VTJkysely - tietopalvelu yhteiskunnan perustoimintojen ytimessä

Väestörekisterikeskuksen tietopalvelun, VTJkyselyn kautta väestötietojärjestelmä välittää päivittäin yli kaksi miljoonaa tietoyksikköä, esimerkiksi nimeä, osoitetta tai henkilötunnusta. Vastaavanlaista järjestelmää - ja siten myös tietopalvelua ja sovellusta ei löydy muualta maailmasta.

Mittava väestötietojärjestelmä on maamme keskeisimpiä tietokantoja. Se sisältää ajantasaiset henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmä sisältää tietoja myös kiinteistöistä, rakennuksista ja huoneistoista.

Virallisesti varmistettua tietoa

Julkishallinnossa väestötietojärjestelmän tietoja käytetään esimerkiksi verotukseen, vaalien järjestämiseen, eläkejärjestelmiin, tilastointiin ja tutkimukseen sekä oikeushallintoon ja hallintoviranomaisten tietojärjestelmiin.  Yrityksille VTjkysely antaa virallisesti varmistettua tietoa mm. pankki- ja luottotoimintaan.

– Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa on näin kattavat henkilö- ja rakennustiedot koko yhteiskunnan käytössä. Tarpeemme ja laatukriteerimme operatiiviselle tietojärjestelmälle ja tehokkaalle sovellukselle ovat yhtä ainutkertaiset, toteaa Tietopalvelut-yksikön johtaja Riitta Haggrén Väestörekisterikeskuksesta.

Keskitetyt väestötiedot - mittavat kustannussäästöt

Väestörekisterikeskus huolehtii automaattisesti kansalaisen perustietojen ylläpidosta henkilön eri elämänvaiheiden aikana. Kansalaisille reaaliaikainen tietopalvelu tuo helppoutta ja nopeutta asiointiin eri virastoissa ja laitoksissa. Esimerkiksi henkilön uusi osoite ja kotikunta ovat nähtävissä järjestelmästä pääsääntöisesti jo muuttopäivänä. Väestötietoja hyödyntävien sopimusasiakkaiden on helppo pitää isot rekisterinsä ajan tasalla.

Väestötietojärjestelmään kerätyt ja päivitetyt osoitetiedot ovat kaikkien sitä hyödyntävien viranomaisten käytettävissä. Tietoja ei tarvitse kerätä uudelleen ja ylläpitää useissa viranomaisrekistereissä. Yhteiskunnalle tämä palvelu tuo satojen miljoonien eurojen kustannussäästöt.  Väestötiedot ovat keskitetysti suuressa, vahvasti suojatussa tietovarastossa.

VTJkyselyn kautta organisaatiot käyttävät väestötietoja suorakäyttöisesti, sovellusyhteydellä tai erillisinä poimintoina.

Suorakysely on internetissä toimiva reaaliaikainen suorakäyttösovellus, jonka kautta tehdään päivittäin lähes 80 000 kyselyä. Tietopalvelun lyhyet vasteajat ja käytettävyys ovat kriittisiä, kun yli 27 000 käyttäjää hakee päivittäin tietoja VTJkyselyn kautta.

Erilaisia tietotarpeita varten Suorakyselyssä on yli 80 erisisältöistä tietonäyttöä. Terveydenhoitaja voi tarkistaa vaikkapa ulkokuntalaisen potilaan kotikunnan. Poliisi voi missä tahansa selvittää asiakkaan henkilötietoja helposti ja nopeasti.

Tietoja myös yksityiselle sektorille

Sovelluskyselyn avulla VTJ:n tiedot ovat käytettävissä asiakkaan tietojärjestelmän ja väestötietojärjestelmän välisellä yhteydellä ympäri vuorokauden. Sovelluskyselyn suurin käyttäjäryhmä ovat ne yksityisen sektorin asiakkaat, kuten pankit ja luottolaitokset, joilla on lain mukainen oikeus saada tietoja väestötietojärjestelmästä.

Monet asiakashallintajärjestelmät hyödyntävät Sovelluskyselyä. Esimerkiksi Suomen Asiakastieto käyttää VTJkyselyä henkilöiden perustietojen tarkistukseen.

Poimintakyselyllä asiakas voi eri kriteereillä muokata tarpeeseensa sopivan otoksen väestötietokannasta.

Väestötietojen luovuttaminen on laissa säädeltyä ja edellyttää aina tietolupaa Väestörekisterikeskukselta.

Jatkuvasti kehittyvä tietopalvelu

CGI:n kokeneet asiantuntijat huolehtivat VTJkyselyn sovellushallinnasta ja ylläpidosta, jotta Väestörekisterikeskuksen tietopalvelu pysyy suorituskykyisenä koko sen elinkaaren ajan. Jatkuvan palvelun malliimme kuuluvat myös ketterä kehittäminen, jolla takaamme tietopalvelun muutosvalmiuden. Kehitämme yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa jatkuvasti uusia ominaisuuksia VTJkyselyyn.

Pitkäjänteisen yhteistyömme menestyselementit ovat monen vuosikymmenen kokemus ja syvällinen ymmärrys julkisen hallinnon eri toiminnoista ja tietojärjestelmätarpeista.

Näin rakennamme onnistuneita eturivin tietopalveluja, joita koko yhteiskunta hyödyntää.