Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu heitti CGI:n palvelumuotoilijoille haasteeksi selvittää, miten verenluovuttajan palvelupolusta saadaan houkuttelevampi ja sitouttavampi? Millaisia ovat esteet, jotka mahdollisesti keskeyttävät prosessin tai huonontavat asiakaskokemusta? Löytyykö kehitysehdotuksia asiakaskokemuksen parantamiseen?

CGI järjesti yhdessä Veripalvelun kanssa kyselyn ja ideointityöpajan, jossa vastattiin edellä oleviin kysymyksiin. Vapaaehtoiset CGI:n memberit pääsivät osallistumaan kyselyyn sekä työpajaan ja osallistuivat samalla CGI:n Get Involved –hyväntekeväisyysohjelmaan.

Henkilökohtaisen kokemuksen kautta ongelman ratkaisijaksi

Ratkaisua etsittiin kahdessa vaiheessa. Vapaaehtoiset tutustuivat Veripalvelun palveluihin omatoimisesti – ajatuksena kulkea luovuttajan polku tiedon etsimisestä käyntiin verenluovutuksessa. Vapaaehtoisten oli mahdollisuus käydä halutessaan luovuttamassa verta tai tutustumiskäynnillä verenluovutuspisteessä.

Osallistujat täyttivät lyhyen kyselyn, jonka avulla CGI:n Design-tiimi ja Veripalvelun työryhmä muodostivat keskeiset haasteet, joita lähdettiin ratkomaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Osallistujien henkilökohtaiset kokemukset toivat arvokasta tietoa asiakaspolun kipupisteistä.

Ideat ratkaisuiksi pienryhmissä

Toisessa vaiheessa CGI:n palvelumuotoilijat järjestivät innovaatiotyöpajan. Työpajassa ratkottiin haasteita pienryhmissä muutamin ennakkokyselyssä esille tulleisiin haasteisiin, ja kehitettiin yhdessä Veripalvelun asiantuntijoiden kanssa ratkaisuja niihin.

”Tavoitteenamme on löytää lisää verenluovuttajia. Työpajassa löydettiin hyviä kehityskohtia esimerkiksi nettisivujen, ajanvarauksen ja terveyskyselyn käytettävyyteen sekä ideoitiin sitä, millaisilla sisällöillä tavoittaisimme kohderyhmäämme paremmin. Osaan kehityskohdista voimme tarttua heti, mutta osaa täytyy vielä jatkojalostaa eteenpäin,” kertoo Veripalvelun markkinointipäällikkö Anne Lind

”Palvelumuotoilu on hyvä keino pureutua organisaation haasteisiin. Jo pienelläkin panostuksella voidaan saada merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Meillä oli ilo olla mukana toteuttamassa työpajaa ja ideoimassa verenluovuttajan palvelupolkua,” sanoo CGI:n palvelumuotoilija Kirsi Ranta.

Tiesitkö, että vain 3,5 % luovutusikäisistä eli 18–70-vuotiaista suomalaisista käy luovuttamassa verta?

Veripalvelun tavoitteena on kasvattaa tulevaisuudessa verenluovuttajien määrää ja varmistaa, että verta on saatavilla kaikissa olosuhteissa ja muuttuvissa tilanteissa. Veripalvelu tarvitsee jatkuvasti uusia luovuttajia, sillä nyt verenluovuttajia on kokonaisuudessaan liian vähän.

Käy sinäkin luovuttamassa verta tai innosta kollegaasi tai perheenjäsentäsi luovutukseen. Löydät lisätietoja verenluovutukseen liittyen https://www.veripalvelu.fi/.

Get Involved -ohjelman avulla CGI:läisillä on mahdollisuus tehdä yhden päivän ajan palkallista hyväntekeväisyystoimintaa vuodessa. Lue lisää.