Depositor360 on CGI:n monipuolinen ratkaisu sosiaalisen luototuksen sekä henkilöasiakkaiden rahaliikenteen hallintaan. Se soveltuu erinomaisesti hyvinvointialueiden ja henkilöstökassojen käyttöön.

Depositor360 on nykyaikainen järjestelmä henkilöasiakkaiden tilien, rahaliikenteen ja lainojen hallinnointiin. Runsaasti automaatiota sisältävä ratkaisu ottaa vastaan esimerkiksi viitesiirto- ja tilioteaineistoja ja tarjoaa useita valmiita rajapintoja asiakastietojen tuontiin, maksuliikenteen hoitoon, verottajan vuosi-ilmoituksen lähettämiseen ja tietosisällön arkistointiin. Myös tietosisällön oikeellisuuden valvonta on automatisoitu. Kokonaisuuteen sisältyy verkkopalvelu, joka mahdollistaa asiakkaille omien tili- ja lainatietojen seurannan ja tarvittaessa laskujen maksamisen.

Hyvinvointialueiden palveluista sosiaalinen luototus ja välitystilit on mahdollista hoitaa Depositor360:lla. Sosiaalisen luototuksen avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja edistetään itsenäistä suoriutumista. Luoton myöntämisellä voidaan pyrkiä myös asiakkaan velkojen järjestelyyn tai velkakierteen katkaisemiseen. Välitystilipalvelulla taas tuetaan sellaisia henkilöitä, jotka perustarpeiden täyttämiseksi tarvitsevat apua talouden hallintaan. Hyvinvointialueilla on elokuusta 2023 alkaen velvollisuus tarjota sosiaalista luototusta. 

Depositor360 on työkalu tulojen ja maksujen hallintaan. Perinteinen antolainaus, sosiaalinen luototus sekä käyttö-, säästö- ja välitystilien hallinta ovat järjestelmän ydintoimintoja. Depositor360 on helppokäyttöinen, käyttäjää ohjaava ja se täyttää ja jopa ylittää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Tili- ja lainatyyppien luominen on vaivatonta, ja ne tarjoavat mahdollisuuden erilaisten palvelukokonaisuuksien rakentamiseen. Käteiskassatoiminnot, kuten nostot, talletukset, ja maksujen syöttö, ovat osa kokonaisuutta. Järjestelmään voi luoda erilaisia käyttäjärooleja, joiden avulla eri osa-alueiden vastuut ja tehtävät on mahdollista erottaa toisistaan. Asiakas voi seurata tili- ja lainatapahtumiaan verkkopalvelussa.

Järjestelmään sisältyy kahdenkertainen kirjanpito, johon jokainen tapahtuma muodostaa viennit reaaliaikaisesti. Tilikartta, tiliöintiohjaukset ja kirjanpidon vientiselitteet ovat vapaasti luotavissa yhteisön tarpeiden mukaan. Kaikkien automatisoitujen toimintojen ollessa käytössä rahaliikenteen ja kirjanpidon valvonta ei vaadi lainkaan manuaalista työtä.
 
Depositor360:n kattava valikoima raportteja vastaa kaikkiin yleisimpiin raportoinnin tarpeisiin asiakas-, tili-, laina- ja kirjanpitonäkökulmasta. Raporttien rakenne on muokattavissa, ja niiden tietosisältö on aina reaaliaikainen. Kuten muukin sisältö, raportit on suojattu rooleihin perustuvin käyttöoikeuksin. Raporttien lisäksi järjestelmässä on useita erilaisia tilastoja, joiden avulla tietosisältöä voi tarkastella kuukausikohtaisina taulukoina ja kaavioina.

CGI Suomi Oy aloitti Depositor360:n kehittämisen kesällä 2019, ja ensimmäiset asiakkaat kirjautuivat valmiiseen palveluun tammikuussa 2022. Järjestelmä on rakennettu kokonaan Suomessa ja sille on myönnetty Avainlippu. Palvelun käyttöönotto ja sovittaminen organisaation tarpeisiin on helppoa ja nopeaa. Palvelua käytetään verkkoselaimella, eikä sen käyttö vaadi mitään asennuksia työasemille tai työyhteisön tietoverkkoon.