Tampereen kaupunki automatisoi talousraportointiaan osana viranomaisraportoinnin kokonaisuudistusta. Projektin ansiosta tietojen tuottaminen ja raportointi ovat tehostuneet sekä manuaalinen työ on vähentynyt.

Vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille. Uudistuksen myötä kunnat ja kuntayhtymät ovat ryhtyneet raportoimaan taloustietonsa Valtiokonttoriin ensisijaisesti XBRL (Extensible Business Reporting Language) -muodossa.

Tampereen kaupungilta uudistus edellytti merkittäviä muutoksia käytössä olevaan raportointijärjestelmään ja synnytti tarpeen talousraportoinnin automatisoinnille. Tavoitteena oli tietojen tuottamisen ja raportoinnin tehostuminen sekä manuaalisen työn vähentyminen.

“Kuntatietoraportointi on nyt osaltamme pitkälti automatisoitu prosessi, mutta se tulee sisältämään tiettyjä manuaalisia työvaiheita myös jatkossa. Kaikkien raportoitavien tietojen osalta automatisointi ei ollut mahdollista tai sitä ei pidetty kustannustehokkaana ratkaisuna. Toisaalta Tampere ei olisi selvinnyt uusista raportointivaatimuksista ilman automatisointia”, kertovat Tampereen kaupungin Controllerit Anna-Maija Väänänen ja Hanna Jääskeläinen.

  

Automatisoinnilla saavutettiin lukuisia etuja

Alkuun haastavalta vaikuttanut projekti saatiin valmiiksi kesäkuussa 2022. Automatisoitu talousraportointi mahdollistaa entistä paremmin palvelukohtaisten kustannusten ja jatkossa yksikkökustannusten sekä tuottavuuden laskennan ja seuraamisen. Myös projektilla tavoiteltavien hyötyjen mukaisesti tietojen tuottaminen ja raportointi ovat tehostuneet automatisoinnin ansiosta.

“Palveluluokkakohtainen kustannuslaskenta on automatisoitu ja sitä on kehitetty vastaamaan paremmin yksiköiden tarpeita. Kaiken kaikkiaan taloustietojen raportoinnin yhdenmukaistaminen parantaa tietojen vertailukelpoisuutta”, summaa Jääskeläinen.

Automatisointihankkeen yhteistyökumppaniksi valikoitui CGI, joka on Tampereen kaupungin SAP-tietojärjestelmätoimittaja. Talousraportoinnin pilottiprojekti oli luonnollinen jatke aikaisemmalle SAP-järjestelmän ja tuotekustannuslaskennan parissa tehdylle kehitysyhteistyölle.

Aineistojen muunnossa XBRL-muotoon hyödynnetään CGI:n tarjoamaa muuntopalvelua, jolloin muunto ja mahdolliset taksonomiamuutokset tehdään keskitetysti yhdessä paikassa. Palvelua voivat hyödyntää myös muut kuin SAP pohjaiset ratkaisut.

“Lähdimme alusta asti luomaan raportointikokonaisuutta, joka on käyttäjäystävällinen ja täyttää talousraportoinnille asetetut vaatimukset. Työajan ja kustannusten säästö olivat projektin tärkeitä tavoitteita. Tavoitteisiin päästiin ja kokonaisuus rakennettiin palvelemaan Tampereen kaupungin ohella myös Pirkanmaan liittoa ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymää, jotka käyttävät samaa tietovarastoa.”, kertoo CGI:n Senior SAP BI Consultant Tiina Ruotsalainen.

Tampereella on varauduttu siihen, että nyt määritellyt raportointisisällöt tulevat jatkossa uudistumaan tarpeiden muuttuessa. Näihin muutoksiin pystytään reagoimaan ketterästi, sillä suurin työ talousraportoinnin automatisoimiseksi on jo tehty.

"Näissä tulevaisuuden muutoksissa meitä avustaa CGI", kertoo Väänänen.