BillerudKorsnäs Finland Oy työllistää Suomessa 120 henkilöä Pietarsaaren paperitehtaallaan. Yhtiö on ollut luottanut jo vuodesta 2012 alkaen CGI:n palkanlaskentaohjelmaan. Nyt BillerudKorsnäs halusi tehostaa palkanlaskentaa ja pyrkiä entistä tasalaatuisempaan palkkahallintoon.

Yritys otti käyttöön CGI HR Palkkojen Vuosikellon, jonka avulla voidaan digitalisoida ja aikatauluttaa palkanlaskennan prosesseja – se ohjaa ja muistuttaa toimimaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

“Palkanlaskijoiden työn kuormittavuus on vähentynyt selvästi. Palkanlaskijan ei tarvitse enää muistaa kaikkea ulkoa, vaan tieto on sähköisessä muodossa kaikkien palkanlaskijoiden saatavilla, samassa järjestelmässä, jossa palkanlaskentaa tehdään. Tieto ei ole enää yhden henkilön varassa ja palkanlaskijat voivat sijaistaa toisiaan sujuvasti ja tehokkaasti sovitun prosessin mukaisesti”, kertoo Annette Skytte, BillerudKorsnäsin HR-päällikkö.

Usein palkanlaskennan tueksi on yrityksissä laadittu erilaisia ohjeita sekä lisäksi noudatetaan aikatauluja ja yrityksen prosesseja. Excel-taulukoiden ja ohjeiden ylläpitäminen on työlästä. Kokenut palkanlaskija hallitsee asiat ilman ohjeiden päivitystä, mutta ongelmia kohdataan esimerkiksi uuden henkilön perehdytystilanteessa, sijaista opastaessa tai yrityksen prosessien kehittämisen yhteydessä. Palkanlaskentaohjelman Vuosikellon avulla ohjeet tuotiin osaksi käytössä olevaa ohjelmistoa.

Tehdastyöntekijä valvoo tehtaan toimintaa näytöiltä
120
työntekijän palkanlaskentaa tehostettiin CGI Palkat Vuosikellolla.
Tieto ei ole enää yhden henkilön varassa ja palkanlaskijat voivat sijaistaa toisiaan sujuvasti ja tehokkaasti sovitun prosessin mukaisesti.

Anette Skytte HR-päällikkö, BillerudKorsnäs Finland Oy

Myös palkanlaskijoiden palaute on ollut kiittävää

  • Kokonaisuudessaan vuosikellon käyttöönotto oli helppoa
  • Kokonaisuuden hallinta helpottuu, kun kaikki palkanlaskennanprosessit ovat näkyvissä yhdellä näytöllä. Näin ollen myös palkkahallinnon työt on helpompi suunnitella ja aikatauluttaa
  • Vuosikellosta saa tukea harvemmin tapahtuviin prosesseihin, kuten vuodenvaihteen toimiin ja lisäksi se sujuvoittaa työtä
  • Sijaisuuksien hoito on selkeämpää ja helpompaa sekä lomien että äkillisten sairaslomien osalta. Järjestelmästä löytyy nyt selkeä prosessi ja ohjeet näihin tilanteisiin
  • Vuosikello auttaa myös uuden palkanlaskijan perehdytyksessä
  • Kaiken kaikkiaan vuosikello antaa hyvää ohjeistusta, tukea ja opastusta työn tekemiseen
Lähikuva henkilöstö pitelemässää älypuhelinta kädessään
Mies ja nainen istuvat kannettavan tietokoneen ääressä

BillerudKorsnäsin kokemukset ovat positiivisia. Kaikkien todellisten hyötyjen todentaminen vaatii kuitenkin aikaa. CGI ja BillerudKorsnäs jatkavat edelleen yhteistyötä ja palkkaprosessien kehittämistä yhdessä.
 


 

Ota Vuosikello-ratkaisu käyttöön ja varmista, että työt tulevat tehtyä ajallaan ja oikein henkilöriippumattomasti. Vuosikello tuo lisäarvoa kuvaamalla prosessin ja jatkuvuussuunnittelu tulee palvelun osalta tehdyksi näin.

Haluatko kuulla lisää Vuosikello-ratkaisusta tai tarjouspyynnön? Ota yhteyttä meihin tästä ja kysy lisää.

Lataa maksuton Vuosikello+ demo