Hengitysliitto ry on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Liiton mottona on ”hengitysterveys on jokamiehenoikeus”. Hengitysliitto on ollut pitkäaikainen Sonet-asiakas, ja nyt oli aika miettiä talouden- ja henkilöstöratkaisujen jatkuvuutta.

Sonet-järjestelmä on ollut jo pitkään käytössä. Vanhan ratkaisun käyttöliittymä alkoi olla uusille käyttäjille haasteellinen oppia. Lisäksi raportointi koettiin puutteelliseksi. Haasteita oli etenkin henkilöstöä koskevassa raportoinnissa. Hengitysliitto haki vaativaan moniyritysrakenteiseen toimintaympäristöön nykyaikaista ja helppokäyttöistä ratkaisua, joka täyttäisi myös raportoinnin tarpeet.

Lapsi käyttää hengityslaitetta kotona

Sonet Premium täytti edellytykset parhaiten

Hengitysliitto valitsi käyttöönsä Sonet Premiumin talouden- ja henkilöstönohjauksen sekä Analysointiratkaisun.

Sonet Premiumin käyttöliittymä on uudenaikainen ja helppokäyttöinen. Ratkaisun avulla työajan käyttö tehostuu ja tekeminen järkeistyy. Sonet Premium mahdollistaa jokaiselle käyttäjälle roolin mukaisen oman näkymän järjestelmään. Lisäksi historiatiedot siirtyvät helposti Sonetista Sonet Premiumiin.

Analysointiratkaisu täytti liitolle tärkeät raportointitarpeet. Ratkaisu sisältää mahdollisuudet monipuolisiin suodatuksiin, ryhmittelyihin, porautumisiin ja grafiikan tuottamiseen. Tuotteen mukana toimitetaan peruspaketti sisältäen yhteenvetonäkymiä sekä talouden- ja henkilöstönohjauksen valmiita raportteja.

Hengitysliiton ja CGI:n pitkäaikainen suhde nähtiin tärkeäksi. Toimintatavat olivat jo entuudestaan tuttuja puolin ja toisin. CGI:n Sonet Premium oli sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu, joka täytti liitolle olennaiset tarpeet.