Banken en financiële instellingen

Resource center

Met veel genoegen presenteren we ons allereerste rapport over de payment sourcing in Nederland. Voor dit rapport hebben we 5 van de top 10 banken in Nederland geïnterviewd. Welke ontwikkelingen hebben de grootste impact voor de banken, zoals de European...

Peter Kienhuis
Peter Kienhuis

Flexibel incasseren binnen de kaders van wet -en regelgeving

05 February 2024 In mijn vorige blogs heb ik uitgebreid klantgericht incasseren en preventief incasseren besproken. Dit keer richten we ons op de uitdagingen van naleving van wet- en regelgeving, een essentieel aspect waar velen mee worstelen. Hoe behoud je flexibiliteit binnen wettelijke...

Peter Kienhuis
Peter Kienhuis

Ook voor incasso geldt: voorkomen is beter

29 November 2023 Inleiding In mijn vorige blog heb ik uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden van klantgericht incasseren. In deze blog ga ik in op het voorkomen van en anticiperen op mogelijke incassoproblemen en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Het gezegde ‘voorkomen...

"Bankieren is nodig, banken niet", zei Bill Gates in 1994. Nu financiële diensten steeds meer ingebed raken in het dagelijks leven, is de waarheid van deze uitspraak nog nooit zo duidelijk geweest. Consumenten hebben nu toegang tot financiële diensten via...

Peter Kienhuis
Peter Kienhuis

Klantgericht incasseren in een veranderend economisch landschap

02 November 2023 Klantgericht incasseren. Het klinkt als een tegenstrijdigheid, maar hoeft het zeker niet te zijn. Als je gebruik maakt van geavanceerde digitale incassomogelijkheden kun je de betalingsachterstanden van jouw klanten op een voor beide partijen acceptabele, passende en realistische manier oplossen...

Maar we werken al wel aan de toepassing van AI onder de motorkap. Daardoor kan een chatbot een lange vraag bijvoorbeeld samenvatten en begrijpt hij je beter. Telkens kleine stapjes op weg naar betere service. Ik ben heel hoopvol dat...

Conversational AI stelt machines in staat om menselijke taal te begrijpen en er op te reageren. Arthur Reitsma en Hans Harmsen van CGI Nederland vertellen over de mogelijkheden, trends en toepassingen van de conversatiegerichte Artificial Intelligence.