Poikkeuksellinen aika näkyy lasten ja nuorten mielenterveydessä monellakin tavalla. Avun ja tuen tarve on kasvanut, sillä nuoret ovat voineet pandemian aikana yhä huonommin. Tänä jouluna CGI tekee joululahjoituksensa Mieli ry:lle tukeakseen lapsia ja nuoria tässä vaikeassa tilanteessa.

 

CGI:n joululahjoituksen kohteeksi valikoitui tänä vuonna MIELI Suomen Mielenterveys ry, jonka perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Koronapandemian vuoksi lisääntynyt avun tarve näkyy Mieli ry:llä etenkin yhteydenottojen määrän kasvussa. Mieli ry:n koordinoimat apukanavat Sekaisin-chat ja Kriisipuhelin ovat korona-aikana ruuhkautuneet.

Parin viime vuoden ajan suurimpana yhteydenottojen syynä on ollut paha olo, käytännössä usein ahdistuneisuus, masentuneisuus ja myös itsetuhoiset ajatukset. Tilastoissa pahoinvoinnin lisääntyminen näkyy etenkin tytöillä, joista joka kolmas kertoo kokevansa kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta elämässään”, kertoo Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. Pahan olon taustatekijät ovat moninaisia: nuoret kokevat kuormitusta niin omasta ja maailman tulevaisuudesta, yksinäisyydestä, koulumenestyksestä kuin vaikkapa ulkonäköön liittyen.

 

Poikkeuksellisen ajan vaikutukset kantavat pitkälle

“Koronalla tulee olemaan pitkäkestoiset ja moninaiset vaikutukset nimenomaan nuoriin. Siksi on todella tärkeää miettiä keinoja, joilla voidaan edistää lasten ja nuoren hyvinvointia ja mielenterveyttä”, Aalto-Matturi kertoo. ”Avun ja tuen saaminen tulisi olla helposti saavutettavissa ja nuoren tulisi saada apua arjessaan matalalla kynnyksellä. Lahjoittajien tuki on äärimmäisen arvokasta ja voi muuttaa lapsen ja nuoren elämän.”

”CGI:n yritysvastuuohjelmassa yksi pääteema on yhteiskunnallisesti positiivinen vaikuttaminen sen eri toimintamaissa. Lisäksi CGI on Suomen johtavia teknologiatoimittajia terveydenhuollon toimialalle. Tätä taustaa vasten halusimme kohdentaa tämän vuoden lahjoitusvaramme taholle, joka tukee ja täydentää julkista sote-palvelutuotantoa sekä pitkäjänteisesti että nyt pandemian myötä kärjistyneissä ongelmissa”, kertoo CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa lahjoituskohteen taustoista.