Metsäteho Oy, Suomen johtavien metsäteollisuusorganisaatioiden omistama tutkimus- ja kehitystyöhön erikoistunut yritys, kehittää metsistä kerätyn tiedon hyödyntämistä digitalisaation voimin. CGI:n toteuttama palvelualusta tehostaa tiedonjakelua eri toimijoiden välillä, mullistaen metsätalouden toimintamallit juuriaan myöten.

Vuonna 1945 perustettu Metsäteho tukee soveltavan tutkimuksen avulla osakkaidensa puunhankinta- ja puuntuottamistoimintojen kehittämistä sekä edistää puuhuollon toimintaedellytyksiä. Metsäteho on ollut alansa tärkeä vaikuttaja alkaen metsätyön koneellistamisesta aina automaattiseen mittaukseen ja digitalisaatioon. Nyt toiminnan keskiössä on metsävaratiedon tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävä Maa -ja metsätalousministeriön Metsätieto ja sähköiset palvelut –hanke.

– Datalla on merkittävät mahdollisuudet kehittää maamme metsätaloutta, mikäli tietolähteitä kyetään hyödyntämään entistä monipuolisemmin. Metsätehon arvioima hyötypotentiaali on vähintään 100 miljoonaa euroa vuodessa, koskettaen metsäyhtiöiden ohella kaikkia metsäsektorin toimijoita. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme uudenlaisen palvelualustan metsätiedon jakeluun. Palvelualustan testiversion rakentajaksi valitsimme CGI:n, kertoo Metsätehon tutkimusjohtaja Jarmo Hämäläinen.

Jaettu tieto on moninkertainen

CGI:n kehittämän palvelualustan avulla metsäyhtiöt voivat jatkossa toteuttaa sovelluksia, jotka yhdistävät tehokkaasti metsiin liittyvää dataa eri tietolähteistä. Palvelualustan käyttömahdollisuudet ovat monet, esimerkkinä metsäyhtiön suorittama ostomahdollisuuksien kartoitus.

– Alustan avulla on mahdollista tehdä haku vaikkapa kaikista Keski-Suomen alueen mäntyvaltaisista kohteista. Tähän tietoon voidaan yhdistää muita tietolähteitä kuten esimerkiksi maaston kantavuusluokitus tai ympäristörajoitteet. Vastaavaa alustaa ei tällä hetkellä markkinoilta löydy, vaan metsäsektorin toimijat rakentavat omia sovelluksiaan sekä tekevät päällekkäistä työtä eri datojen haussa ja yhdistämisessä. Palvelualustasta tulee olemaan merkittävää hyötyä niin metsäyhtiöille, metsänomistajille, tutkimuslaitoksille, viranomaisille kuin koneyrittäjille ja kuljettajille, Jarmo jatkaa.

Tiivistä yhteistyötä

Palvelualustan tekninen toteutus eteni rivakasti. Kuuden CGI:n asiantuntijan voimin loppuvuodesta 2017 aloitettu kokeilujärjestelmän rakentaminen valmistui testausvaiheeseen keväällä 2018, vain muutaman kuukauden intensiivisen työn jälkeen.

– CGI on osoittautunut päteväksi kumppaniksi. Heillä on paitsi vahvaa osaamista pilveen toteutuista palveluista, myös kokeiluluontoisen alustan rakentamisessa tarvittavaa ketteryyttä ja kustannustehokkuutta. Järjestelmän perustana oleva Microsoft Azure -teknologia sisältää paljon valmiita komponentteja, joiden pohjalta alustan yditoiminnot saatiin nopeasti kasaan. Kiitoksen ansaitsee myös CGI:n vahvaan kokemukseen ja näkemykseen perustuva ratkaisujen ideointikyky, jota tarvitaan tämäntapaisessa T&K-hankkeessa. Suosittelen CGI:tä lämpimästi vastaaviin projekteihin, Jarmo kiittelee.

Tästä on hyvä jatkaa yhteistä taivalta kohti entistä tehokkaampaa ja kestävämpää metsätaloutta – Suomen metsien tulevaisuus on sähköinen.

Asiakashyödyt

  • Datalla on merkittävät mahdollisuudet kehittää Suomen metsätaloutta. Arvioitu potentiaali on vähintään 100 miljoonaa euroa vuodessa.

  • Metsätiedon helposta saatavuudesta hyötyvät metsäsektorin toimijat metsäyhtiöistä tutkimuslaitoksiin, virastoihin, koneurakoitsijoihin, kuljettajiin ja metsänomistajiin.

  • Ympäristönsuojelu tehostuu, kun sitä tukevaa paikkatietoa hyödynnetään tehokkaasti toimenpiteiden kohdistamisessa. 

  • Metsäsektorin tietojen yhtenäistäminen mahdollistaa tehokkaamman sovelluskehityksen.

  • Mahdollisuus uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämiseen.