Voit kuunnella jakson myös Spotifyssa tai Apple podcastin kautta.

Postituslistallamme saat uudet jaksot ensimmäisten joukossa sähköpostiisi.

Lahti on tunnettu rohkeista ulostuloistaan. Nyt visiona on olla vastuullinen ympäristökaupunki. Tavoite hiilineutraaliudelle on asetettu vuoteen 2025. Ohjelmajohtaja Saara Vauramo kertoo, että valinta Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2021 on osoitus kaupungin strategian onnistumisesta.

”Vastuullisuudessa on kyse todella nopeasti muuttuvasta ympäristöstä, missä julistautuminen ei riitä, vaan tarvitaan valtava määrä tekoja.”

Lahden kaupungin saavutuksen taustalla on useiden vuosien määrätietoinen ympäristötyö, jossa onnistuminen on edellyttänyt tietojohtamista sekä erilaisten verkostojen hyödyntämistä.

 

Systemaattista ja ketterää tekemistä niukoillakin resursseilla

Lahden edelläkävijyys tietojohtamisessa perustuu siihen, että asioita on viety systemaattisesti ja ketterästi eteenpäin välillä niukoillakin resursseilla. Vauramo kertoo, että Lahti on muun muassa lanseerannut ensimmäisenä kaupunkina maailmassa henkilökohtaisen päästökauppasovelluksen. Kyseinen innovaatio laskee käyttäjälleen viikoittaisen päästöbudjetin ja kannustaa liikkumaan entistä vähemmillä päästöillä.

”Tietojohtaminen vaatii kaupungeilta älykästä ja viisasta suunnittelua kokonaisuudesta eli suunnittelujärjestelmiä, joissa digitaalisuus on vahvasti mukana. Toisaalta tarvitaan myös malleja, miten asukkaat pääsevät asioihin vaikuttamaan sekä näkemyksellistä otetta johtamiseen eli ymmärrystä siitä, miten tietoa hyödynnetään”, listaa Vauramo.

 

Määrätietoisia askelia kohti ympäristöystävällistä älykaupunkia

Lahti on omalla digipolullaan siinä vaiheessa, missä puhutaan datan keräämisestä, sensoreista ja sovelluksista. Seuraavaksi tulevat data-analyysit, tilannekuvan hahmottaminen ja reaaliaikainen tiedon hyödyntäminen. Vauramon mielestä on kiinnostavaa, miten niiden avulla pystytään ennustamaan tulevia tapahtumakulkuja esimerkiksi julkisen käyttöomaisuuden ja infran hallintaa ajatellen.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035, mutta Lahden kunnianhimoisena pyrkimyksenä on päästä siihen jo vuonna 2025. Tämä haastaa kaupungin kehittämään vähähiilisen liikkumisen, rakentamisen ja kuluttamisen palveluita. Vauramo vakuuttaa, että tietojohtamista tullaan hyödyntämään tavoitteeseen pääsemiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päästöjen laskentaan liittyvää yhteistyötä sekä liikenteen ja liikkumisen ratkaisujen kehittämistä.

”Tällä hetkellä Suomessa lasketaan päästöjä vielä melko karkealla tasolla. Niistä tuloksista on joskus vaikea johtaa eri alueiden toimenpiteiden päästövähennysvaikutuksia. Siksi ihan ensimmäisenä tietojohtamisen ratkaisut liittyvät siihen, miten näitä vaikutuksia voidaan osoittaa nykyistä paremmin.”

 

Tietojohtamisesta eväät kehitykseen ja reaaliaikaiseen johtamiseen

Vastuullisuustrendiä vauhdittavalla tietojohtamisella on mahdollista hakea helpotusta kuntasektorin taloushaasteisiin, jotka tulevat korostumaan koronakriisin seurauksena. Asetelma edellyttää kunnilta yhteistyötä ja aktiivista otetta investointien houkuttelemiseen, palvelujen parantamiseen sekä alueen elinvoimaisuuden rakentamiseen.

”Julkinen talous tulee kiristymään seuraavien vuosien aikana. Tämä on nykytilanne, jota ei voida välttää. Siitä huolimatta suomalaiset kunnat, kaupungit ja yritykset etenevät omissa vastuullisuustavoitteissaan. Satsaamalla vastuullisuusasioihin voidaan luoda taloudelle parempia edellytyksiä”, vakuuttaa Vauramo.

Positiivista kehitystä ruokkiva tietojohtaminen tarkoittaa Lahdessa sähköisen työpöydän ja johdon raportoinnin työkalujen sekä reaaliaikaisen tilannetiedon laajempaa hyödyntämistä. Tavoitteena on myös lisätä reaaliaikaisten ympäristömittareiden käyttöä sekä viedä tietojohtamista Lahden kaupungin konserniyhtiöihin, jotka vastaavat muun muassa energiantuotannosta sekä jäte- ja vesihuollosta.

”Yhteys talouden, kehityksen, tulevaisuuden ennustamisen ja vastuullisuustoimenpiteiden välillä pitää pystyä näyttämään johdon raportoinnissa ja käytännön tekemisessä yhä paremmin”, arvioi Vauramo tietojohtamisen merkitystä päätöksenteossa ja uuden ymmärryksen luomisessa.

Ympäristöpääkaupunki tehdään yhdessä

CGI ja Lahti ovat äskettäin sopineet yhteistyön tiivistämisestä ympäristökysymysten ratkaisemisessa. CGI on Lahden pääyhteistyökumppani Eurooppalainen ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeessa ja kehittämässä ratkaisuja, jotka auttavat vuoteen 2025 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa.

– Kaupunkien kunnianhimoisia ympäristötavoitteita voidaan tänä päivänä saavuttaa ainoastaan kumppanuuksien kautta. Haluamme omalla esimerkillämme osoittaa, että se on mahdollista. Samalla haastamme muut kaupungit Suomessa ja Euroopassa toimimaan samoin, kertoo ohjelmajohtaja Saara Vauramo.

  

Kuva uutiskirjeestä