Digitaalinen murros mahdollistaa tulevaisuudessa monipuolisemman ja helpomman metsäomaisuuden hallinnan. Stora Enson eMetsä-verkkopalvelun uudistamisessa on kumppanina CGI.

Stora Enson Suomen puunhankintayksikkö, Stora Enso Metsä, ostaa kuitu- ja tukkipuuta Suomessa oleville tuotantolaitoksille. Kehitysjohtaja Olli-Pekka Ahonen on juuri siirtymässä Oulun toimipisteestä Helsinkiin, kun vaihdamme ajatuksia digitali­saation vaikutuksista Stora Enso Metsään.

Ahonen vertaa metsänomistajien tämänhetkistä määrää, noin 600 000 – 750 000 verkkopankkipalveluita käyttävään suureen yleisöön. Pankit ovat opettaneet suomalaiset mobiilipalvelujen piiriin, ja siitä kehityksestä ei yksikään itseään vastuullisena pitävä yritys voi astua syrjään.

Stora Enso Metsällä oli jo entuudestaan käytössään eMetsä-palvelu, missä metsänomistajat voivat seurata puukauppojen edistymistä ja hoitaa metsäverotusasioita. Palvelua haluttiin uudistaa vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin ja samalla kehittää uusia palveluja, joista muodostuu yhtenäinen palvelukokonaisuus. Tässä auttoi kumppanina CGI.

Tukena kumppanuus

Olli-Pekka Ahonen pitää digitalisaation vaiheita ehdottomasti positiivisina, mutta myös haastavina. Liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen sekä palvelukonseptin suunnittelu on vaatinut CGI:ltä vankkaa osaamista.

– Jo viisitoista vuotta sitten aloitettu digitalisoitumisprosessi on jälkeenpäin katsoen ollut sekä hidasta että nopeaa. Työtä on tehty hartiavoimin ja vieläkin olemme matkalla, sanoo Ahonen.

Kaiken edellä kulkee asiakas, jonka tiedon hyödyntämistarvetta Stora Enso Metsä haluaa tukea.

Metsänomistajien keskuudessa on hyvinkin erilaisia ihmisiä: osalle on itsestään selvää käyttää työkalunaan verkkoa, osa taas ei tunne sitä omakseen.

– Kuitenkin kasvava joukko omistajia haluaa hoitaa metsään liittyviä asioita digikanavissa, joten siihen pitää olla hyvät valmiudet.
Uusimmassa hankkeessa keskitytään metsänomistajien digitaalisten palvelujen palvelumuotoiluun ja uuden palvelukonseptin kehittämiseen nimenomaan käyttäjien näkökulmasta, mutta myös siten, että se pohjautuu Stora Enso Metsän liiketoimintatarpeisiin.

Artikkeli on alun perin julkaistu Ratkaisu-lehdessä 2/2015.

Lue lisää Ratkaisu-artikkeleita täältä.