CGI is een van ’s werelds grootste IT-bedrijven. Onze mensen houden Nederland draaiende. Overheidsinstellingen, banken, infrastructurele organisaties en productiebedrijven zijn klanten van CGI. We werken aan projecten die het alledaagse leven van miljoenen mensen raken.

Lees hier het verhaal van GEO ICT Software engineer Hessel Prins!

‘Ook voor afstudeerders is CGI een prachtig bedrijf’

‘Twee jaar geleden zat ik nog in de collegebanken van de TU Delft voor mijn studie Geoscience & Remote Sensing. Een jaar later mocht ik me voor mijn afstudeeropdracht bij CGI verdiepen in ons spoorwegnet. Weer een jaar later zit ik volop in de binnenscheepvaart. Bepaald geen saaie tijd. Maar ik blijf er relaxed onder: vanaf het begin voelde ik me welkom bij CGI. De omgang met collega’s en leidinggevenden is erg prettig. Dat was voor mij een belangrijke reden om voor CGI te kiezen. Verder krijg je hier de kans mee te werken aan grote projecten voor grote opdrachtgevers. Het is werk met impact, zelfs als je maar een kleine bijdrage levert. Het resultaat van mijn huidige werk bijvoorbeeld – daarover straks meer – is gelijk terug te zien op internet en helpt binnenschippers bij hun dagelijkse werk. Ook belangrijk: bij CGI is er zeer veel kennis en ervaring op het gebied van GEO ICT, de richting waarin ik me wil ontwikkelen. Mijn afstudeerbegeleider, Robert Voûte, is een van dé experts in Nederland. Zo rol je het wereldje wel binnen, dus dat was top.’

‘Mijn afstudeeropdracht had te maken met een project, waarbij honderden door drones gemaakte luchtfoto’s gebruikt worden om een 3D-model van het spoor te reconstrueren. In bestaande methodes bleken spoorstaven niet nauwkeurig gereconstrueerd te worden. Mijn opdracht was te onderzoeken of het probleem opgelost kon worden met lijndetectie. Dit bleek uiteindelijk toch niet naar behoren te werken, maar er waren genoeg aanknopingspunten voor een nieuwe afstudeeropdracht. Waarschijnlijk ben ik daar straks ook bij betrokken. Maar eerst ben ik vooral met schepen en water bezig.’

Zoeken naar de ligplaats(data)

‘Sinds eind 2020 ben ik officieel in dienst bij CGI en werk ik mee aan het Landelijke Voorziening Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem, kortweg LV BLIS. Rijkswaterstaat berekent nu al zo’n drie jaar de bezetting van alle ligplaatsen in Nederland; schippers kunnen via LV BLIS op www.vaarweginformatie.nl zien of een ligplaats (gedeeltelijk) vrij is, wat de voorzieningen zijn, et cetera. Maar veel ligplaatsdata is verouderd of ontbreekt. Rijkswaterstaat is nu een reeks verbeteracties gestart, waarbij een van de verbeteringen het op orde brengen en houden van deze data is. Dat is mijn taak. Ik breng alle ligplaatsen in Nederland in kaart. Eerst kijk ik in FIS (Fairway Information Services), de digitale database voor vaarwegdata, wat er voor data over de ligplaatsen is. Daarna kijk ik digitaal waar de ligplaatsen zijn en of ze überhaupt nog bestaan. Daarvoor gebruik ik Aquarama’s van Cyclomedia, een soort Google Streetview waarbij van alle hoofdvaarwegen in Nederland 360 graden panoramabeelden gemaakt zijn vanaf het water. Zo vergaar ik actuele data. Per beheerder maak ik een inventarisatie. Die bespreek ik vervolgens met de beheerder. Dat is nogal een uitdaging, want het is bij de beheerder niet altijd bekend wie daar nou de data bijhoudt…’

Vertrouwen in een frisse blik

‘Ik ben hier ingerold zonder noemenswaardige achtergrond in de scheepvaart. Maar bij CGI hadden ze genoeg vertrouwen in me om me hier aan het werk te zetten. Ik kom vers uit de schoolbanken, maar breng ook een frisse blik mee. En dat wordt gewaardeerd. Ik ben overigens de enige CGI’er die op dit specifieke onderdeel werkt. Dat maakt dit een atypisch CGI-project, want meestal werk je in een team. Officieel val ik onder het Nautische Data Team (NDT); daarin zitten wel meerdere CGI’ers. Voor specifieke vragen kan ik altijd bij hen terecht, maar het bevalt me wel dat ik veel ruimte heb om zaken naar eigen behoren in te delen. De volgende stappen bij de LV BLIS-verbeteracties gaan we met een groter team zetten. Ik ben benieuwd hoe dat bevalt! En daarna? Tja, in ieder geval blijf ik graag werken aan de Geo-ICT projecten. Een erg interessant terrein, dat steeds meer aan belang wint: data is essentieel, maar je wilt ook graag de locatie erbij hebben. Ik heb de ambitie om me te ontwikkelen richting de programmeerkant op. En die kans krijg ik van CGI. Om dat te realiseren, heb ik al een belangrijke stap gezet: ik heb een Masterclass gevolgd waarin ik onder andere Java en Scrum onder de knie heb gekregen. Het is een masterclass die CGI elk half jaar geeft en die je klaarstoomt voor het werk van software engineering. Mijn studie was weinig IT-gerelateerd, dus dit was echt een uitkomst voor mij. Ik durf dan ook wel te stellen dat CGI ook voor afstudeerders een prachtig bedrijf is.’