Kun pariskunta haluaa mennä naimisiin, tulee avioliiton esteet tutkia ennen vihkimistä. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Maistraateissa esteiden tutkinnan on jo pitkään voinut hoitaa verkossa, mutta tähän asti kirkossa tämä on hoidettu joko asioimalla seurakunnassa tai lähettämällä pyyntö esteiden tutkinnasta postitse. 

Yhä useammat kansalaiset sekä kirkon jäsenet haluavat kuitenkin hoitaa asiointiaan verkossa, heille sopivana aikana. Tarve sähköistää olemassa olevia palveluja on kirkolle suuri, jotta se pystyy palvelemaan asiakkaitaan eli jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sähköisti avioliiton esteiden tutkinnan palvelun. Käyttäjälähtöisesti toteutettu asiointipalvelu on käytössä joka päivä ympäri vuorokauden avioliiton esteiden tutkinnan vireille laittamista varten. 

Käyttäjälähtöisyys syntyy palvelumuotoilun avulla

Ratkaisuna palvelun digitalisoimiseen Kirkkohallitus ja Vantaan seurakunta perustivat yhteisprojektin, jossa CGI siirsi avioliiton esteiden tutkinnan prosessin verkkoon helppokäyttöiseksi palveluksi. Palvelun ollessa sähköinen, on lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen helpompaa ja nopeampaa kuin ennen. Käyttäjälähtöisyyden varmistamiseksi projektissa käytettiin palvelumuotoilua. Käyttäjien näkökulma ja tuntemukset selvitettiin Kirkkohallituksen ja Vantaan seurakunnan kanssa workshop-muotoisesti, jonka jälkeen palvelumuotoilija valmisteli tuloksista käyttäjäpolun.

Toimitetussa ratkaisussa esteidentutkintapyynnön voi tehdä sähköisesti käyttämällä vahvaa tunnistautumista suomi.fi-palvelun kautta, jolloin tarvittavat tiedot kirjautujasta saadaan Väestötietojärjestelmästä. Kumpikin kihlakumppani täyttää lomakkeelle kihlakumppaninsa tiedot ja ne lähetetään seurakuntien yhteiseen jäsentietojärjestelmään Kirjuriin, jossa sovellus yhdistää pariskunnat ja asia siirtyy käsiteltäväksi seurakunnan työjonoon.

Digitaaliset palvelut helpottavat kirkon kanssa asiointia

Verkossa toimiva avioliiton esteiden tutkinnan palvelu on käytettävissä joka päivä vuorokauden ympäri. Palvelu mahdollistaa sen, että esteidentutkinnan voi käynnistää omalta tietokoneelta tai mobiililaitteelta käymättä seurakunnan kansliassa tai tulostamatta paperista lomaketta. Palvelu siis helpottaa asiointia ja tekee siitä miellyttävämpää kirkon jäsenten kannalta.

Verkossa toimiva palvelu helpottaa myös kirkon ja seurakuntien omaa toimintaa, sillä sähköisesti vastaanotettujen hakemusten käsittely on nopeampaa ja selkeämpää kuin paperisten lomakkeiden käsittely. Avioliiton esteiden tutkinta –asiointipalvelu täydentää muita kirkon sähköisen asioinnin palveluja, joita on tarkoitus laajentaa ja kehittää jatkossa lisää.