English version

Het inzetten van CAI biedt Konica Minolta de mogelijkheid om bedrijfsprocessen te optimaliseren, terwijl ze ook hun klanten een verbeterde ervaring kunnen bieden door snellere en efficiëntere interacties. Binnen Konica Minolta Europa werd CAI als eerste opgepakt in landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en later ook in de Benelux.

De uitdaging

Elke land van Konica Minolta had zijn eigen aanpak en daarbij ook focus op zijn eigen uitdagingen. Zo gingen bijvoorbeeld Konica Minolta Duitsland en Verenigd Koninkrijk los van elkaar aan de slag met CAI om hun eigen processen te optimaliseren. Dit zorgde ervoor dat deze landen met verschillende technologieën en teams aan de slag gingen, elk op een andere manier.

Glimlachende man die de telefoon ziet

De oplossing

Om te voorkomen dat Konica Minolta de controle over haar bot-landschap en de schaalbaarheid van oplossingen verliest, heeft CGI ervoor gezorgd dat er eerst werd stilgestaan bij het daadwerkelijke probleem en hoe CAI hierin een oplossing zou kunnen bieden. Om dit in kaart te brengen, is er een Request for Proposal (RFP) gemaakt. Dit is een document waarin onder andere de uitdaging wordt gedefinieerd, maar ook voornamelijk alle technische eisen (o.a. integraties, taalondersteuning, data privacy) zijn beschreven en hoe verschillende CAI platformen scoren op deze punten.

Het eindresultaat

Door de juiste centrale technologie te kiezen heeft CGI er niet alleen voor gezorgd dat Konica Minolta weer controle heeft over haar bot-landschap, maar heeft CGI ook geholpen bij het vinden van een schaalbare oplossing die mee kan groeien met toekomstige use cases. CGI helpt Konica Minolta, naast het kiezen van de juiste technologie, ook met de implementatie hiervan. Zo is er ondertussen een volgende chatbot live die de helpdesk van Konica Minolta BPO in Roemenië ondersteunt bij het beantwoorden van vragen over de factuurstatus. CGI organiseerde daarnaast samen met de business en IT een nieuwe hackathon, waarin er geëxperimenteerd werd met Generative AI om nieuwe potentiële use cases voor Konica Minolta te creëren. Dit zal in de nabije toekomst leiden tot het verder opschalen van de technologie binnen Konica Minolta.

vrouw met telefoon