Riku Rokala

Riku Rokala

Johtaja, Liiketoiminnan kehitys

Osana oppilaitosyhteistyötämme sain kunnian puhua Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen fukseille. Aiheena oli Tietojärjestelmien hyödyntäminen johtamisen tukena. Lähestyin asiaa seuraavien kysymysten kautta: Mitä johtaminen on käytännössä CGI:n kaltaisessa yrityksessä? Miten mittarit ja järjestelmät tukevat johtamisprosessiamme?

 

Leadership is not about titles, positions or flowcharts. It is about one life influencing another.

John C Maxwell

Suosikkikirjailijaani lainaten johtaminen on ennen kaikkea vaikuttamista.

Kuka tahansa asemasta tai roolista riippumatta voi ottaa johtajan roolin. Se, joka saa muut tukemaan ajatuksiaan ja toimimaan haluamaansa suuntaan, johtaa. Myös myyntityö on mitä suurimmassa määrin johtamista, koska tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksiin.

Yksi tapa selvittää, oletko johtaja, on katsoa taakseen. Jos siellä ei näy ketään ja kukaan ei seuraa, joku muu johtaa joukkoa jonnekin muualle.

Miten minä johdan CGI:ssä?

Manageeraamiseen ja leadershipin ero

Opiskelijoille kerroin vertauksen eräästä miehestä, joka näki kolme työmiestä. Mies kysyi ensimmäiseltä: ”Mitä teet?” Ensimmäinen vastasi: ”Muuraan kivimuuria.” Mies kysyi toiselta työmieheltä saman kysymyksen. ”Minä rakennan kirkkoa”, kuului vastaus. Mies kysyi kolmannelta muurarilta: ”Mitä sinä teet?”
Tämä työmies vastasi: ”Minä autan ihmisiä pelastumaan”.

Miksi samaa työtä tekevät työmiehet antoivat eri vastauksen, vaikka he tekevät näennäisesti täsmälleen samaa työtä?

Todennäköisesti siksi, että heitä on johdettu eri tavalla.

Managementilla ja leadershipillä on ero, ja modernin johtajan pitää pystyä hallitsemaan strategisessa ja operatiivisessa johtamisessaan nämä molemmat näkökulmat.

Leadershipin suurin merkitys syntyy mielestäni siitä, että työntekijä on motivoituneempi tulemaan aamulla työmaalle, kun hän tunnistaa todellisen arvonsa asiakkaalle. Tämän pohjalta myös oikeiden valintojen eli priorisointien tekeminen päivittäisessä työssä helpottuu, kun lisäarvon tuottamista voi peilata tuotettua arvoa vasten.

Management Foundation CGI:n menestymisen sydämenä

Menestyvä organisaatio, kuten CGI, tarvitsee yhteiset johtamisen periaatteet, prosessit sekä näiden mittaamiseen ja ohjaamiseen soveltuvat tietojärjestelmät. Strategiasta johdetaan operatiiviset vuositavoitteet ja näille määritellään mittarit. Johtamisen järjestelmien perimmäinen tarkoitus onkin tarjota keinot monitoroida etenemään suhteessa tavoitteisiin.

Meillä johtamisjärjestelmä tunnetaan nimellä Management Foundation. Siinä määritellään käytännössä kaikki periaatteet ja osa-alueet, miten yritystämme johdetaan – alkaen rekrytoinneista ja arvoista jatkuen aina projektien toimittamiseen sekä asiakkuuksien pitkäjänteiseen hoitamiseen.

Käytännössä käyttämämme päivittäiset järjestelmät ovat viritetty vahvasti management-tarpeisiin. Mutta niiden lisäksi meillä on leadershippiä tukevia järjestelmiä, kuten henkilöstötyytyväisyystyökalu (MSAP), suoriutumisenarviointityökalu (eDialogue) sekä tähän liittyen erityisesti talent review -moduuli.

Näiden työkalujen avulla pystymme koordinoidusti ohjaamaan potentiaalisimpia henkilöitämme urakierrossa eteenpäin ja kannustamaan kaikkia löytämään oma henkilökohtainen työunelmansa ja kehittymissuunnitelma sinne pääsemiseksi.

Olemme juuri asettaneet uuden tavoitteen saada tuhat uutta nuorta osaajaa joukkoomme muutamassa vuodessa. Siinä onnistuminen ja saatujen osaaminen pitäminen joukoissamme edellyttää meiltä johtajilta ja koko organisaatiolta taitavaa managerointia – ja vielä taitavampaa leadershipiä.

Kirjoittaja johtaa CGI:n Telecom, Media ja Utilities -toimialojen liiketoimintaa Suomessa. Rikuun saat yhteyttä osoitteella riku.rokala@cgi.com.

 


 

Tutustu myös

Kirjoittajasta

Riku Rokala

Riku Rokala

Johtaja, Liiketoiminnan kehitys

Riku Rokala vastaa CGI:llä liiketoiminnan kehittämisestä energia – ja telekommunikaatiotoimialoilla. Yli 20 vuotisen IT-uran aikana hän ollut useissa avaintehtävissä auttamassa asiakkaidemme liiketoimintaa mm. mobiili- ja toimialaratkaisujen avulla.