Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Oikeushallinnon vastuulla on huolehtia mm. tuomioistuinlaitoksen, ulosottolaitoksen, julkisen oikeusaputoimen ja yleisen edunvalvonnan toimintaedellytyksistä sekä toimintojen kehittämisestä.

Tänä päivänä kansalaiset odottavat palveluiden helppokäyttöisyyttä ja asiointia verkossa myös oikeushallinnon alalla. Palveluiden odotetaan olevan helppokäyttöisiä ja käytössä mobiilisti ajasta ja paikasta riippumatta. Oikeusministeriö ja sen alainen Oikeusrekisterikeskus tarvitsevat uusia työkaluja kansalaisten tarpeisiin vastaamiseksi. 

CGI on mukana kehittämässä asiakkaan kanssa uusia palveluja verkkoon ja etsimässä innovatiivisia ratkaisuja kansalaisille. 

Oikeushallinnon palveluita kehitetään kansalainen edellä

Joustavuutta oikeushallinnon asiointipalveluihin

Kansalaisen ja viranomaisen väliseltä kommunikoinnilta ja asioinnilta odotetaan vaivattomuutta ja tehokkuutta yhä enemmän. Jotta asioinnin palvelut pystyvät vastaamaan moderneihin tarpeisiin, tarjotaan palveluja yhtenäisinä palvelukokonaisuuksina, jolloin tieto on helposti ja tehokkaasti saatavilla kansalaisille ja viranomaisille. Oikeushallinnon asiointipalvelut toimivat myös mobiilisti, jolloin ne ovat kansalaisen saavutettavissa helposti missä tahansa. 

Ulosoton sähköinen asiointipalvelu 

Valtakunnallinen ulosottojärjestelmä Uljas sekä ulosoton sähköinen asiointipalvelu mahdollistavat monipuolisia ja helposti saavutettavia palveluja kansalaisille ja ulosoton sidosryhmille. Sähköisen asioinnin kautta ulosoton asiakkaat ja velalliset sekä hakijat, voivat ajasta ja paikasta riippumatta tarkastella ulosotossa olevia asioitaan sekä asioida laajasti erilaisiin perinnän ja ulosoton palveluihin liittyen. 

Asiointipalvelun kautta velalliset voivat mm. maksaa velkaansa ja hakea ulosmittaukseen liittyviä vapautuksia tai lykkäyksiä. Hakijat vastaavasti pystyvät seuraamaan sekä päivittämään omien asioidensa tilaa ja tarkastelemaan maksujen tilannetta. Ajankohtaiset tilannetiedot ja saldot ovat nopeasti nähtävissä sähköisestä asioinnista ja myös todistuksen tilaaminen ulosottorekisteristä on mahdollista hoitaa nopeasti ja reaaliajassa. 

Asiointijärjestelmä on modernisoinut ulosoton perintäprosessia kokonaisvaltaisesti ja se tarjoaa valtakunnallisen ulosoton asiakkaille nykyaikaisen ja luotettavan palvelukokemuksen. Sähköisen asioinnin tehtävänä on lisäksi nopeuttaa asioiden käsittelyä ulosottolaitoksessa.

Oikeusavun asianhallintajärjestelmä Romeo ja sähköinen asiointipalvelu 

Oikeusavun asianhallintajärjestelmä Romeo on oikeusavun tehtävien hallinnointijärjestelmä oikeusaputoimistoissa ja tuomioistuimissa. Web-asioinnissa edistetään oikeudellisten avustajien ja kansalaisten yhteydenpitoa oikeusaputoimistojen ja tuomioistuinten kanssa. Asiakas tai hänen asiamiehensä voi laittaa oikeusapuhakemuksen vireille asiointipalvelussa, jolloin tiedot siirtyvät suoraan Romeon tietovarastoihin. Hakemuksen käsittelyä tai ratkaisua voidaan myös seurata helposti sähköisen asiointiportaalin kautta. Kansalaisille hyöty näkyy nopeutuneena palveluna, viranomaisille entistä sujuvampina työvaiheina.

Niin Romeossa kuin Uljaassa järjestelmien hyödyt ja edut on saavutettu toiminnan virtaviivaistamisen kautta. Hakemusten käsittelyn läpimenoaika on lyhentynyt ja myös henkilöstösäästötavoitteissa on päästy tavoitetasolle.

Oikeushallinnossa on myös lukuisia muita järjestelmiä, jotka ovat integroituneita CGI:n muihin järjestelmiin laadukkaan palvelukokemuksen luomiseksi. CGI:llä on pitkäaikainen kumppanuus oikeushallinnon palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja innovoinnissa.