CGI listattiin yhdeksi mobiilisovelluskehittäjien kärkiyrityksistä Gartnerin tutkimuksessa*, jossa selvitettiin loppukäyttäjien käsityksiä palveluntuottajista sekä mobiliteetin hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuksesta ilmenee luottamus isojen IT-palveluyritysten sovelluskehitysosaamiseen.

Organisaatiot pyrkivät tehostamaan toimintaansa digitalisoimisella, mutta mobiilisovellusten hyödyntäminen liiketoiminnassa on suomalaisyrityksissä tutkimuksen mukaan vielä perustasolla. Yritysjohdon tietoisuus ja ymmärrys mobiliteetin mahdollisuuksista on kuitenkin kasvusuunnassa, ja mobiilipalveluihin liittyvät hankkeet ovat yhä useammin osa yrityksen strategiaa.

Mobiilisovelluskehityksen ajurina on erityisesti asiakaskokemuksen parantaminen. Suurimpana jarruna tutkimuksen mukaan on organisaatioilta puuttuva visio siitä, miten liiketoimintahyötyjä voidaan saavuttaa mobiilisovellusten avulla. Ulkopuolista asiantuntija-apua yritykset kokevatkin tarvitsevansa erityisesti sovelluskehitykseen liittyvissä strategioissa sekä integrointiin liittyvissä haasteissa.

– Suomessa historiamme on pitkä ja monipuolinen etenkin toimintojen ohjaamiseen ja tehostamiseen liittyvien mobiiliratkaisujen tuottamisessa, mutta myös asiakaskokemuksen parantamisen alueella. Tilanteesta ja asiakkaan tarpeesta riippuen tuotamme ratkaisut natiivisovelluksina, responsiivisina web-käyttöliittyminä ja näitä yhdistelevinä hybridisovelluksina, kertoo mobiiliratkaisujen kehitysjohtaja Ville Rinne.

*Gartner, Mobiliteetin hyödyntäminen suomalaisissa organisaatioissa – lokakuun katsaus 2014, Toni Nygrén, 5.11.2014 (November 5th 2014)