CGI Depositor360 ydintoiminnot 1

Depositor360 CGI

Avainlippu logo

Depositor360 -järjestelmän ydintoimintoja ovat asiakastilien ja niillä olevien varojen hallinnointi sekä antolainaus. Asiakastilien avulla myös sellaisille henkilöille, joille ei ole mahdollista avata pankkitiliä, saadaan järjestettyä talletukset, nostot, maksuliikenteen ja säästämisen mahdollistava tili.

Antolainaustoiminnot soveltuvat esimerkiksi asuntolainojen, kulutusluottojen ja sosiaalisin perustein myönnettävien lainojen hallinnointiin.

Järjestelmä on helppokäyttöinen, ja se täyttää ja jopa ylittää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Sen toiminnot on hyvin pitkälle automatisoitu, tietosisällön oikeellisuuden valvonta mukaan lukien.

Depositor360

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, jotka eivät voi saada muuta luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriöiden takia. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja edistetään itsenäistä suoriutumista. Luottoa voidaan myöntää myös velkojen järjestelyyn tai velkakierteen katkaisemiseen.

Välitystilit

Välitystilipalvelu on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on perustarpeiden täyttymisen vaarantavia talouden hallinnan vaikeuksia. Asiakkaan tulot ohjataan hyvinvointialueen pankkitilille, ja sen jälkeen asiakkaan perustarpeisiin liittyvät kulut, kuten vuokra, ruoka ja lääkkeet, maksetaan tältä tililtä. Palvelun tarkoitus on turvata asiakkaan tulojen riittäminen perustarpeisiin.

Käyttö- ja säästötilit

Asiakastilejä käytetään asiakkaiden varojen hallinnointiin. Maksuliikenteeseen tarkoitetun käyttötilin lisäksi kullakin asiakkaalla voi olla yksi tai useampi säästötili. Tilit voivat olla korottomia tai korollisia, ja käyttötili voi olla luotollinen. Koska asiakastilin haltijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, järjestelmä soveltuu hyvin myös maahanmuuttajia avustavien yhteisöjen käyttöön.

Talletukset ja nostot

Järjestelmässä on toiminnot käteistalletusten vastaanottamiseen ja talletusten alkuperän luokitteluun. Kertatalletuksen ja asiakastilille kuukaudessa talletettavan käteisen määrää on mahdollista rajoittaa. Käteisnostot onnistuvat tilin käyttövaran ja luoton sallimissa rajoissa. Käteiskassoissa olevia varoja pystytään valvomaan kassapisteittäin ja kassanhoitajittain.

Saapuvat ja lähtevät maksut

Saapuvat maksut vastaanotetaan konekielisinä viitesiirtoina ja tilioteaineistoina. Maksut ohjautuvat asiakastileille viitenumeron tai viestin perusteella. Saapuvien ja lähtevien maksujen tallennuksen voi tehdä myös käsin, ja eräsyöttö on molemmissa mahdollinen. Lähtevä maksu samoin kuin tilisiirto asiakastilien välillä voi olla toistuva.

Antolainaus

Asiakkaille myönnettävät lainat voivat olla vakuudettomia tai vakuudellisia. Korko voi vaihdella lainatyypin mukaan. Lyhennyserien muodostus, laskutus ja veloitus on automatisoitu, ja myös saatavien valvonta ja veloitus tapahtuvat automaattisesti. Myöhässä oleville saataville voidaan laskea viivästyskorkoa, ja saatavista muistuttaminen on automatisoitu.

Kirjanpito

Kaikesta järjestelmän kautta kulkevasta rahaliikenteestä muodostetaan liikekirjanpidon mukaiset kirjaustositteet. Kirjanpito on täysin automaattinen ja tosiaikainen, ja sen oikeellisuutta valvotaan automaattisesti. Kaikkien automatisoitujen ominaisuuksien ollessa käytössä kirjanpito ja sen oikeellisuuden valvonta eivät vaadi ollenkaan käsityötä.

Asiakkaan verkkopalvelu

Henkilöt, joille on avattu järjestelmään tili tai joille on myönnetty laina, pääsevät näkemään tili- ja lainatietonsa verkkopalvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Kaksisuuntaista, henkilötietoihin perustuvaa tunnistautumista käytetään silloin, jos asiakkaalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia. Verkkopalveluun voi sisältyä mahdollisuus maksaa laskuja ja tehdä tilisiirtoja.

Raportointi

Järjestelmässä on kattava valikoima raportteja, joiden rakennetta voi myös muokata. Raporttien tietosisältö on aina tosiaikainen, ja ne, samoin kuin muukin tietosisältö, on suojattu rooleihin perustuvin käyttöoikeuksin. Raporttien lisäksi järjestelmässä on useita tilastoja, jotka esittävät tietosisällön kuukausikohtaisen koosteen taulukkona ja grafiikkana.

Rajapinnat

Järjestelmässä on valmiit tiedostopohjaiset rajapinnat saapuvien maksujen tuontiin sekä lähtevien maksujen ja verottajan vuosi-ilmoitusten vientiin. Lisäksi tietosisältöä voidaan vastaanottaa ja julkaista vakioitujen verkkorajapintojen avulla. Asiakaspostituksen lähetys CGI:n tulostuspalveluun samoin kuin tietosisällön arkistointi Rondo-arkistoon ovat järjestelmän vakiotoimintoja.

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä tapaamisen sopimiseksi. 

 

Depositor360 esittely