Sanni Seppälä

Sanni Seppälä

Senior Consultant, Enterprise Data Management

Nykypäivänä data mahdollistaa yrityksille erityyppisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Onkin hankalampi kysymys, että miten nämä mahdollisuudet voi tunnistaa? Miten data voi auttaa? Miten pääsemme ajatuksesta käytäntöön?  

Muutamat avaintekijät auttavat yrityksiä onnistumaan datan valjastamisessa innovaation ajuriksi – eli luomaan uusia tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalleja.

Ensimmäinen edellytys datan valjastamiselle on liiketoimintaymmärrys. Tämä koskee esimerkiksi innovaatioita, joissa voidaan yhdistää yrityksen jo käytössä olevat tai saatavilla olevat tiedot, ja nykyiset tai potentiaaliset asiakkaat. Liiketoimintaymmärrystä tarvitaan toki myös tilanteissa, joissa dataa esimerkiksi voitaisiin myydä ja hyödyntää yrityksen ulkopuolisissa verkostoissa. Jos haluat tuottaa datalla arvoa ja innovaatioita, pohdi seuraavia:

Kuinka hyvin tunnen asiakkaani? Millaisia asiakassegmenttejä meillä on? Mitä tarpeita heillä on? Millaisia ongelmia nykyiseen liiketoimintaamme liittyy, jotka näkyvät asiakkaille? Millaisia potentiaalisia asiakkaita meillä on, joille emme vielä tarjoa palveluita? Millaisessa verkostossa toimimme?  

Toinen edellytys datan valjastamiselle on läpinäkyvyys. Liiketoiminnan strategioiden muodostajille, kehittäjille ja suunnittelijoille, kuten palvelumuotoilijoille, on tärkeää saada helppopääsyinen, ajantasainen ja realistinen kuva siitä, mitä dataa yrityksellä on käytössään, mitä se merkitsee ja mikä sen laatu on.

Onko meillä liiketoiminnan kuvausta siitä, mitä dataa yrityksemme hallussa on? Mitä hallussamme oleva data merkitsee asiakkaille? Mikä datamme laatu ja kattavuus on? Ymmärtävätkö liiketoiminnan kehittäjämme mitä tietoja heillä on käytettävissään? Onko kehittäjillämme pääsy itse dataan? Mitä rajoituksia dataan ja sen käyttöön liittyy? Keskustellaanko datasta ja sen mahdollisuuksista osana strategiatyötä ja kehitystyötä? Tietävätkö kehittäjämme, keihin olla yhteydessä kun he saavat dataan liittyviä ideoita ja haluavat jalostaa niistä liiketoimintaa?

Liiketoimintaymmärrys ja läpinäkyvyys yhdessä mahdollistavat uusien kysymysten kysymisen.

Mitä dataa meillä on, joka hyödyttäisi asiakkaitamme tai toimintaympäristöämme suoraan – joko tarjoamalla siihen pääsyä tai myymällä sitä eteenpäin? Miten olemassa olevat tietomme voisivat palvella asiakkaitamme paremmin? Mitä tietoa voisimme asiakkaistamme tai toiminnastamme kerätä, tai ostaa yrityksen ulkopuolelta, jonka avulla saisimme merkittävästi kehitettyä olemassa olevia palveluitamme tai kehitettyä uusia?

Jotta tähän pisteeseen päästään, voidaan tarvita pohjatyötä – tulee tunnistaa mitkä ovat ne avaintekemiset, joilla voidaan mahdollistaa innovointi ja datalähtöinen liiketoiminta. Tämä voi sisältää esimerkiksi datan hallinnan prosessien, organisoitumisen, teknologiaratkaisujen ja kulttuurin kehittämistä. Ja tietenkin toteuttaa ne, jotta päästään asiaan.

Kun perusedellytykset ovat kasassa, on vielä yksi avaintekijä onnistumiselle. Innovointiprosessi tulee sisällyttää yrityksen normaaliin suunnitteluprosessiin, tuottaen sisältöä ja ideoita strategiseen ja taktiseen suunnitteluun. Liiketoiminnan suunnittelusykleihin tulee siis osallistaa esim. palvelumuotoilijoita ja data-asiantuntijoita, tarjoten heille läpinäkyvyyden dataan, jotta ideoista ja aihioista saadaan tavoitteellisia ja toteutettavia hankkeita. Ideat on tärkeää perata data-asiantuntijoiden kanssa, jotka voivat tarkemmalla tasolla selvittää mitä laadullisia ja teknisiä edellytyksiä toteuttaminen vaatii – jotta päästään todellisen toteutettavuuden ja lisäarvon ymmärryksen äärelle.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheeseen liittyvät blogit:

Kirjoittajasta

Sanni Seppälä

Sanni Seppälä

Senior Consultant, Enterprise Data Management

Olen Sanni Seppälä ja työssäni autan asiakkaita onnistumaan tiedon hallintaan liittyvissä muutoshankkeissa.