Mika Sairanen

Mika Sairanen

Johtaja, kuntien tuoteratkaisut

Haastattelemme vuosittain asiakkaitamme ja koostamme haastattelujen pohjalta CGI Client Global Insights -raportin. Tänä vuonna haastattelimme 129 julkisten palveluiden asiakasta. Haastatteluista 47% kuntien toimialajohtoa ja 53% IT-johtoa. 

Pandemian myötä kuntatalous on joutunut entistä ahtaammalle. Kuntien keinot ratkaista asiaa ovat rajalliset. Pandemia on kuitenkin pakottanut kunnat ottamaan uudenlaisia digiloikkia kuten etätyöhön ja -opetukseen siirtyminen. Samalla kun digiloikista on tullut kunnissa arkipäivää, tämä on pintauttanut uutta nälkää ja rohkeutta ratkaista digitalisaation avulla asioita laajemmin. Nyt katse on ollut vahvasti säästötarpeissa, mutta jatkossa kunta-alan digitalisaatiossa panostetaan erityisesti kansalaisten digiodotuksiin vastaamiseen.

 

Keskeisimmät trendit kunnissa ja kaupungeissa

Kuntatoimialalla haastatteluissa nousi esiin suurimpana trendinä paine vastata kansalaisten kasvaviin odotuksiin kehittymällä digitaaliseksi ketteräksi organisaatioksi. Monella muulla toimialalla on jo pitkään puhuttu kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta. Myös kunnat haluavat vastata kuluttajakäyttäytymisen muutokseen ja palvella kansalaisia entistä paremmin. Tämä onnistuu uudistamalla ja digitalisoimalla palveluita vastaamaan kuntalaisten odotuksia. Nämä taas entisestään korostavat tietojohtamisen ja kuntalaisten osallistamisen merkitystä. 

Oheisella videolla havainnollistan CGI Client Global Insights -tutkimuksen tuloksia. Blogi jatkuu videon jälkeen.

  

Toiminnan prioriteetit ja IT-trendit

Toimialan trendit heijastuvat luonnollisesti kuntien toiminnan prioriteetteihin ja IT-trendeihin. Haastatteluissamme kaksi tärkeintä toiminnan prioriteettia vastaajille olivat parempi asiakaskokemus ja toiminnan tehostaminen.

IT-trendeissä toiminnan prioriteetit nousivat tarpeena pystyä tunnistamaan paremmin prosessikokonaisuudet ja pystyä näin paremmin digitalisoimaan ja automatisoimaan kokonaisuus käyttäjänäkökulmasta. Näin voidaan IT:n puolelta helpommin taata parempi asiakaskokemus ja mahdollistaa hallinnollisten kulujen pienentäminen.

Myös IT:n modernisoinnin tärkeys asiana korostui haastatteluissa. Uskon taustalla vaikuttavan samat toimialatrendit. Vaikka tarve onkin uudistaa ikääntyviä sovelluksia ja hyödyntää vaikkapa julkista pilveä, suunnitellen ja hallitusti edeten voidaan IT:n modernisointi toteuttaa ja sitä käyttää myös mahdollistajana toimialan trendien edistämisen osalta.

  

Digitalisaatiostrategian hyödyt kadoksissa

Asiakkaista, jotka kertoivat haastatteluissa omaavansa digitalisaatiostrategian, vain 8 % vastasi, että se on tuottanut hyötyjä. Aika huolestuttava luku! 

Digitalisaatiossa on tärkeää huomioida ja kattaa käyttäjätarve prosessin päästä päähän. Monien toimialojen, tuhansien työntekijöiden ja satojen järjestelmien kunnissa sidosryhmiä on valtavasti. Tervehdin siksi ilolla sitä, että 72 % vastaajakunnista suunnittelee laajentavansa digitaalista strategiaa ulkoiseen kumppanien ja palvelutuottajien ekosysteemiin. Näin toivottavasti myös tuotetut hyödyt kasvavat! 

Itse näen, että onnistuakseen strategia ja digitalisaatio pitää nivoa yhteen operatiivisen tekemisen kanssa. Kun digitalisaatiota edistetään suunnitelmallisesti osana kuntastrategian toteuttamista, hyödyt tulevat nopeammin ja paremmin esiin. Näin saadaan todellinen digitalisaation tiekartta. 

Digitalisaation tiekartta on loistava muutosjohtamisen väline! Yleisesti on keskusteltu, että monesti digitalisaatiosta 80 % on muutosjohtamista ja 20 % teknologiaa. Mikäli haluat oppia elinvoimaisen kunnan digitalisaation tiekartan rakentamisen perusteet, tutustu palveluumme tarkemmin ja ota yhteyttä! 

  

Digitaalisen transformaation havaintoja

  • 87 % organisaatioista kertoo, että olennaisin innovoinnin kohde seuraavan kolmen vuoden aikana on monikanavaisten kansalaispalveluiden toteuttaminen
  • 85 % kunnista näkee tiedolla johtamisen kasvavana investointialueena seuraavan 3 vuoden aikana. Tämä on 10 %-yksikköä enemmän kuin viime vuonna!
  • 57 % vastaajista kertoo, että pilvipalveluita käytetään enimmäkseen vain organisaation sisäisissä palveluissa. Tämä tarkoittaa siis, että yli puolet kunnista ei käytä pilvipalveluja kansalaisille!
  • Vain 33 % saa hyötyä automaation käyttöönotosta. Automaation iso kiinnostus, mutta suurin osa toteutuksista on PoC-vaiheessa (Proof of Concept).
  • 87 % näkee kulttuurin muuttamisen ja muutoksenhallinnan haasteena digitaalisen transformaation toteuttamisessa.

Haluatko jatkaa keskustelua kuntien toimialan tuloksista henkilökohtaisesti? Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa.

  

CGI Client Global Insights (nyk. Voice of Our Clients) kokoaa yhteen havaintoja yritysten digitransformaation tilasta ja trendeistä eri toimialoilla.  Tämän vuoden tutkimuksessa esitellään havainnot 1 447 haastattelusta, jotka on toteutettu kasvokkain yritysten ja organisaatioiden johtajien kanssa. Haastattelut jakautuvat lähes 50-50 pandemian käynnistymistä edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan. Näin ollen keskustelujen ajoitus antaa käsityksen siitä, kuinka liiketoiminnan ja IT-painopistealueet muuttuvat nopeasti markkinamuutoksia seuraten.

Kirjoittajasta

Mika Sairanen

Mika Sairanen

Johtaja, kuntien tuoteratkaisut

Olen ollut kehittämässä toimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa jo pitkään. Vastuualueelleni kuuluvat kuntien tuoteratkaisut. Kerro vain rohkeasti, miten voin olla avuksi?