Edellisessä blogauksessani kerroin esimerkkejä, miten data ja digitalisaatio mahdollistavat vakuutusyhtiöille uutta liiketoimintaa. Lähestyin asiaa autojen telematiikkatietojen ja lyhyesti myös älyrannekkeiden kautta. Laajennetaanpa näkökulmaa vielä pari astetta lisää.

IoT (Internet of Things) -teknologia mahdollistaa keskenään kommunikoivat laitteet. Älyranneke yhdistettynä auton telematiikkatietoon kertoisi jo etukäteen onko asiakkaan vireystila riittävä autolla ajoon, ja saattaisi esimerkiksi suositella ottamaan taksin, jos todennäköisyys joutua onnettomuuteen kasvaa liian suureksi. Moni kokee tällaisen analytiikan ahdistavaksi isoveli valvoo -toiminnaksi. Silti ihmiset jakavat hyvinkin henkilökohtaista tietoa itsestään sosiaalisessa mediassa.

Sensoritiedon ohella sosiaalinen media on valtava datalähde. FriendlyScore on kehittänyt palvelun, joka arvioi henkilön luottokelpoisuutta Facebook-profiilia analysoimalla. Nimi viittaa siihen, että palvelun ajatuksena on vakuuttaa luotonantaja henkilön luottokelpoisuudesta, ei niinkään estää luoton saantia, vaikka aikaisempaa luottohistoriaa ei olisikaan. FriendlyScore on todennut vahvan korrelaation esimerkiksi luottokelpoisuuden ja sosiaalisten vuorovaikutusten määrän ja laadun välillä. Palvelu voi antaa vahvan suosituksen luoton myöntämisestä esimerkiksi maahanmuuttajalle tai nuorelle henkilölle, jolle ensimmäisen lainan tai luottokortin saaminen muuten olisi vaikeaa. Vastaava analyysi toimisi vakuutusalalla arvioitaessa esimerkiksi, voidaanko henkilölle myöntää tapaturmavakuutus.

Edulliset laajakaistayhteydet ja pilvipalvelut, IoT -teknologian kypsyminen ja älypuhelinten yleistyminen ovat keskeiset tekijät, jotka mahdollistavat ns. älykodin (connected home tai smarthome), jossa laitteet ovat yhteydessä toisiinsa internetin välityksellä. Esimerkiksi lukot, jääkaappi, termostaatit, palovaroittimet ja lattiamatot voivat kerätä dataa, viestiä tapahtumista (esimerkiksi paineen tai lämpötilan muutoksista) keskenään, hälyttää poikkeamista ja käynnistää erilaisia tapahtumaketjuja.

Älykodin ja siihen liittyvien palvelujen muodostama ekosysteemi on monimutkainen, ja vaatii toimiakseen eri toimialojen yhteistyötä. Esimerkkinä yhteistyöstä voisi olla turvallisuuspalvelun ja vakuutusyhtiön yhdessä tarjoama kotivakuutus ja ennaltaehkäisevä valvontapaketti. Vahingon, esimerkiksi tulipalon, tapahduttua pystyttäisiin vahinkoon johtaneet tapahtumat analysoimaan tarkasti, mikä helpottaisi myös vakuutuspetosten tunnistamista. Ennen kaikkea, älykodin keräämää dataa analysoimalla pystyttäisiin ennaltaehkäisemään vahinkoja monin eri tavoin, esimerkiksi raportoimaan asiakkaalle vaarallisista rutiineista (oven lukitsematta jättäminen tai sähkölaitteiden jättäminen päälle ilman valvontaa) ja kannustamaan turvallisempiin toimintamalleihin. Lisäksi etävalvonta tuo paljon uusia mahdollisuuksia mm. vanhusten hoitoon ja hoivamenetelmiin.

Vain mielikuvitus on rajana, kun mietitään millaisia mahdollisuuksia jo nyt saatavana oleva digitaalinen teknologia antaa vakuutusyhtiöille. Innovaatioiden jalkauttamista käytäntöön jarruttavatkin usein muut seikat kuin teknologian rajoitteet. Tällaisia seikkoja voivat olla perinteiset organisaatiorakenteet ja toimintamallit sekä vanhojen IT-järjestelmien rakenteet. Lisäksi asiakkaiden tarpeet ja kulutussuuntautuminen tulisi huomioida nykyistä paremmin, samoin kuin teknologian tuomat mahdollisuudet.

Sensorien, verkkolaitteiden ja data-analytiikan lisäksi vakuutusyhtiöt tarvitsevat digitaalisen strategian, panostuksia prosessien automatisointiin sekä, ennen kaikkea, rohkeutta kehittää organisaatiotaan ja toimintamallejaan ketterämmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.

Olemme CGI:llä kehittäneet Digital Spark -ajatushautomon juuri tällaisiin tarpeisiin. Jos kaipaat apua yrityksenne data- ja/tai digipotentiaalin valjastamiseen, älä epäröi ottaa yhteyttä.