Tommi Kovalainen

Tommi Kovalainen

Johtaja, digitaalinen työntekijäkokemus, älykäs automaatio

On kahdenlaisia automatisointia edistäviä organisaatioita. Niitä, jotka ovat jo muuttaneet omia työntekemisen tapojaan sekä niitä, jotka tulevat muuttamaan.

Pandemia-aika tullaan muistamaan historiankirjoissa sekä ihmiskuntaa kurittavasta viruksesta että myös ennennäkemättömän suuresta muutostarpeesta. Yhteiskunnan perusrakenteet, kuten lainsäädäntö, sivistystoimi ja terveydenhuolto ovat joutuneet sopeutumaan uuteen normaaliin. Ja kaiken tämän muuttuvan maailman keskellä liiketoiminta on vain joutunut sopeutumaan muutokseen. Se on laajalti kiihdyttänyt rästiprojekteja, koska ihmisluonteeseen taitaa kuulua lykätä asioita, kunnes on oikeasti pakko toimia. Nyt sekä kurotaan teknologiavelkaa että rakennetaan samanaikaisesti ratkaisuja uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

Automatisointia on helppo kokeilla

Muutoksen keskellä automatisointi on noussut keskeiseksi työkaluksi manuaalisen työn vähentämiseksi ja kustannussäästöjen luomiseksi. Tutkimusten mukaan jopa yli 80 % suomalaisista organisaatioista joko automatisoi tai aikoo automatisoida liiketoimintaansa lähitulevaisuudessa. Uudet intuitiiviset työkalut ja kehittämisen nopeus houkuttelevat kokeilemisen kulttuuriin.

Automatisointia on helppo kokeilla, sillä sprinttimatka ei kestä kuin muutaman viikon ja podiumpaikka häämöttää jo edessä. Pikavoitto on varma ja firman talousjohtaja odottaa maalissa kukkapuketin kanssa. Liiketoiminnan automatisointi on kuitenkin maraton- tai jopa ultrajuoksijan kestävyyttä vaativaa, pitkän aikavälin sitoutumista. Kun muutostarve on akuutti, eikä aikaa ole hukattavaksi, pitää automaation varikkotiimin toimia kuin ajatus. Jokaisen roolin ja tehtävän tulee olla sovittu ja prosessien tulee olla optimoituja. Aikaa ylimääräisille liikkeille ei yksinkertaisesti ole. Pitää jaksaa painaa eteenpäin, vaikka maali siirtyy samaa tahtia, kuin matka etenee.

Työ tekijäänsä opettaa ja robotti ihmistä

Manuaalityö ei siirry ihmisiltä roboteille itsekseen, eivätkä automatisoidut prosessit toimi täysin ilman ihmisen valvontaa. Liiketoiminnan asiantuntijoista ei myöskään tule täysverisiä ohjelmistokehittäjiä yhdessä yössä. Eikä mikään automatisointi etene, ellei niin alustapalveluille kuin automatisointiprojekteille löydy organisaation sisältä omistajia ja sen myötä maksajia. Tai jos liiketoiminta ei saa tarvitsemaansa tukea ja muutosvastarintaa tai kahvipöytäkeskusteluja ei ole kohdattu silmästä silmään.

Liiketoiminnan automatisointi vaatii maturiteettia

Liiketoiminnan automatisointi vaatii yksinkertaisesti maturiteettia. Oma maturiteetti pitää tunnistaa, tunnustaa ja sen myötä asettaa myös omat odotusarvot sen mukaisesti. Onnistunut automatisointi edellyttää onnistunutta odotustenhallintaa.

Automatisointi muuttaa töitä pysyvästi. Maturiteetti syntyy ymmärryksestä, että liiketoiminta on uuden edessä. Kun osaa työstä automatisoidaan, muuttaa se samalla koko yrityksen liiketoimintaa ja ihmisen tekemää työtä. Robottien tekemää työtä pitää pystyä mittaamaan samoin liiketoiminnallisin mittarein kuin ihmisenkin tekemää työtä. Ihmiset ja koneet tekevät töitä rinta rinnan, mikä edellyttää myös uuden tyyppistä osaamista.

Jatkossa kaiken tulisi lähteä tästä kysymyksestä: Onko kyseinen työ ylipäätään sellaista, että se on ihmiselle mielekästä ja ihmisen suorittamana tehokkainta? Vai kannattaisiko se delegoida robotille noin alun pitäenkin?
 

Lue blogisarjan seuraavat osat ja löydä keinot, joiden avulla suunnittelet automatisoinnin alusta saakka helposti ja fiksusti!

Robotiikan POC:ia ei ole

 

Kirjoittajasta

Tommi Kovalainen

Tommi Kovalainen

Johtaja, digitaalinen työntekijäkokemus, älykäs automaatio

Olen Tommi Kovalainen ja toimin RaaS-palveluista vastaavana johtajana CGI:llä. Työskentelen digitaalisen työntekijäkokemuksen ja älykkään automaation parissa. Olen viimeisen 20 vuoden aikana työurallani ollut edistämässä digitalisaatiota lähes kaikilla toimialoilla. Viime vuodet olen suurella intohimolla fokusoitunut prosessien sähköistämiseen, älykkääseen automatioon sekä ohjelmistorobotiikkaan ...