Depositor toiminnot
Depositor360 CGI
Avainlippu logo

Depositor360 -järjestelmän ydintoimintoja ovat antolainaus ja asiakastileillä olevien varojen hallinnointi. Antolainaustoiminnot soveltuvat esimerkiksi asuntolainojen, kulutusluottojen ja sosiaalisin perustein myönnettävien lainojen hallinnointiin. Asiakastilien avulla maksuliikenteen ja säästämisen palvelut saadaan tarjottua sellaisillekin henkilöille, joille ei ole mahdollista avata pankkitiliä.

Järjestelmä on helppokäyttöinen, ja se täyttää ja jopa ylittää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Sen toiminnot on hyvin pitkälle automatisoitu, tietosisällön oikeellisuuden valvonta mukaan lukien.

Depositor360
Antolainaus

Antolainaus soveltuu esimerkiksi asiakkaille tai henkilöstölle myönnettävien asunto-, auto- ja remonttilainojen hallintaan. Laina voi olla myös sosiaalisin perustein sellaiselle henkilölle myönnetty luotto, joka ei voi saada muuta luottoa vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriöiden takia. Tällaisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä, ja sitä voidaan myöntää myös velkakierteen katkaisemiseen.

Myönnettyjen lainojen korko voi vaihdella lainatyypin mukaan, ja se voi perustua esimerkiksi voimassa olevaan viitekorkoon tai olla kiinteä. Lyhennyserien muodostus, laskutus ja veloitus on automatisoitu, ja myös saatavien valvonta ja veloitus tapahtuvat automaattisesti. Myöhässä oleville saataville voidaan laskea viivästyskorkoa, eikä saatavista muistuttaminen vaadi käsityötä.

Asiakastilit

Asiakastilejä käytetään asiakkaiden varojen hallinnointiin. Maksuliikenteeseen tarkoitettujen tilien lisäksi asiakkailla voi olla säästötilejä. Tilit voivat olla korottomia tai korollisia. Koska asiakastilin haltijan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, järjestelmä soveltuu myös maahanmuuttajia avustavien yhteisöjen käyttöön. Sosiaalisin perustein avatut välitystilit on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on perustarpeiden täyttymisen vaarantavia talouden hallinnan vaikeuksia. Välitystilin avulla pyritään varmistamaan se, että asiakkaan tulot ohjautuvat vuokran, ruoan ja muiden välttämättömien kulujen maksamiseen..

Maksuliikenne

Järjestelmässä on toiminnot käteisen vastaanottamiseen ja talletusten alkuperän luokitteluun. Nostot onnistuvat tilin käyttövaran ja luoton sallimissa rajoissa. Saapuvat maksut voidaan vastaanottaa konekielisinä, ja ne ohjautuvat asiakastileille viitenumeron tai viestin perusteella. Lähtevät maksut ja tilisiirrot asiakastilien välillä voivat olla toistuvia. Lähtevät maksut siirtyvät maksuliikenneohjelmaan halutuin määräajoin.

Kirjanpito ja raportointi

Kaikesta rahaliikenteestä muodostetaan liikekirjanpidon mukaiset kirjaustositteet. Järjestelmä esittää taseen ja tuloksen tosiaikaisesti ilman erillisiä toimenpiteitä. Kirjanpito ei vaadi tilinpäätösajoja tai tilikausien avaamista ja sulkemista, ja myös sen oikeellisuuden valvonta on automatisoitu.

Järjestelmässä on kattava valikoima käyttäjien muokattavissa olevia raportteja. Niiden tietosisältö on aina tosiaikainen ja suojattu rooleihin perustuvin käyttöoikeuksin. Lisäksi järjestelmässä on useita tilastoja, jotka esittävät kuukausikohtaisia koosteita taulukoina ja kaavioina.

Asiakkaan verkkopalvelu

Henkilöt, joille on avattu järjestelmään tili tai joille on myönnetty laina, pääsevät näkemään tili- ja lainatietonsa verkkopalvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Kaksisuuntaista, henkilötietoihin perustuvaa tunnistautumista käytetään silloin, jos asiakkaalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia. Verkkopalvelun käyttö on mahdollista rajata pelkkään tietojen katseluun ilman mahdollisuutta maksaa laskuja ja tehdä tilisiirtoja.

Rajapinnat

Järjestelmässä on valmiit tiedostopohjaiset rajapinnat saapuvien ja lähtevien maksujen käsittelyyn sekä lainojen vuosi-ilmoitusten lähettämiseen verottajalle. Lisäksi tietosisältöä voidaan vastaanottaa ja julkaista vakioitujen verkkorajapintojen avulla. Asiakaspostituksen lähetys CGI:n tulostuspalveluun samoin kuin tietosisällön arkistointi CGI DataCycle360 -arkistoon ovat vakiotoimintoja.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, jotka eivät voi saada muuta luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriöiden takia. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja edistetään itsenäistä suoriutumista. Luottoa voidaan myöntää myös velkojen järjestelyyn tai velkakierteen katkaisemiseen.

Välitystilit

Välitystilipalvelu on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on perustarpeiden täyttymisen vaarantavia talouden hallinnan vaikeuksia. Asiakkaan tulot ohjataan hyvinvointialueen pankkitilille, ja sen jälkeen asiakkaan perustarpeisiin liittyvät kulut, kuten vuokra, ruoka ja lääkkeet, maksetaan tältä tililtä. Palvelun tarkoitus on turvata asiakkaan tulojen riittäminen perustarpeisiin.

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä tapaamisen sopimiseksi. 

 

Depositor360 esittely