Voit kuunnella jakson myös Spotifyn tai Apple podcastin kautta.

Postituslistallamme saat uudet jaksot ensimmäisten joukossa sähköpostiisi.

YIT on Suomen suurin rakennusyhtiö, joka toimii hyvin laajasti rakentamisen eri aloilla. YIT on viime vuosina käynyt läpi lukuisia yritysostoja. YIT:n Service Area Manager Tomi Pekkolan mukaan niiden myötä YIT:lle oli kertynyt paljon erilaisia toimittajia ja yhtä monta tapaa hallinnoida niitä. CGI:n Minna Uitti keskusteli Pekkolan kanssa, miten hallita monitoimittajaympäristöä niin, että aikaa vapautuu palveluiden kehittämiseen sekä strategiseen suunnitteluun.  

 

YIT:n matka palveluintegraatiomalliin

YIT oli yritysostojen ja yhdistymisten kautta päätynyt tilanteeseen, jossa monitoimittajaympäristö piti saada paremmin hallintaan. ”Meillä on useita eri toimittajia toimittamassa meidän eri palveluita, ja heitä pitää kuitenkin päivittäin, viikoittain, kuukausittain hallinnoida, jotta pystytään tuottamaan palvelua loppukäyttäjille”, Pekkola kuvaa silloista tilannetta. 

Sen seurauksena YIT:ssä otettiin käyttöön palveluintegraatiomalli eli tarkemmin SIAM-malli loppukäyttäjäpalvelujen tuottamisen tueksi. Pekkola kertoo, että ensimmäinen tehtävä oli kirkastaa, mitä palveluhallinta tai palveluintegraatio tarkoittaa. "Eli mitä tehtäviä SIAM:ssa tehdään ja mitä tehtäviä palvelupäälliköt ynnä muut tekevät.”  

Pekkolan mukaan käyttöönotto oli kokonaisuutena muutosmatka uuteen ja vaati näin ollen valmennuksia, koulutuksia ja tietoiskuja -  sekä ennen kaikkea riittävästi aikaa ja johdon sitoutumista tukemaan muutosta. ”Ja sen jälkeen tietysti hyvät henkilöt johtamaan näitä asioita ja yhteistyötä”, Pekkola täsmentää. 

 

Koko organisaatio on hyötynyt SIAM-mallin käyttöönotosta 

SIAM-palveluhallintamalli on nyt ollut YIT:llä käytössä noin vuoden ajan. ”Yhteistyö toimittajien kanssa on parantuntunut, koska tapaamme heitä säännöllisesti ja meillä on säännölliset agendat palavereille”, Pekkola toteaa. 

Keskeisenä hyötynä YIT:n loppukäyttäjien kokema tyytyväisyys on noussut parhaalle tasolle mittaushistorian aikana. ”Mittaamme ihan jatkuvasti meidän loppukäyttäjätyytyväisyyttä ja se on kasvanut koko ajan siitä, kun palvelu otettiin käyttöön”, kertoo Pekkola. 

IT-organisaatiossa SIAM-malli on Pekkolan mukaan vapauttanut aikaa keskittyä palvelujen kehittämiseen, kun käytössä on strukturoitu malli, miten toimittajien kanssa työskennellään. ”Ei ruveta kimpoilemaan laajoissa häiriötilanteissakaan oikealle ja vasemmalle”, Pekkola kuvaa.

Myös liiketoiminta on ottanut SIAM-mallin hyvin vastaan. ”Nyt kun meillä on kaikki data keskitetyssä paikassa, pystymme raportoimaan liiketoiminnalle meidän IT-palvelujen tilannetta”, korostaa Pekkola. 

 

Tavoitteena yhdistää ketterää kehittämistä SIAM-malliin

Nyt YIT on Pekkolan mukaan päässyt SIAM-mallin hyödyntämisessä jo niin pitkälle, että ”mietimme, miten ketterää kehittämistä yhdistetään palveluhallintamaliin ja saadaan sitä kautta läpinäkyvyyttä, mitä kehitysputkesta tulee tuotantoon ja palveluihin”. 

Pekkolan näkemyksen mukaan nykypäivänä monitoimittajaympäristöt ovat yhä yleisempiä, kun jo järjestelmätasolla ketjussa voi olla useampia toimittajia. Pekkola näkee pirstaloitumisen ”fit to purpose” -ajattelun kautta hyvänä asiana, kunhan toimittajia pystytään hallinnoimaan tehokkaasti.  Pekkola kehottaakin palveluhallintamalliin siirtymistä harkitsevia varaamaan riittävästi aikaa ja suunnittelemaan tehtävät ja ihmisille sopivat roolit hyvin etukäteen. 

Pandemia on toki asettanut omat haasteensa työskentelylle, mutta Pekkola on omassa työssään saanut viime kuukausina todeta, että ”kyllä etätyössäkin pystyy toimimaan tehokkaasti ja olemaan yhteydessä kumppaneihin”. Pekkolan mukaan se vaatii toki välillä vähän luovuutta, mutta silti Pekkola peräänkuuluttaa uskallustakin ja rohkeutta kokeilla uusia asioita.

 

Tutustu myös: