta toipumisen odotetaan käynnistyvän hitaimmin. 

CGI:n asiakastutkimuksen tulokset kertovat, että kriisin yhteydessä globaali finanssisektori siirtyy aiempaa nopeammin pilvipalveluita, automaatiota ja tekoälyä laajasti hyödyntävään digitaaliseen toimintamalliin, jossa kaikki asiointi tapahtuu pääosin mobiilisovelluksessa ja etäneuvotteluin. Se on hyvä uutinen myös luottoriskin mallintamiselle yhä reaaliaikaisemmin, sillä riskianalyysiin tarvittavaa tietoa on yhä paremmin saatavilla. 

CGI Client Global Insights kokoaa yhteen havaintoja yritysten digitransformaation tilasta ja trendeistä eri toimialoilla. Tämän vuoden tutkimuksessa esitellään havainnot 1 447 haastattelusta, jotka on toteutettu kasvokkain yritysten ja organisaatioiden johtajien kanssa. Haastattelut jakautuvat lähes 50-50 pandemian käynnistymistä edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan. Näin ollen keskustelujen ajoitus antaa käsityksen siitä, kuinka liiketoiminnan ja IT:n painopisteet muuttuvat nopeasti markkinamuutoksia seuraten.

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

Atso Andersén

Atso Andersén

Lead Consultant, Regulatory Compliance and Risks

Olen Atso Andersén ja toimin CGI:llä pankkitoiminnan johtavana konsulttina. Minulla on pitkä tausta rahoitusalaan liittyvistä eri tehtävistä, olen julkaissut alaa käsitteleviä kirjoja ja toimin aktiivisesti rahoitusalan osaamisen kehittämisen parissa. Viime vuodet olen hyödyntänyt hankkimaani kokemusta erityisesti rahoitusalan sääntelyyn ja riskienhallintaan liittyvissä toimeksiannoissa. ...