Primary tabs

Sijaintiin liittyvää tietoa eli paikkatietoa leimaa tällä hetkellä ajattelun ja toiminnan tasolla vahva kaksitahoisuus. 

Osoite- ja reitinhakupalveluiden lähes päivittäinen käyttö - paikkatietoa yksinkertaisimmillaan - on itsestäänselvyys useimmille ja parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva Paikkatietopoliittinen selonteko puolestaan korostaa paikkatiedon merkitystä yhteiskunnallisella tasolla. 

Tästä huolimatta liiketoiminnassa sijaintitiedon hyödyntämiselle ja sen hallinnalle uhrataan edelleenkin aikaa useimmiten vain välttämättömin ja paikkatiedon potentiaali liiketoiminnan kehittäjänä jää saavuttamatta lukuisissa organisaatioissa. Ristiriita on ilmeinen ja hämmästyttävä.

Tämä kirjoitus aloittaa lyhyen blogien sarjan, jonka tavoitteena on antaa eväitä ja konkreettisia esimerkkejä paikkatiedon hyötyjen valjastamiseen liiketoiminnan suunnittelussa sekä johtamisessa.  

Paikkatieto on ennen kaikkea läpi muun tiedon leikkaavaa tietoa, ja juuri tämä tekee siitä erityisen.

Ensimmäinen askel - tunnistatko paikkatiedon?

Suurin haaste sijainnin tehokkaammassa hyödyntämisessä on se, että paikkatietoa ei useinkaan tunnisteta paikkatiedoksi, mikä tekee siitä näkymättömän ja siten helposti sivuutettavan. 

Paikkatiedon luonne on itsessään kaksitahoinen. Toisaalta sijainti on samanlaista dataa siinä missä kaikki muukin tieto, minkä vuoksi sitä tulee käsitellä, hallita ja ymmärtää samalla tavalla kuin mitä tahansa tietoa. 
Pelkän sijainnin merkitys kuitenkin on varsin vähäinen, ja valitettavan usein sijainnin mahdollisuuksia ei nähdä tätä ominaisuutta pidemmälle. 

Paikkatieto mielletään usein vain niiden toimialojen välineeksi, joiden tekemiseen liittyy voimakas maantieteellinen aspekti - logistiikka ja rakentaminen etunenässä. Kuitenkin, liiketoiminta lähes alalla kuin alalla yrittää parhaillaan löytää oman selviytymiskeinonsa kasvavan kilpailun, kiihtyvään tahtiin julkaistavien teknisten innovaatioiden ja markkinoiden hajaantumisen keskellä. 

Liiketoiminta digitalisoituu, alustat ovat jo nyt mullistaneet tiedon hyödyntämisen, toimijoiden riippuvuus toisistaan kasvaa ja asiakkaat liikkuvat herkemmin kuin koskaan ratkaisusta toiseen. Kaiken tämän taustalla ja ytimessä on digitaalisessa muodossa oleva tieto. Ja koska suurin osa tuosta tiedosta pitää sisällään viittauksen sijaintiin, mikä liiketoiminta voi rehellisesti sanoa, ettei se hyödy paikkatiedosta?

Ensimmäinen askel kohti paikkatiedon muuntamista liiketoiminnan hyödyiksi onkin tunnistaa, missä paikkatieto organisaatiossasi piilee. 

Miksi paikkatieto kannattaa ottaa käyttöön?

Paikkatieto on ennen kaikkea läpi muun tiedon leikkaavaa tietoa, ja juuri tämä tekee siitä erityisen. Ei siis sijainti, vaan mitä muuta sijaintiin liittyy, ja mitä nuo tiedot yhdessä mahdollistavat. Koska tiedon määrä jatkuvasti kasvaa, kasvaa myös paikkatiedon määrä: siksi viimeistään nyt on aika selvittää, mitä hyötyjä paikkatieto voi tuottaa omalle liiketoiminnalle.

Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, eikä teknologia ratkaise kaikkea. Täysmittaisten hyötyjen sijaintitiedosta ulosmittaamiseen vaaditaan ennen kaikkea selkeää näkemystä paikkatietoon liittyvistä tavoitteista, suunnittelua, vastuun ottamista ja jakamista, toiminnan organisointia ja yhteistyötä, paikkatiedon sisällyttämistä yleiseen tiedon hallintaan – ja ymmärrystä paikkatietoon liittyvistä erityispiirteistä. 

Seuraavissa blogeissani tulen jakamaan loput kolme askelta paikkatiedon valjastamiseksi liiketoimintahyödyksi ja kertomaan konkreettisemmin, missä tilanteissa paikkatiedon ja siihen liittyvän toiminnan kehittäminen on erityisen kannattavaa, ja mitä hyötyjä sillä on mahdollista saavuttaa. Pysythän kuulolla!

Tutustu myös

Kirjoittajasta

CGI:n asiantuntija

CGI:n asiantuntija

CGI on globaali ICT-palveluyritys.  Suomessa noin 3 700 asiantuntijaamme konsultoi asiakkaitamme liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Olemme myös luotettu ulkoistuskumppani.  

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot