Olen Arto Ihantoja ”Mr Robot” ja toimin älykkään automaation sekä virtuaalisten työntekijöiden parissa. Reilun 20 vuoden aikana olen edistänyt töiden automatisointia lukuisissa yrityksissä sekä organisaatioissa useilla toimialoilla. Taustani on asiakaskohtaisten ratkaisuiden, prosessien sekä tietojärjestelmien kehittämisessä ja näihin liittyvissä palveluissa.

Viime vuodet ovat kuluneet mukavasti sekä vauhdikkaasti virtuaalisten työntekijöiden ympärillä olevien asioiden, ratkaisuiden sekä palveluiden parissa. Olen myös kiinnostunut luomaan tulevaisuutta sekä vaikuttamaan tulevaisuuden tapoihin johtaa, seurata sekä tehdä seurata työtä hyödyntäen älykkään automaation keinoja. Suosikkiaiheeni on eri työntekijätyppien välinen yhteistyö eli miten ihminen, virtuaalinen työntekijä, mekaaninen työntekijä sekä järjestelmät voivat tehdä työtä sekä tuottaa hyötyjä keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Ehkäpä tulevaisuudessa ihmisillä voisi olla hetki nykyistä enemmän aikaa kohdata toinen ihminen samalla, kun virtuaaliset työntekijät huolehtivat rutiineista.

Otahan yhteyttä, niin keksitään liiketoiminnallesi uusia arkipäivän keinoja sekä työtapoja. Alkajaiseksi helppona harjoituksena voisi olla esimerkiksi chatbottien yhdistäminen ohjelmistorobotiikan kanssa höystettynä sopivilla hieman älykkäämmillä ominaisuuksilla, jotta front-, middle- sekä back-office työt voisivat sujua uudella tavalla.