Unohtakaa vesiputousmalli. Ajat vaativat ketterämpää kehitystyötä.

Ketterien menetelmien kysyntä lisääntyy jatkuvasti niin Suomessa kuin maailmalla. Suomessa se on näkynyt etenkin julkisella puolella. Ostajat osaavat paremmin kilpailuttaa ketterää tekemistä sitä mukaa kuin ymmärrys siitä lisääntyy, sanoo CGI:n ketterien menetelmien konsultti Virpi Rowe.

VersionOnen jokavuotisen State of Agile -raportin mukaan ketteriä menetelmiä käytettiin 95 prosentissa niistä 3880 IT-organisaatiosta, joita tutkimukseen oli haastateltu eri puolilta maailmaa.

– Ketterät menetelmät vastaavat nykypäivän haasteeseen jossa maailma digitalisoituu ja muuttuu aina vain nopeammin. Kehittämiseen pitää olla menetelmät, jotka pystyvät nopeasti ja joustavasti vastaamaan jatkuvaan muutokseen.

Ketterillä menetelmillä pyritään saamaan tehdystä investoinnista hyötyä mahdollisimman nopeasti. Menetelmät sopivat kaikille niille organisaatioille, joiden liiketoiminta riippuu IT-ratkaisuista ja vaatii nopeita liikkeitä.

Lean-johtamisfilosofian ajatuksena on hakea ylivertaista asiakaskokemusta ja laatua samalla kuin lyhennetään läpimenoaikoja ja tuotannon kustannuksia. Tämä on Rowen mielestä yleisemminkin ajan henki. Ketterät menetelmät sovittavat Leanin hyväksi todetut opit tuote- ja palvelukehitykseen.

– Pitää saada enemmän aikaan vähemmällä. Silloin täytyy osata suhteuttaa kysyntä kapasiteettiin ja johtaa hyödyillä.

Kun ketteryyttä sovitetaan laajojen projektien tarpeisiin tai vaikka kokonaiselle kehitysorganisaatiolle, tarvitaan skaalautuva menetelmä. Tällaisia ovat esimerkiksi SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large Scale Scrum) ja IBM:llä kehitetty DaD (Disciplined Agile Delivery).

SAFe-yhteistyökumppanina CGI:llä on SAFe-sertifioituja kouluttajia ja valmentajia, ja yhtiö tarjoaa SAFe-sertikursseja. CGI ei Rowen mukaan ole kuitenkaan halunnut rajoittua johonkin tiettyyn ketterään toimintamalliin, vaan tarjoaa menetelmiä moneen tarpeeseen.

Ketteryys antaa ja vaatii

Asiakkaalle ketterän toiminnan hyötyjä ovat tuotoksien nopeampi aikaansaaminen ja tekemisen läpinäkyvyys.

– Perinteinen vesiputousmalli on kuin musta aukko: siihen syötetään jotain ja vuoden kuluttua tulee jotain ulos. Ketterä toimintatapa on pikemminkin hyvin läpinäkyvä yhteistyö- tai kumppanuusmalli, jossa koko ajan tiedetään missä mennään, mitä ongelmaa ratkaistaan ja minkälaisia tuloksia ollaan saamassa.

Ketterä toimintamalli vaatii asiakkaalta enemmän mukanaoloa ja kykyä johtaa hyödyillä.

– Se on yhdessä tekemistä ja jatkuvaa priorisointia aina liiketoiminnan näkökulma edellä kun tehdään pienemmissä sykleissä ja sisältö saa muuttua matkan varrella. Minimitoiminnallisuus- eli MVP (Minimum Viable Product) -ajattelun kautta haetaan nopeammin julkaistavia kokonaisuuksia kentälle vietäväksi.

Rowen mukaan tekemisen malli on koettu hyväksi.

– Työ koetaan mielekkäämmäksi tiimityössä. Se näkyy työ- ja asiakastyytyväisyydessä.

Tuloksia kvartaaleittain

CGI:n ja OP:n yhteisyritys Finanssi-Kontio tarjoaa vakuutuspuolen IT-palveluita OP:lle. Rowe on ollut mukana ketteröittämässä Finanssi-Kontion toimintaa ja vetänyt viimeisen vuoden ketteryysvalmennusta OP:ssa.

OP halusi ketterän menetelmän hanketoimintaan ja oli itse valinnut viitekehykseksi SAFen. Finanssi-Kontio alkoi nopeasti pilotoida SAFe-viitekehystä yhdessä OP:n kanssa.

CGI:n SAFe-valmentajat ja -kouluttajat auttoivat mallin sovituksessa, työkalujen käyttöönotossa, koulutuksessa ja valmennuksessa.

– Läpimenoajat lyhenivät ja ratkaisuja saadaan nopeammin markkinoille. Nyt on päästy sykliin, jossa tuotoksia saadaan julki vähintään kerran kvartaalissa, Rowe sanoo.

Artikkeli on julkaistu Ratkaisu-lehdessä 2/2015. Päivitetty 2.6.2016.