Päivittäistavarakaupan alalla paikkatiedon merkitys on keskeinen. Näin on myös asiakkaidensa omistamassa S-ryhmässä. Aluetietopalvelun tuottamat ajantasaiset tiedot vaikkapa demografiasta ja asiakasvirroista hyödyttävät niin yksittäisiä myymälöitä kuin koko ketjua ja auttavat ymmärtämään päivittäiseen liiketoiminnan muuttujia uusista näkökulmista. Kiitos CGI:n, tämä onnistuu SOK:lla nyt tehokkaammin ja käyttäjälähtöisemmin kuin koskaan.

Ilmakuva kaupungista, jossa kauppapaikkojen suunnittelua tehdään paikkatietoa hyödyntäen

Päivittäistavaroiden myynnistä suurin osa tapahtuu myymälöiden kautta. Paikkatiedon vaikutus alalla onkin huomattava. Esimerkiksi parhaat myymäläsijainnit löytyvät vertailemalla liikepaikkoja sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, kuten kulkuyhteyksiä, ostovoimaa ja yleistä kilpailutilannetta. Parhaimmassa tapauksessa aluetietopalvelu auttaa löytämään potentiaaliset asiakkaat, kohdentamaan markkinointitoimenpiteet sekä ennakoimaan tulevaa. Tiedot löytyvät, paikat löytyvät, mutta niiden yhdistelmästä on löydettävä paras mahdollinen hyöty. Samaa mieltä on myös SOK:n paikkatietopäällikkö Sami Martiskainen.

- Pelkkä paikkatieto ei riitä, vaan sitä on pystyttävä myös hyödyntämään. Siksi halusimme uudistaa karttakäyttöliittymämme palvelemaan tarpeitamme entistä paremmin. Olemme käyttäneet aluetietopalvelua yli kymmenen vuotta, ja kolmannelle versiolle asetettiin kovat vaatimukset. Tällä kertaa markkinoiden parhaan kokonaisratkaisun tarjosi CGI, kertoo Martiskainen.

Käytettävyys ensin

CGI:n tehtävänä oli SOK:n taustajärjestelmiin, kuten S-etukorttijärjestelmään, yhdistettävän karttakäyttöliittymän suunnittelu ja toteutus. Hyvän käytettävyyden varmistamiseksi työ aloitettiin palvelumuotoilulla, jossa kirkastettiin käyttäjien tarpeet. Toiminnallisuuksien suunnittelussa huomioitiin eri näkökulmat, kuten myymälät, alueosuuskaupat sekä SOK:n ketjuohjaukset. Toinen tärkeä lähtökohta olivat visuaalisesti näyttävät ja selkeät kartat, joista aineistojen ja tiedon suodattaminen analyyseja varten olisi mahdollisimman vaivatonta. Kartoilta päättäjät saavat tilannekuvaa ajankohtaisista hankkeista selkeinä näkyminä valituilta alueilta. 

Teknologialtaan CGI:n tuottama ratkaisu perustuu React Redux –tilanhallintakirjastoon. Ratkaisun ansiosta tiedon visualisointi, datan louhiminen sekä integraatiot taustajärjestelmiin onnistuivat sujuvasti. Karttapalvelusta saadaan esimerkiksi poimittua ostodataa sekä tilastotietoja vapaasti rajatulta ajoaikavyöhykkeeltä tai maantieteelliseltä alueelta, johon perinteiset raportointijärjestelmät eivät kykene. 

- Uusi karttakäyttöliittymä toimii hienosti, ja olemme saaneet siitä pelkästään myönteistä palautetta. Osaavan palvelumuotoilun ja nykyaikaisen teknologian tuloksena asiat on selkeästi visualisoitu ja tietojen yhdistely on helppoa. Järjestelmän ansiosta oivallamme koko ajan uutta erilaisten muuttujien riippuvuus- ja vaikutussuhteista, Martiskainen toteaa

Palvelu paikallaan

Paikkatiedon hyödyntäminen on päivittäistavarakaupassa avainasemassa, oli kyse jokapäiväisestä päätöksenteosta tai strategisista linjauksista. Yhdistämällä asiakasprofilointi paikkatietoon, varmistetaan kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, kaupan alan perusedellytys. SOK:lla ollaan tyytyväisiä CGI:n tuottamaan aluetietopalveluun ja sen mukanaan tuomiin työkaluihin. 

- CGI:n kanssa asiat etenevät rivakasti ja asiakasta kuunnellen. Uusi karttakäyttöliittymä valmistui heti ensimmäinen sprintin jälkeen, jonka jälkeen ominaisuuksia lisättiin niiden tärkeysjärjestyksessä. Saimme ammattitaitoista osaamista niin palvelumuotoilun, projektinhallinnan kuin koodaamisen osalta. Lisäksi valmista tuli sovittuun aikaan ja sovitulla budjetilla, Sami Martiskainen kiittelee.

Sekä paikkatietoympäristön että koko aluetietopalvelun kehittäminen jatkuu hyvässä yhteistyössä myös tulevaisuudessa. Seuraava askel on järjestelmän siirtäminen pilveen.

-Tärkeintä on, että uudistusten myötä kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme jatkuvasti parempaa palvelua, tiivistää Martiskainen.

Asiakashyödyt 

  • SOK löytää parhaat liikepaikat ja kykenee analysoimaan niihin vaikuttavat tekijät: kysyntä ja tarjonta kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Toimipaikkojen profilointi, asiakkuuksien hallinta sekä markkinoinnin kohdentaminen tehostuu.
  • Monipuolisten toiminnallisuuksien avulla löydetään jatkuvasti uusia näkökulmia ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Asiakasymmärryksen lisääntymisen luonnollisena seurauksena on asiakastyytyväisyyden parantamisen.

Ota yhteyttä: 

Sami Soini

Asiakkuusjohtaja, CGI vähittäiskaupan palvelut

+358 408203404

Tutustu myös: