Depositor toiminnot
Depositor360 CGI
Avainlippu logo

Järjestelmän ydintoimintoja ovat antolainaus ja asiakastileillä olevien varojen hallinnointi. Antolainaustoiminnot soveltuvat esimerkiksi asuntolainojen, kulutusluottojen ja sosiaalisin perustein myönnettävien lainojen hallinnointiin.  Asiakastilien avulla maksuliikenteen ja säästämisen palvelut saadaan tarjottua sellaisillekin henkilöille, joille ei ole mahdollista avata pankkitiliä. Järjestelmä on helppokäyttöinen, ja se täyttää ja jopa ylittää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Sen toiminnot on hyvin pitkälle automatisoitu, tietosisällön oikeellisuuden valvonta mukaan lukien.

Antolainaus

Antolainaus soveltuu esimerkiksi asiakkaille tai henkilöstölle myönnettävien asunto-, auto- ja remonttilainojen hallintaan. Myönnettyjen lainojen korko voi vaihdella lainatyypin mukaan, ja se voi perustua esimerkiksi 
voimassa olevaan viitekorkoon tai olla kiinteä. Lyhennyserien muodostus, laskutus ja veloitus on automatisoitu, ja myös saatavien valvonta ja veloitus tapahtuvat automaattisesti. Myöhässä oleville saataville voidaan laskea viivästyskorkoa, eikä saatavista muistuttaminen vaadi käsityötä.

Asiakastilit

Asiakastilejä käytetään asiakkaiden varojen hallinnointiin. Maksuliikenteeseen tarkoitettujen tilien lisäksi asiakkailla voi olla säästötilejä. Tilit voivat olla korottomia tai korollisia. Koska asiakastilin haltijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, järjestelmä soveltuu myös maahanmuuttajia avustavien yhteisöjen käyttöön.

Maksuliikenne

Järjestelmässä on toiminnot käteisen vastaanottamiseen ja talletusten alkuperän luokitteluun. Nostot onnistuvat tilin käyttövaran ja luoton sallimissa rajoissa. Saapuvat maksut voidaan vastaanottaa konekielisinä, ja ne ohjautuvat asiakastileille viitenumeron tai viestin perusteella. Lähtevät maksut ja tilisiirrot asiakastilien välillä voivat olla toistuvia. Lähtevät maksut siirtyvät maksuliikenneohjelmaan halutuin määräajoin.

Kirjanpito & Raportointi

Kaikesta rahaliikenteestä muodostetaan liikekirjanpidon mukaiset kirjaustositteet. Järjestelmä esittää taseen ja tuloksen tosiaikaisesti ilman erillisiä toimenpiteitä. Kirjanpito ei vaadi tilinpäätösajoja tai tilikausien avaamista ja sulkemista, ja myös sen oikeellisuuden valvonta on automatisoitu. Depositor360 Moderni ratkaisu antolainaukseen ja asiakasvarojen hallinnointiin Soveltuu esimerkiksi luottojen ja maksuvälityksen tarjoamiseen henkilöstöetuna tai perusturvan palveluna Confidential © 2023 CGI Inc. 2 Järjestelmässä on kattava valikoima käyttäjien muokattavissa olevia raportteja. Niiden tietosisältö on aina tosiaikainen ja suojattu rooleihin perustuvin käyttöoikeuksin. Lisäksi järjestelmässä on useita tilastoja, jotka esittävät kuukausikohtaisia koosteita taulukoina ja kaavioina.

Asiakkaan verkkopalvelu

Henkilöt, joille on avattu järjestelmään tili tai joille on myönnetty laina, pääsevät näkemään tili- ja lainatietonsa verkkopalvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Kaksisuuntaista, henkilötietoihin perustuvaa tunnistautumista käytetään silloin, jos asiakkaalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia. Verkkopalvelun käyttö on mahdollista rajata pelkkään tietojen katseluun ilman mahdollisuutta maksaa laskuja ja tehdä tilisiirtoja.

Rajapinnat

Järjestelmässä on valmiit tiedostopohjaiset rajapinnat saapuvien ja lähtevien maksujen käsittelyyn sekä lainojen vuosi-ilmoitusten lähettämiseen verottajalle. Lisäksi tietosisältöä voidaan vastaanottaa ja julkaista vakioitujen verkkorajapintojen avulla. Asiakaspostituksen lähetys CGI:n tulostuspalveluun samoin kuin tietosisällön arkistointi CGI DataCycle360 -arkistoon ovat vakiotoimintoja.

Välitystilipalvelu

Välitystilipalvelun tyypillisiä tarjoajia ovat hyvinvointialueet ja erityisryhmistä huolta pitävät yritykset. Sosiaalisin perustein avatut välitystilit on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on perustarpeiden täyttymisen vaarantavia talouden hallinnan vaikeuksia. Välitystilin avulla pyritään varmistamaan se, että asiakkaan tulot ohjautuvat vuokran, ruoan ja muiden välttämättömien kulujen maksamiseen.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on hyvinvointialueiden palvelu, jolla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä tai pyritään velkakierteen katkaisemiseen. Tällaisessa antolainauksessa luotto myönnetään sosiaalisin perustein sellaiselle henkilölle, joka ei voi saada muuta luottoa vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriöiden takia.

Apurahat

Säätiöt ja muut apurahoja myöntävät toimijat voivat hyödyntää Depositor360:ta esimerkiksi taiteilijoiden, urheilijoiden tai ilman Y-tunnusta toimivien projektien avustamiseen. Avustus, joka voi myös olla laina, siirretään asiakastilille, ja sen jälkeen apurahan saaja voi käyttää varoja tilin sallimissa rajoissa. Tilin käyttöä on mahdollista valvoa, ja tiliin kohdistuva rahaliikenne näkyy tosiaikaisesti kirjanpidossa.

Henkilöstöedut

Depositor360:n pitkälle automatisoidut antolainaustoiminnot soveltuvat erinomaisesti henkilöstöetuina tarjottavien lainojen hallinnointiin. Tällaisilla lainoille voidaan tukea esimerkiksi asunnon hankkimista tai remontointia, tai laina voi myös olla jonkin yllättävän kuluerän kattamiseen myönnetty kulutusluotto

Maahanmuuttajapalvelut

Henkilöt, jotka saapuvat maahan pakolaisina, eivät pysty avaamaan itselleen pankkitiliä ennen kuin heille on myönnetty turvapaikka tai oleskelulupa. Jos maahanmuuttajille maksettavat avustukset ohjataan Depositor360- järjestelmän asiakastileille, henkilöt voivat käyttää saamiaan varoja itsenäisesti esimerkiksi laskujen maksamiseen. Heille voidaan myös tarjota mahdollisuus säästämiseen ja käteisen nostamiseen

 

Käyttöesimerkkejä

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä tapaamisen sopimiseksi. 

 

Depositor360 esittely