Jere Lyytinen

Jere Lyytinen

Työvuorosuunnittelun asiantuntija

Työaikaergonomia on ajankohtainen puheenaihe, johon kiinnittää huomiota työelämän muuttuessa ja työntekotapojen kehittyessä. Työaikaergonomian huomioiminen ja työn kuormittavuuden minimoiminen työvuorosuunnittelussa ovat keskeisiä työntekijöiden hyvinvoinnin, tyytyväisyyden, työssä jaksamisen ja palautumisen tukemisessa.

Maailma ja työntekotavat ovat muuttuneet viime aikoina valtavasti, ja siksi on tärkeää sopeuttaa työaikajärjestelyt monenlaisiin tarpeisiin. Hyvät vaikutusmahdollisuudet työskentelyyn lisäävät työtyytyväisyyttä ja edistävät työn ja muun elämän yhteensovittamista. Samalla sairauspoissaolot vähenevät ja työurat pitenevät.

Pariskunta tekee kotona töitä kannettavilla tietokoneilla, lapsi istuu äidin sylissä

Miksi panostaa työaikaergonomiaan?

Hyvin suunnitellut työajat ja -vuorot tuovat etuja sekä työntekijöille että työnantajille. Ergonomisesti suunnitellut työajat vähentävät työntekijöiden stressiä ja uupumusta sekä edistävät terveyttä. Tämä puolestaan johtaa parempaan työtehoon, korkeampaan tuottavuuteen ja laadukkaampiin työsuorituksiin. Panostaminen työaikaergonomiaan onkin investointi paitsi työntekijöiden hyvinvointiin myös yrityksen menestykseen.

Muita työaikaergonomian hyötyjä ovat muun muassa tehokkaampi työaikojen hyödyntäminen ja työn laadun parantuminen. Työntekijöiden riittävä palautuminen vapaa-ajalla kohentaa työntekijöiden vireystilaa, vähentää työtapaturmia ja parantaa turvallisuutta. Esihenkilöt säästävät aikaa, kun yllättäviä poissaoloja on vähemmän, eikä henkilöstövajetta tarvitse jatkuvasti paikata.

Modernit työvuorosuunnitteluratkaisut sisältävät työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia parantavia toiminnallisuuksia, mitkä helpottavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. On tärkeää, että työntekijät voivat olla helposti suoraan yhteydessä esihenkilöön ja kertoa toiveitaan vaikkapa vuoronvaihdoista. Toimiva vuorovaikutus luo turvallisen ympäristön, jossa työntekijät voivat ilmaista toiveensa, esittää kysymyksiä ja jakaa ideoitaan avoimesti.

Kun työnantaja panostaa työaikaergonomiaan ja työn mielekkyyteen, osoittaa hän välittävänsä työntekijöiden hyvinvoinnista. Positiivinen työnantajakuva houkuttelee osaavia työntekijöitä ja auttaa sitouttamaan heitä organisaatioon pitkällä aikavälillä.

Miten työajan kuormittavuutta seurataan?

Työterveyslaitos on määritellyt tärkeitä kuormitustekijöitä, jotka on otettava huomioon työvuorosuunnittelussa. Näitä tekijöitä ovat muun muassa työaikojen ennakoitavuus, työvuorojen kesto, ilta- ja yövuorojen määrä, mahdollisuus pitää taukoja työssä sekä tarvittava palautumisaika.

Myös Työterveyslaitoksen liikennevalomallia voidaan hyödyntää työvuorosuunnittelussa. Mallin avulla voidaan visualisoida työaikataulun kuormitustasoa punaisella, keltaisella ja vihreällä värillä. Mitä punaisemmalta aikataulu näyttää, sitä enemmän työaikoihin kohdistuu kuormitusta esimerkiksi työtuntien määrän suhteen. Samanaikaisesti voidaan ottaa huomioon muitakin ergonomiasääntöjä. Työvuorojen optimoinnilla voidaan myös suunnitella työvuorot automaattisesti niin, ettei voimakasta ylikuormitusta pääse edes syntymään.

Asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan sinua työaikaergonomiaan liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa. Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä keskustella siitä, miten työaikaergonomiaa voidaan parantaa organisaatiossasi. Meiltä voit pyytää myös työvuorosuunnittelun parhaisiin käytäntöihin perustuvaa opastusta.

Kirjoittajasta

Jere Lyytinen

Jere Lyytinen

Työvuorosuunnittelun asiantuntija

Olen Jere Lyytinen ja toimin konsulttina CGI:llä työvoiman hallinnan ratkaisujen parissa. Olen työvuorosuunnittelun asiantuntija ja minulle on tärkeää löytää asiakkaillemme juuri heille sopivat ratkaisut tukemaan ja kehittämään heidän liiketoimintaansa ja sen erilaisia prosesseja.