Kuvittele liikenneonnettomuus tai vaarallinen välikohtaus – kamera tallentaa joka liikkeen, koneäly ymmärtää tilanteen ja tekee automaattisen hälytyksen. Jokainen sekunti ratkaisee ja teknologia pelastaa ihmishenkiä. Tai että liikenne ruuhkaantuu yllättäen syystä tai toisesta – ei huolta, tietokone kertoo, minne sinun kannattaa seuraavaksi kääntyä, varmistaen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden. Nämä eivät ole villejä tieteisvisioita, vaan tämän päivän kaupunkikehittämisen todellisuutta ja jäävuoren huippu videoanalytiikan mahdollisuuksissa. Astu kanssamme tulevaisuuden Turkuun.

Smart and Wise Turku, kaupunkinsa kärkihanke, syntyy viidestä painopistealueesta – hiilineutraaliudesta ja resurssien oikeasta hyödyntämisestä, palvelujen ohjauksesta ja digitaalisista palveluista, turvallisuudesta, kaupunkisuunnittelusta sekä liikenteestä ja liikkumisesta. Yhteistyössä CGI:n kanssa syntyivät käyttövalmiit konseptit turvallisuuden kehittämiseksi digitalisaation keinoin. Konenäly ja –oppiminen sekä reaaliaikainen tilannetieto tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia niin liikenteen ja tapahtumien hallintaan kuin kerätyn tiedon hyödyntämiseen.

– Videoanalytiikan ja koneälyn mahdollisuudet ovat monet. Pääsimme CGI:n kanssa tehokkaasti liikkeelle käärimällä hihat yhteisessä työpajassa, johon ottivat osaa eri toimialojemme avainhenkilöt. Työpajassa syntyi lukuisia visioita, joista valitsimme kolme, erityisesti turvallisuuden ja liikenteen kehittämisen kannalta lupaavinta ideaa. CGI:n tiimi otti ideat työn alle ja yllätti meidät selkeillä, pitkälle viedyillä konsepteillaan, jotka he kykenevät myös toteuttamaan, kertoo Turun kaupungin kehittämispäällikkö Tuomas Piippo.

 

Tietoa ja tulosta

CGI:n suunnittelupöydältä syntyneistä konsepteista laajin, reaaliaikainen liikenteen ja tapahtumien visualisointi, hyödyntää monipuolisesti kaupungin nykyistä kamerakantaa. Reaaliaikaisuus lisää turvallisuutta ja reagointikykyä tilanteissa, joissa sekunnit ratkaisevat. Ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi hälytysajoneuvon nopean kutsun, onnettomuuksista tiedottamisen ja ohjeistukset ihmisten mobiililaitteisiin sekä tilanteiden tarkastelun myös jälkikäteen. Toinen idea, liikennemäärien laskenta videoanalytiikan avulla, tarjoaa kirjaimellisesti ennennäkemättömät lähtökohdat liikennesuunnitteluun. Autoilijat, pyöräilijät ja jalankulkijat toisistaan erottava teknologia merkitsee paitsi lisää turvallisuutta, myös liikenteen sujuvuutta. Kolmas konsepti, reaaliaikainen videoanalytiikka määritetyissä sijainneissa, tarjoaa tietoa esimerkiksi kohteessa liikkuvien henkilöiden sukupuolesta, iästä ja jopa ilmeiden perusteella tulkitusta mielialasta. Kerätty tieto tehostaa esimerkiksi tyhjien liiketilojen markkinointia, tilankäyttöä tai esimerkiksi liikekeskusten ja tapahtumien suunnittelua sopivien kumppanien toimesta.

Saimme hyvät lähtökohdat kaupunkimme turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi
– Tuomas Piippo, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki

Turvallisesti tulevaan

– Sen lisäksi, että CGI:n videoanalytiikkaosaaminen on kovatasoista, heillä on laaja-alainen näkemys tulevaisuuden kaupunkien kehittämiseksi. CGI:n asiantuntijoiden kyky esittää monimutkaisia kokonaisuuksia yksinkertaisessa ja arkisesti ymmärrettävässä muodossa teki minuun vaikutuksen. Lisäksi he hoitivat työnsä suoraviivaisesti, tehokkaasti ja sovitussa aikataulussa. Saimme hyvät lähtökohdat kaupunkimme turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi, Tuomas kiittelee.

Eikä CGI:n osaaminen jää ideoiden tasolle – strateginen kokemus, asiakaslähtöinen palvelumuotoilu sekä syvällinen ymmärrys teknologiasta ja datan hyödyntämisestä tekevät yhtiöstä luotettavan kumppanin kaupunkien kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Asiakashyödyt

Videoanalytiikan tarjoama reaaliaikainen liikenne- ja tapahtumatieto mahdollistaa:

  • yleisen turvallisuuden ja liikennesuunnittelun kehittämisen
  • onnettomuus- ja kriisitilanteiden tunnistamisen, nopean reagoinnin ja analysoinnin
  • tilankäytön, markkinoinnin ja tapahtumasuunnittelun tehostamisen
  • reaaliaikaisen tiedolla johtamisen.

 

tulevaisuuden kunta

Ota yhteyttä videoanalytiikan asiantuntijaan
Riz Haque
Puh. +358404129965
riz.haque@cgi.com