Sami Sikanen

Sami Sikanen

liiketoimintapäällikkö

Energia-alalla on parhaillaan käynnissä merkittäviä muutoksia. Suurin sysäys muutoksiin tulee ilmastonmuutostarpeista, kun energia-alaa halutaan kehittää kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Mutta mitkä muut tekijät ilmastonmuutoksen lisäksi ohjaavat energia-alan kehitystä? CGI:n vuosittaisessa asiakaskyselyssä kysyimme asiakkaidemme näkemyksiä eri toimialojen tulevaisuudensuuntauksista ja investointeja ohjaavista tekijöistä. Asiakkaiden ja markkinoiden odotuksiin vastaaminen nähtiin energia-alalla keskeiseksi.

Kovaa vauhtia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä energia-alan tärkeimmäksi trendiksi on noussut lainsäädännön vaatimat muutokset. Parhaillaan sähkön vähittäismarkkinoille on rakenteilla täysin uusi tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, johon myös syntyi lopulta sitä vastaava lainsäädäntö.

Myös Älyverkkotyöryhmän loppuraportin ehdotukset ovat merkittäviä kehityksen ajureita. Näitä muutoksia ovat mm. kysyntäjoustopalvelut, energiayhteisöjen kehittämien ja markkinaroolien selventäminen näiden palveluiden tuottamiseksi. Konkreettisimpana näistä etenee energiayhteisöjen perustaminen, josta lainsäädäntö on parhaillaan loppusuoralla. Ensimmäisessä vaiheessa lainsäädäntö koskee kiinteistön sisäisiä energiayhteisöjä. Kun myöhemmin kiinteistörajat ylittävät ja hajautetut energiayhteisöt tulevat markkinoille, saamme varmasti uusia toimijoita, jotka tarvitsevat uudenlaista palveluntuotantoa. Lisäksi taseselvitysjaksoa ollaan viemässä kohti varttia, ja se antaa hyvän pohjan muun muassa edellä mainituille palveluille.

Ilmastotarpeista nousevien muutostekijöiden lisäksi toinen merkittävä muutostekijä on se, että energiamarkkinatoimijat haluavat palvella asiakkaitaan entistä paremmin, heidän tarpeisiinsa vastaten. Palveluita halutaan tarjota ympäri vuoden ja vuorokauden, ajasta ja paikasta riippumatta.

Oheisella videolla havainnollistan CGI Client Global Insights -tutkimuksen tuloksia. Blogi jatkuu videon jälkeen.

  

Energia-alan IT-modernisaatio ja tietoturvasta huolehtiminen ovat keskeiset edellytykset

Erilaiset mobiilisovellukset ja pilvinatiivit ratkaisut tuovat helpotusta ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun tarpeeseen. Ennakkoluulottomilla hankintamalleilla, ketterillä projektitoteutuksilla sekä nykyaikaisilla palvelualustoilla voidaan tuottaa uusia palveluita markkinoille tai energiayhtiön omiin tarpeisiin hyvinkin nopeasti. Palveluntuottajalta vaaditaan sekä kokemusta asiakkaan perinteisestä IT-palveluympäristöstä, että osaamista nykyaikaisista teknologioista, jotka tarjotaan suoraan pilvestä. Näiden molempien ymmärtäminen on edellytys onnistuneelle IT-modernisaatiolle.

Kun digitaalinen transformaatio etenee omista konesaleista kohti pilviarkkitehtuuria, pitää huolehtia jatkuvasti kasvavasta tietoturvan tarpeesta. Eritasoinen tietojen kalastelu ja kyberrikollisuus ovat arkipäivää, mutta edelleen monessa yrityksessä uskotaan siihen, että meillä on kaikki kunnossa ja ongelmat ovat jossain naapurissa.

Viimeisen puolen vuoden aikana tietoturva on kasvattanut merkitystään entisestään, jotta turvalliset työskentelymekanismit voidaan varmistaa etätyön kasvaessa sekä loppuasiakkaiden mobiilisovellusten käytön lisääntyessä. Tietojen käsittely vaatii tarkat protokollat: mitä tietoja saa siirtää, missä niitä saa käsitellä ja säilyttää.

  

Uusia palveluita asiakkaille hyödyntäen käytettävissä olevaa dataa

Analytiikkaa on hyödynnetty energia-alalla jo pitkään, sillä sähköverkko ja tuotantolaitokset ovat täynnä erilaisia mittareita ja antureita. Niiden tuottamaa dataa on hyödynnetty muun muassa ennakoivassa huoltotyössä.

Asiakaskokemuksen ollessa liiketoiminnan tärkein kehitysprioriteetti näkisin, että käytettävissä olevaa dataa voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin kuluttajan ostokäyttäytymisen ennustamisessa ja kuluttajille suunnattujen palveluiden kehittämisessä sekä segmenttien tunnistamisessa. Ne voisivat mahdollistaa energia-asiakkaille kokonaan uudenlaisia palveluja tulevaisuudessa.

Me CGI:llä haluamme olla mukana mullistamassa energia-alaa osana hiilineutraalin yhteiskunnan kehittämistä tuottamalla asiakkaillemme uusia palveluita ja hyödyntämällä uusia teknologioita turvallisesti. Jos mielenkiinto heräsi ja haluat ennakkoluulottomasti kehittää toimintaasi, uudistutaan yhdessä.

CGI Client Global Insights (nyk. Voice of Our Clients) kokoaa yhteen havaintoja yritysten digitransformaation tilasta ja trendeistä eri toimialoilla. Tämän vuoden tutkimuksessa esitellään havainnot 1 447 haastattelusta, jotka on toteutettu kasvokkain yritysten ja organisaatioiden johtajien kanssa. Haastattelut jakautuvat lähes 50-50 pandemian käynnistymistä edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan. Näin ollen keskustelujen ajoitus antaa käsityksen siitä, kuinka liiketoiminnan ja IT:n painopisteet muuttuvat nopeasti markkinamuutoksia seuraten.

Kirjoittajasta

Sami Sikanen

Sami Sikanen

liiketoimintapäällikkö

Sami Sikanen vastaa CGI:llä energia-alan liiketoiminnan kehittämisestä sekä nimetyistä asiakkuuksista. Samin kokemus energiayhtiöissä työskentelemisestä antaa hyvät lähtökohdat ymmärtää asiakkaan aito tarve liiketoiminnan kehittämiselle ja löytää siihen sopiva ratkaisu teknologian avulla.