Tieto-Tapiola ja IT-palveluyritys CGI (sopimushetkellä Logica) ovat 24.5.2012 allekirjoittaneet aiesopimuksen ICT-palveluyrityksen perustamisesta. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa ja kehittää Lähivakuutus- Tapiola-ryhmään kuuluville yhtiöille ICT-palveluja. Perustettavaan yhtiöön siirtyy liikkeen luovutuksella noin 260 henkilöä Tieto-Tapiolasta ja Lähivakuutuksesta. Henkilöt siirtyvät perustettavaan yritykseen vanhoina työntekijöinä.

ICT-palveluyrityksen perustamiseen liittyvät neuvottelut alkavat 1.6.2012. Tavoitteena on perustaa uusi yritys 1.10.2012 mennessä.

”Lähivakuutus-Tapiolan liiketoiminta ja fuusiotyöt edellyttävät vahvaa IT-palveluosaamista ja teollisia toimintamalleja, jotta palvelutuotannon laatu ja kulurakenne vastaavat asiakaspalvelumme ja liiketoimintamme vaatimuksia. Tähän tarvitaan kumppani, jolla on myös riittävästi resursseja”, sanoo Tieto-Tapiolan toimitusjohtaja Juha Suutala.

”Sovellusylläpidon ja -kehittämisen uudelleenjärjestely on viimeinen ja merkittävin osa jo 2010 alkanutta Tapiola-ryhmän IT-tuotantorakenteen uudistamista. Lähivakuutus-Tapiola-fuusio on vain korostanut järjestelyn merkitystä. Nyt syntyy IT-palvelutoimittaja, joka tuntee sekä Lähivakuutuksen että Tapiolan vakuutusjärjestelmät”, sanoo Tapiola-ryhmän tietohallintojohtaja Esa Viitamäki.

”CGI on ollut Lähivakuutuksen tärkein kumppani sovelluskehittämisen ja ylläpidon osalta jo vuodesta 1998 alkaen. Meille tämä uusi askel on osa luontevaa yhteistyön kehitystä ja on siten omalta osaltaan myös varmistamassa käyttämämme vahinkovakuutusjärjestelmämme tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä”, sanoo Lähivakuutuksen tietohallintojohtaja Jukka Mäkinen.

Uusi yritys kehittää ja tuottaa Lähivakuutus-Tapiola-ryhmän vakuutus- ja pankkiliiketoimintaan liittyviä ICT-palveluita, jotta toimintaa voidaan yhdenmukaistaa, uudistaa ja tehostaa. Tieto-Tapiola on tuottanut aiemmin myös Tapiolan tytäryhtiön, Turvan, ja työeläkeyhtiö Eteran ICT-palvelut. Myös näiden palveluntuottaja vaihtuu uuden yrityksen myötä.

”Aiesopimus mahdollistaa aidon kumppanuuden, jossa kumpikin osapuoli investoi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhdistämällä Tieto-Tapiolan osaamiset ja CGI:n vahvan kokemuksen sekä asiantuntemuksen IT-palveluiden tuottamisesta finanssitoimialalle, luomme uusia toimintamalleja ja palveluita. Uudessa yrityksessä tarjoamme osaavalle henkilöstölle kehittymismahdollisuuksia ja uusia urapolkuja sekä paikallisesti että globaalin toimintamme kautta”, toteaa CGI:n toimitusjohtaja Heikki Nikku.

Lähivakuutus ja Tapiola yhdistyvät vuoden 2013 alusta lähtien uudeksi yhtiöryhmäksi, johon kuuluvat keskusyhtiön ja 19 alueyhtiön lisäksi nykyiset Tapiolan pankki- ja varainhoitoyhtiöt, Henki-Tapiola ja Kiinteistö-Tapiola. Eläke-Tapiola toimii Lähivakuutus-Tapiolan työeläkevakuutuskumppanina. Yhtiöryhmän henkilömäärä on vajaat 4 000.

Lisätietoja:

  • Heikki Nikku, toimitusjohtaja, CGI Suomi Oy, puh. 0400 500 782, heikki.nikku(a)cgi.com
  • Jukka Tarkiainen, johtaja, pankki- ja vakuutustoimiala, CGI, puh. 040 779 6799, jukka.tarkiainen(a)cgi.com
  • Esa Viitamäki, tietohallintojohtaja, Tapiola-ryhmä, puh. 040 705 7631, esa.viitamaki(a)tapiola.fi
  • Juha Suutala, toimitusjohtaja, Tieto-Tapiola, puh. 040 580 8770, juha.suutala(a)tapiola.fi
  • Jukka Mäkinen, tietohallintojohtaja, Lähivakuutus Osk, puh. 0400 287 949, jukka.makinen(a)lahivakuutus.fi