Fintech on ollut jo usean vuoden ajan yhteinen nimittäjä pankki- ja rahaliikenteen uusille toimijoille, jotka haastavat perinteisiä tapoja toimia. Pikkuhiljaa Fintechin sisällä on syntynyt uusia pelureita myös vakuutustoimialalle. Nyt niiden määrä ja näkyvyys on kasvanut niin merkittäväksi, että niistä on muodostettu oma ryhmänsä – Insurtech-toimijat.

Insurtechit tarjoavat mm.

  • moderneja vakuutus-broker-palveluja,
  • vakuutusten vertailua verkossa,
  • on-demand-vakuutuksia (esim. autovakuutusta tunneittain),
  • uusia teknologia-alustoja jne.

Markkinoille pääsyä ovat avittamassa riskisijoitusyhtiöt, erilaiset palveluideoiden hautomot ja olemassa olevien vakuutusyhtiöiden sijoitusyhtiöt.

Vakuutusmarkkinassa tapahtuu siis paljon uutta. Rahoitustakin on uusien toimijoiden ulottuvilla kasvavassa määrin.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Insurtech-toimijat voi nähdä joko uhkana perinteiselle vakuutustoiminnalle tai mahdollisuutena rakentaa paremmin asiakkaita palvelevia vakuutustuotteita, jakelukanavia ja hoitomalleja.

Vakuutusyhtiöiden täytyy reagoida muuttuneeseen markkinatilanteeseen muokkaamalla vakuutustuotteitaan, niiden sisältöä ja hinnoittelua nopeasti.

Modernissa verkostotaloudessa uhkilta suojautuminen ei yleensä onnistu rakentamalla esteitä ja pidättäytymällä perinteisessä toiminnassa. Paljon tehokkaampaa on solmia kumppanuuksia uusien toimijoiden kanssa. Tämä nopeuttaa liiketoiminnan perinteisten rakenteiden uudistamista ja uudenlaisten palvelujen kehittämistä esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin.

Vakuutustuotteiden perimmäinen tarkoitus on luoda turvallisuutta äkillisissä vahinkotilanteissa. Verkostoituvassa ympäristössämme syntyy koko ajan uusia palvelumalleja – mutta myös uusia vahinkomahdollisuuksia, joille tarvitaan turvaa.

Fintechin jatkoksi Insurtech

Vakuutusyhtiöiden täytyy reagoida muuttuneeseen markkinatilanteeseen muokkaamalla vakuutustuotteitaan, niiden sisältöä ja hinnoittelua nopeasti.

Vakuutustuotanto on viimeiset vuosikymmenet ollut voimakkaasti tietotekniikkaan perustuvaa palvelutuotantoa. Tietotekninen tuotantokoneisto on usein ollut vakuutusyhtiön raskain kustannuselementti.

Siksi vakuutusalan digimurros haastaa myös teknologiatalot. Meillä se on näkynyt muun muassa modernin tuotekonfigurointi- ja hinnoittelutyökalun, Ratabasen, kehittämisenä, joka mahdollistaa vakuutusyhtiöille aiempaa nopeamman tuote- ja palvelukehityksen. Ratabasen ansiosta hinnoittelu- ja tuotekonfiguraatiomuutokset eivät enää ole tietotekniikkaprojekteja. Ne ovat konfigurointi-, testaus-, simulointi- ja julkaisutoimintoja, jotka hoituvat tunneissa tai päivissä.

Vakuutustoiminnan tietotekniikan merkityksellisyys ei jatkossakaan vähene, mutta sen hyödyntämistavat muuttuvat. Tarvitsemme innovaatioita tämän perinteisen toimintamallin muuttamiseksi. Innovaatiot tulevat usein perinteisten toimijoiden ulkopuolelta. Siinä Insurtech-toimijat auttavat meitä kaikkia.

 

Kirjoittajasta

tapani-karttunen

Tapani Karttunen

Johtaja

Haluamme tarjota asiakkaillemme markkinoiden parhaimpaan asiantuntemukseen pohjautuvia projekti-, ylläpito ja asiantuntijapalveluita sekä soveltuvimpia valmisohjelmistopohjaisia liiketoimintaratkaisuja. Olen reilun kahdenkymmenen vuoden asiantuntijatyön johtamiskokemuksella halukas auttamaan haasteissasi, kuinka voin auttaa?